Vanaf vandaag kunnen meerderjarige transgenders en andere ‘genderfluïde’ personen hun wettelijk geslacht – datgene dat op de identiteitskaart staat – met een simpel verzoek op het loket aanpassen. Er zijn geen attesten meer nodig van een arts of psychiater, noch medische ingrepen. Toch is holebi-lobbygroep Çavaria niet volledig bevredigd. Zij willen dat de vereenvoudiging ook kan toegepast worden voor minderjarigen vanaf 16 jaar.

Dankzij een nieuwe maatregel kunnen mensen nu gewoon bij hun gemeentehuis langsgaan om van ‘geslacht’ te veranderen. Hierna volgt een zogenaamde bedenktijd van drie maanden. Als deze periode verstreken is kan de aanvrager op het gemeentehuis de aanvraag valideren. Dan start een admistratieve procedure waarbij de geboorteakte aangepast wordt. De aanvrager krijgt dan een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijksregisternummer.

De vereenvoudiging van procedure gaat gepaard met de mogelijkheid om eenvoudiger de voornaam te veranderen. Tevens dit soort aanvragen kan nu zonder attesten, bij de FOD Justitie.

Çavaria: nog niet ver genoeg

Çavaria, een lobbygroep die de belangen behartigt van holebi’s en transgenders, reageert redelijk tevreden. “Het is erg positief dat mensen nu zelf kunnen bepalen welk geslacht er op hun identiteitskaart staat”, zo vertelt woordvoerder Jeroen Borghs op Radio 1. “Vroeger moest je langs de dokter gaan en zover als medisch verantwoord was, je laten aanpassen aan de geslachtsrol die je zou willen aannemen”.

Ook minderjarigen kunnen vanaf de 16-jarige leeftijd hun juridisch geslacht laten veranderen. Maar zij hebben wel nog een attest van een psychiater nodig alsook de toestemming van de ouders/voogden. De taak van de psychiater is om te bevestigen of de adolescent in kwestie in staat is om reeds een dergelijke beslissing te nemen.

En over dat aspect is de LGBT-belangenorganisatie niet enthousiast. Graag had Çavaria gezien dat ook 16- en 17-jarigen zonder een medisch attest hun geslacht kunnen veranderen. Dat je tevens maar één keer je geslacht kunt veranderen zonder attest, gaat er bij de pro-LGBT-groep ook niet in. “We vinden dat een miskenning van de genderfluïditeit”, foetert Borghs. “Niet iedereen voelt zich altijd honderd procent man of vrouw en mensen moeten daarom het recht hebben om hun geslacht gewoon terug te kunnen veranderen”.

Transgenderwet

De nieuwe regeling is een gevolg van de ‘transgenderwet’ die in mei werd gestemd. Deze koppelt het juridische aspect van transgenders los van het medische aspect van een geslachtidentiteitsstoornis“De medische voorwaarden voor het wijzigen van geslacht werden […] in het verleden door internationale rechtscolleges als een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven beoordeeld”, zo betoogde Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) vorig jaar in mei.

Toch kon er over het ethisch thema bij de N-VA volgens geweten en niet volgens fractiediscipline (een traditie die werd overgenomen van de Volksunie) gestemd worden. Vier N-VA’ers onthielden zich toen daarbij. Opvallend, ook de twee aanwezige Kamerleden van het rechtsconservatieve Vlaams Belang onthielden zich in plaats van tegen te stemmen. De rest van het parlement stemde voor de wet die vandaag beleid werd.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

12 REACTIES

  • Postmodernisme. Geen ik, geen zelf, geen ziel. Geen geest, geen wil, geen zin. Geen verhaal, geen doel, geen betekenis. Geen subject, geen persoon, geen identiteit. Geen taal, geen volk, geen land, geen gemeenschap. Geen man, geen vrouw. Geen vader, geen moeder. Geen kind. Geen waarheid.

 1. Het geslacht wordt biologisch bepaald voor de geboorte. Geen enkele medische ingreep verandert een mens’ onderdelen geheel.
  Deze wetswijziging staat toe dat men het geslacht verandert naargelang welk been men mee uit het bed gestapt is, bijgevolg wordt deze vermelding op het plastieken kaartje dat we allen moeten bijhebben volkomen inhoudsloos.

 2. 1. Dus een vrouw die zichzelf als ‘man’ identificeert, kan als ‘man’ zwanger geraken en bevallen. Als deze ‘man’ een kind baart — is het dan de ‘moeder’ of ‘vader’ van het kind (of beide)?

  2. Als een mannelijke crimineel zichzelf identificeert als ‘vrouw’, wordt hij dan in een vrouwengevangenis geplaatst? Gisteren las ik een geval in Schotland waar een ‘transgender’ vrouw werd overgeplaatst omdat hij seks had met zijn vrouwelijke medegevangenen. Bron: https://www.louderwithcrowder.com/transgender-killer-prison/

  3. Als een sportman zich plotseling identificeert als ‘vrouw’, neemt hij dan deel aan de vrouwelijke competities? Als dat het geval is, zullen vrouwen het in bijna alle sportdisciplines die kracht vergen het moeten afleggen tegen transgenders.

  4. Als een man die in je lokale sportclub actief is, plotseling realiseert dat hij eigenlijk een ‘vrouw’ is, zal hij dan toestemming krijgen om te douchen met de vrouwelijke clubleden?

  • Op opmerking 4 – als een sportclub’vrouwelijke’ trainers weigert voor de jeugdreeksen zijn ze strafbaar én deze mogen natuurlijk in de kleedkamers en de doucheruimtes van de meisjes.

 3. -Heb je een penis? Dan ben je een man.
  -Heb je een vagina? Dan ben je een vrouw.
  -Heb je geen duidelijke geslachtskenmerken? Dan lijd je aan een chromosomale of hormonale afwijking en dan ben je een interseksueel / hermafrodiet.
  -Heb je een penis maar denk je dat je een vrouw bent? Dan lijdt je aan een geslachtsidentiteitsstoornis / genderdysforie.
  -Heb je een vagina maar denk je dat je een man bent? Dan lijdt je aan een geslachtsidentiteitsstoornis / genderdysforie.
  -Ben je een man met veel vrouwelijke eigenschappen? Dan ben je niettemin man.
  -Ben je een vrouw met veel mannelijke eigenschappen? Dan ben je niettemin een vrouw.

 4. Ieder manspersoon met een hoek af kan zomaar verklaren dat hij ‘mevrouw’ is; ieder vrouwmens die het zot in haar lijf heeft, mag zich gewoon na drie maanden ‘mijnheer’ noemen. Maar komt die travestiet daarna tot het besef dat hij/zij de echte identiteit terug wil, dan duurt het veel langer en volgt er een grondig onderzoek voordat mannetje weer mannetje kan worden en vrouwtje weer vrouwtje. Conclusie: de seksuele waanzin wordt in de hand gewerkt, de inkeer wordt van overheidswege tegengewerkt. Laten we alle dames en heren die deze onnozele transgenderwet gestemd hebben hun geslachtelijke kenmerken wegnemen en castreren. Dan worden ze allen gelijk in hun a-seksualiteit en is de geslachtelijke discriminatie in het parlement meteen ook van de baan.

 5. Ik heb er de moed niet voor -maar iemand zou dat eens moeten proberen bij zijn gemeentebestuur en zien wat er van komt…. Ik zag ooit een reportage uit Canada -waar dezelfde waanzin heerst- waar een vrouwelijke reporter (Lauren Southern) op een ik en een gij dat voor mekaar kreeg.

 6. De clowneske foto die u bij dit artikel publiceert, vertelt zonder woorden overduidelijk hoe abnormaal en potsierlijk dit hele transgendergedoe van travestieten en transseksuelen is. Het feit dat mevrouw Homans hen aparte wc’s toewees, duidt er op dat hier alles uiteindelijk draait rond kaka en pipi.

 7. Ik heb tegen die transgenderwet beroep tot vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof (rolnummer 6809). Om de volgende redenen : misbruik mogelijk bij naaktfouilleringen door politie en gevangenispersoneel, bij opsluiting in gevangenissen, bij legerdienst, indien opnieuw ingevoerd. Rechter-verslaggeefster Trees Merckx-Van Goey oordeelt dat ik bij dat beroep geen belang heb. Zich als gevangene moeten ontkleden voor een vrouw is nochtans strijdig met artikel 3 van het EVRM. Dat oordeelde het Hof in Straatsburg (EHRM, 24 juli 2001,
  Valašinas t. Lithouwen, § 117). Artikel 3 van het EVRM geldt blijkbaar alleen voor Soedanezen blijkbaar.

Comments are closed.