Gelijkekansencentrum Unia wil een concrete wet of Koninklijk Besluit dat positieve discriminatie moet toestaan. Daarnaast pleit Unia voor een verfijning van de huidige antidicriminatiewetgeving en hogere boetes voor overtreders ervan. “Als het parlement echt wil meestrijden tegen discriminatie en racisme zal het de wet moeten verbeteren”, klinkt het.

Gelijkekansencentrum Unia pleit al langer voor een verfijning van de huidige antidiscriminatiewetgeving. Zo evalueerde Unia vorig jaar de huidige wetgeving en schreef het een aanbevelend evaluatierapport voor de regering. “Sommige slachtoffers blijven nu in de kou staan. We hopen dat het parlement onze aanbevelingen ter harte neemt”, klonk het.

“Meestrijden tegen discriminatie en racisme”

Els Keytsman, co-directeur van Unia, schreef gisteren een opiniestuk om opnieuw aandacht te vragen voor een verfijning van de huidige antidiscriminatiewetgeving. Volgens Unia heeft de regering bepaalde maatregelen beloofd, maar laten ze tot op heden na deze te concretiseren. “Als het parlement echt wil meestrijden tegen discriminatie en racisme zal het de wet moeten verbeteren”, aldus Keytsman.

Zo pleit Unia bijvoorbeeld voor het toestaan positieve discriminatie – van bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond – en hier een wettelijk kader rond schetsen. “Er moet een Koninklijk Besluit komen dat de voorwaarden van positieve acties invult”, klinkt het. “Op sommige vlakken mist de wet namelijk armslag en schiet ze tekort voor slachtoffers. Daarom verdient de wet bijsturing door het parlement.”

(Lees verder onder de Tweet)

Daarnaast wil Unia een volledigere antidiscriminatiewetgeving en strengere bestraffing van inbreuken erop. “Door lage schadevergoedingen en hoge procedurekosten reageren kwetsbare slachtoffers van discriminatie schouderophalend en slepen ze daders niet voor rechter. Het gaat bijvoorbeeld om kandidaat-huurders die kunnen hard maken dat ze geweigerd worden omwille van hun huidskleur, of om een klant die geweigerd werd aan de deur van een dancing omdat vermoed werd dat hij moslim was.”