Trekt de regering-Michel haar pensioenplannen niet in, dan volgen er stakingen volgens de socialistische vakbond ABVV. Dat verklaarde de algemeen secretaris van de vakbond, Robert Vertenueil, vandaag na afloop van het federaal comité van de vakbond. 

Van de verschillende plannen van de federale regering omtrent de pensioenen, zoals bijvoorbeeld het pensioen met punten, krijgt het ABVV pukkeltjes. Niettemin wil de vakbond een ernstige discussie starten over een hervorming van de pensioenen. Doch, hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: de pensioenen mogen niet omlaag gaan en de financiering van de sociale zekerheid moet behouden blijven. Voldoet de regering niet aan deze voorwaarden, dan volgen er doelgerichte acties volgens de vakbond.

“De bal ligt nu in het kamp van de regering. Het is mogelijk dat er niets plaatsvindt, indien de regering verzaakt aan het wetsontwerp over het puntensysteem en het voorontwerp van wet over de zware beroepen”, verklaarde Vertenueil tegenover BELGA.

Gemeenschappelijk front?

Dat de vakbond pukkeltjes krijgt van de pensioenplannen van de regering bewees een betoging in december vorig jaar al. Zo’n 25.000 deelnemers gaven toen uiting aan hun frustraties over de voorstellen.

De vraag is echter wát het ABVV gaat doen. In december verklaarde de vakbond al dat ze problemen hadden met de plannen van de regering en een staking overwogen. Hierop reageerden de overige vakbonden nogal lauw. Een nationale staking leek hen toen geen goed idee. Momenteel ziet het er nog steeds naar uit dat het ABVV alleen staat met het voornemen om een staking te organiseren. “We gaan ons actieplan onafhankelijk van de andere vakbonden opstellen. Maar we willen zo veel mogelijk in gemeenschappelijk front werken”, stelde Vertenueil daarover.

18 REACTIES

  • Niet correct. De ene heeft véél meer bijgedragen dan de andere. Waarom zou die dat nog doen? In dejaren negentig is de (fiscale) derde pijler ingevoerd wegens het beperken van de pensioenrechten en het behouden van de onbeperkte bijdrage.
   Als je doet wat u voorstelt krijg je ontwijkingssystemen zoals in de jaren tachtig. Hogere bedienden kregen toen belastingVRIJE voorschotten op hun pensioenplan…. Wegens de torenhoge belastingen op loon…

  • Heb ooit aan de toenmalige minister en kaviaar-socialist, Johan Vandelanotte, voorgesteld om de indexuitkeringen forfaitair, iedereen hetzelfde bedrag, uit te betalen ipv procentueel berekend op het inkomen. Rijken betalen toch niet meer voor een brood dat een prijsverhoging kent, maar via deze berekening wordt de kloof tussen rijk en arm wel groter. Ik kreeg van onze fake-socialist nul op mijn request…zonder motivatie.

 1. Communistische vakbond beschermt schatrijke elite!!!!

  De gemiddelde ambtenaar heeft in de huidige omstandigheden een virtueel pensioenkapitaal van aanzienlijk meer dan 500.000 euro*!!! En als ze met twee zijn, is het domweg maal twee (nièt zo in de privé!!! 2 gepensioneerden is geen dubbel pensioen. Want een of andere – ambtenaar – vond dat de privé-gepensioneerde dat niet nodig had…)

  De communistische vakbond verdedigt dus de rijke mensen. Wie had dat gedacht zeg!

  Reken het zelf uit in Excel:

  2470 euro is het gemiddelde ambtenarenpensioen.
  1,5% inflatie per jaar
  Rentevoet 0,1%
  duur = 20 jaar (30 jaar is nòg meer virtueel kapitaal)

   • 2470 euro bruto per maand is een gemiddelde. De overgrote meerderheid heeft ofwel meer, ofwel minder. Maar dat is een open deur intrappen.

    Ik ben al jaren heel erg geïnteresseerd in de mediaan overigens. (50% van de populatie heeft minder, 50% heeft meer)

    Daarnaast zijn er een paar eigenaardigheden aan het statuut — VERGELEKEN met de privé. Zo krijgen twee ambtenaren elk hun eigen pensioen. Maal twee dus. twee gemiddelde pensioenen = nagenoeg 5000 euro bruto per maand, OF, in kapitaal uitgedrukt op datum pensioen (20jaar, 1,5%inlfatie, 0,1% rente): één miljoen euro per jaar bruto. 30 jaar welvaartsvast pensioen is ong een pak meer. 1,3 miljoen is, vandaag berekend een onderschatting.

    In de prive krijg je NOOIT elk je eigen pensioen. Je woont samen, dus krijg je minder. Punt. En, je hebt jarenlang onbepekrt afgedragen voor je eigen pensioen (wat ambtenaren volgens de site van de VlaReg nauwelijks doen), en toch krijg je maar beperkte rechte. INRUIL voor die hold-up kreeg elke werknemer (ook ambtenaren) de derde pijler met fiscale ondersteuning. Toen die mensen stilaan op pensioen begonnen gaan, veranderde di Rupo de regels: meer belastingen dus.

    Intussen verklaart Groen de eigenaars van een KAPITAAL vogelvrij. Vanaf, schrik niet, een kapitaal van 100.000 euro. Gezien ambtenaren geen kapitaal hebben op datum pensioen, zijn zij vrijgesteld van de Groene rijkentaks….

    Allemaal nogal… raar. Niet? Het kan niet anders dat er iets aan verander wordt. Maar links wil de rijke elite beschermen EN tegelijk de arme privé-gepensioneerde uitmelken. Dat Spa, na dertig jaar pensioenen te hebben mismeesterd 1500 euro belooft is ronduit cynisch. De wortel voor uw neus. Wedden dat heel wat mensen hun bedrog nog zullen geloven ook?

   • …om te reageren op uw post in Bruzz van een maand geleden:

    Zoek eens met Google op: malgoverno + PS site:tijd.Be Dat artikel is een bespreking van een rapport van het Rekenhof dd. 2013 over de administratieve (doelbewust georganiseerde?) chaos in Wallonië en de Franstalige gemeenschap. Een van de opmerkelijkste passages is wel dat de interne auditfunctie niet kon gecontroleerd worden wegens … gebrek aan interne audits. Met een chaotische organisatie kan je zeer veel (geld?) laten verdwijnen. Aantal rapporten in onze vetgesubsidieerde Vlaamse pers: welgeteld ÉÉN.

    Het sluit perfect aan bij een eerder artikel in Bruzz (zoekterm: Deep State site:bruzz.be)

 2. Ik zou graag één en hetzelfde pensioenstelsel zien voor elke Belg. Een pensioen moet dienen om waardig te kunnen leven, niet om u zakken te vullen tot de laatste zucht. En dan wijs ik naar politici. Zolang politici hun eigen pensioen privileges niet afschaffen verzet ik me tegen elke pensioenhervorming. Mens als Tobback krijgen meer dan 6000 euro pensioen, dat is niet te verantwoorden. Acht jaar parlement en je hebt meer pensioen dan iemand die 40 jaar zich kapot werkt. Ik wacht op de eerste politieker die één pensioenstelsel voorstelt waaronder zij ook vallen. Op de kap van de ambtenaren wil ik niet zitten. Dat was een typisch Belgisch compromis, lage lonen maar hoger pensioen, oftewel de rekening naar de toekomst schuiven. Maar ondertussen zijn de privélonen gelijk met de ambtenaren lonen, niet omdat de ambtenarenlonen gestegen zijn maar omdat de privélonen gedaald zijn/niet gestegen zijn, zeker ten opzichte van de productiviteit.

 3. Dictators stellen ultimatums.
  En de vakbond ook blijkbaar.

  Maar.. is er eigenlijk wel een verschil tussen een vakbond en een dictatoriale organisatie? De leden van de vakbond kunnen immers de vakbondstop NIET wegstemmen….

  Zijn er nog organisaties waar de leden de leiding niet kunnen wegstemmen EN die geen enkele verantwoording verschuldigd zijn aan de Belgen in het algemeen? JAWEL hoor. Zowat ALLE linkse vetgesubsidieerde organisaties, de gazetten en andere linkse propagandakanalen incluis.

  Lees het in LaLibre:
  Inter-Environnement, MRAX, La Ligue… ces ASBL subsidiées qui monopolisent le débat d’idées (OPINION)

  “Ligue des droits de l’homme, MRAX, Inter-Environnement, Ligue des familles, Ufapec, Unia… Le point commun entre toutes ces associations et organisme public (et on pourrait en citer beaucoup d’autres) ? Ces structures sont toutes largement financées avec nos impôts et veulent influencer l’opinion publique et le politique dans leurs champs de compétences. Rien de problématique jusque-là. Cependant, à force d’avoir leur budget assuré en grande partie par les subsides, elles en deviennent coupées de leurs bases.”