Gelijkekansencentrum Unia wil een concrete wet of Koninklijk Besluit dat positieve discriminatie moet toestaan. Daarnaast pleit Unia voor een verfijning van de huidige antidicriminatiewetgeving en hogere boetes voor overtreders ervan. “Als het parlement echt wil meestrijden tegen discriminatie en racisme zal het de wet moeten verbeteren”, klinkt het.

Gelijkekansencentrum Unia pleit al langer voor een verfijning van de huidige antidiscriminatiewetgeving. Zo evalueerde Unia vorig jaar de huidige wetgeving en schreef het een aanbevelend evaluatierapport voor de regering. “Sommige slachtoffers blijven nu in de kou staan. We hopen dat het parlement onze aanbevelingen ter harte neemt”, klonk het.

“Meestrijden tegen discriminatie en racisme”

Els Keytsman, co-directeur van Unia, schreef gisteren een opiniestuk om opnieuw aandacht te vragen voor een verfijning van de huidige antidiscriminatiewetgeving. Volgens Unia heeft de regering bepaalde maatregelen beloofd, maar laten ze tot op heden na deze te concretiseren. “Als het parlement echt wil meestrijden tegen discriminatie en racisme zal het de wet moeten verbeteren”, aldus Keytsman.

Zo pleit Unia bijvoorbeeld voor het toestaan positieve discriminatie – van bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond – en hier een wettelijk kader rond schetsen. “Er moet een Koninklijk Besluit komen dat de voorwaarden van positieve acties invult”, klinkt het. “Op sommige vlakken mist de wet namelijk armslag en schiet ze tekort voor slachtoffers. Daarom verdient de wet bijsturing door het parlement.”

(Lees verder onder de Tweet)

Daarnaast wil Unia een volledigere antidiscriminatiewetgeving en strengere bestraffing van inbreuken erop. “Door lage schadevergoedingen en hoge procedurekosten reageren kwetsbare slachtoffers van discriminatie schouderophalend en slepen ze daders niet voor rechter. Het gaat bijvoorbeeld om kandidaat-huurders die kunnen hard maken dat ze geweigerd worden omwille van hun huidskleur, of om een klant die geweigerd werd aan de deur van een dancing omdat vermoed werd dat hij moslim was.”

35 REACTIES

  1. Waarmee het zoveelste bewijs is geleverd dat Unia echt weggesmeten geld is. Hoeveel Vlamingen zijn daar nog vragende partij voor ? Hoog tijd dat de verantwoordelijke politiekers daar de gepaste besluiten uit trekken. Als belastingbetaler wil ik niet dat daar nog één euro belastinggeld naar toe gaat. Afschaffen dit onding!

  2. Positieve discriminatie is ook discriminatie en gaat in tegen het grondwettelijk gelijkheidsprincipe. Het is dus niet wettelijk. Men moet ophouden het discriminatieverbod vanuit gelijkheid te rechtvaardigen. Mensen zijn niet gelijk en zullen het nooit zijn. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Een immens verschil.

  3. Subsidiekraan DICHT naar die volkomen overgesubsidieerde , al of niet politiek-benoemde UNIA ambtenaartjes die pleiten voor “positieve actie”(sic), een term in politiek-correct newspeak bargoens om te duiden wat in essentie, objectief-correct “autochtonofobe discriminatie” is ! Wat zou er dan zo “positief”(sic) zijn om autochtonen achteruit te steken ten voordele van allochtonen, zoals de Overheid pleegt ? Hoezo ? Kan het ontkend worden dat de Overheid WEL een “Minderhedenforum” onder subsidies bedelft maar GEEN cent gunt aan enig…. “Meerderhedenforum” ? Nochtans wordt bij ons, autochtonen wegens onze numerieke meerderheid het hoogst debiet aan allerlei belastingen afgeperst en afgetroggeld ! Kennelijk om ons autochtonofoob discriminatoir te laten behandelen heu…”mishandelen” door diezelfde rovende Overheid ! “Politiek-correcte stank als autochtone dank”. Onthouden in het stemhokje in het najaar en ZEKER volgend jaar !

  4. “Positieve actie” is nieuwspraak ter verdoezeling van het begrip “positieve discriminatie” wat een contradictio in terminis inhoudt. Het is van dezelfde absurde orde als “zinnige onzin”. Unia vernoemt discriminatie en racisme in éénzelfde adem, hoewel dat twee fundamenteel verschillende zaken zijn. Maar in de orwelliaanse nieuwspraak is het neutrale woord “rassig” verdwenen en vervangen door het negatief geladen racisme dat op zijn beurt is synoniem geworden van rassenhaat (foei!) en discriminatie (dubbelfoei!). Unia mag dan al van naam veranderd zijn, de mentaliteit van grootinquisiteur, de dominicaner pater Leman, is helaas nog springlevend en de nieuwe Savonarola heet Els Keytsman. Hoe lang nog zal onze democratie deze politiek correcte kenau dulden?

  5. Eens temeer bewijst dat zich de fictieve “Vierde Macht” wanend UNIA-gedoe de eigen kostelijke overbodigheid. Wie slachtoffer is , meent of waant te zijn van “racisme” of “discriminatie” kan immers naar de “Rechterlijke Macht” stappen. Er zijn toch ook geen separate centra om slachtoffers van vandalisme, diefstal, geweld, verkrachting, eerroof, oplichting etc… te steunen, die dienen zich toch ook te wenden tot de rechters der “Derde Macht”. Awel dan, waarom dan een budgetverslindend orgaan als UNIA ? UNIA opdoeken zou al een positieve bijdrage zijn om de Begroting wat minder labiel te maken. De VDAB zou dat personeel toch kunnen herscholen tot Economisch Productief Bijdragenden tot het BNP zodat ze niet langer op subsidies zouden dienen te vegeteren door gretig uit de Staatsruif te slobberen o.a. met ONS belastingsgeld gevuld.

  6. De autochtonenvervolging door Unia gaat daarmee een nieuwe dimensie in: eerst je centen & vrijheid, dan je job voor hun achterban. Voor Unia zit daar natuurlijk een dubbele bonus in: vervolg de autochtoon, je krijgt een reactie die niet anders dan als “racistisch” kan bestempeld worden want wie verliest zijn job graag , en je hebt meteen bewezen hoe noodzakelijk Unia wel is om nog meer vervolging van de autochtoon te promoten, en de hele cyclus kan zo nog een paar keer rond gaan. Bovendien is iedereen die denkt dat een allochtoon een job heeft omwille van de “positieve” discriminatie en niet omdat hij of zij bekwaam was voor de job natuurlijk een racist, het is dus met andere woorden een ideaal middel om zoveel mogelijk racisme te bewijzen. De conclusie dat Unia vooral veel racisme produceert om haar eigen bestaan te rechtvaardigen ligt voor de hand. Dit heeft die organisatie wel gemeen met elke overbodige organisatie, Parkinson’s wet in actie.

  7. Unia wat is dat meer dan een bende luiszakken die de boel verzieken en enkel en alleen kritiek geven op vanalles en nog wat terwijl ze toch maar mooi leven op kosten van degenen die ze konstant voor de “rechter” willen slepen . Trouwens als ik een huis zou verhuren dan beslis ik toch zelf of ik daar al dan niet van dat geteisem in zou willen of niet . Alles wat bij unia werkt zijn ofwel individuen die hier helemaal niet thuishoren of raddraaiers die het interessant vinden om hun landgenoten het mes in de rug te steken . Afshaffen die SS-gerelateerde smeerlappen en wel zo vlug mogelijk . By the way , het is al vaak genoeg gezegd : STAAT DIT LAND OF DE MANIER WAAROP DE DINGEN HIER GEBEUREN JE NIET AAN , HOEPEL DAN OP .

  8. Het grappigste zijn “Miss Oikofobie” & Trawanten wanneer ze beginnen lullen, lallen en zemelzeiken over hun waanidee aangaande vermeende “verdraagzaamheid”(sic) en “diversiteit”(sic) ,die uiteraard niet zo “verdraagzaam” kan zijn over “diverse” opinies die niet volledig congrueren met het fanatiek, betweterig “Eigen Groot Gelijk” . Zij slagen er zelfs in te beweren dat er “racisme” zou bestaan dat “niet wettelijk verboden is”, m.a.w. feiten die ZIJ in hun alles ovrheersende hoogmoedige waan OOK als “racisme” zouden willen gequalificeerd zien ! Zij staan daar niet alleen in. De islamofiele “katholieke”(sic) pater dominicaan Johan Leman, destijds Opperhoofd van het CGKR nu van “Le Foyer” Molenbeek, volgt hen daarin. Op zijn blog op http://www.foyer.be scheidt dat individu zonder-boe-of-bah en artikel af ;”Unia en het nieuw Vlaams racisme” op 14 jan. Daar raaskalt hij o.a. : “…JE KAN OOK RACISTISCH ZIJN MAAR BUITEN HET WETTELIJK KADER VALLEN” en verder ; “een instelling als UNIA dient zich aan het wettelijk kader te houden” .Ge moet het lezen om het te kunnen geloven. Die patr dominicaan wil dus buiten wettelijk verboden “racisme” een Inquisitie tegen wat PoCo’s WANEN “racisme”(sic) te zijn. Wie het nog niet weet, de orde der Dominicanen floreerde destijds met Inquisiteur Tomàs de Torquemada