De Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) zou tijdens een heftige vergadering met Democratische en Republikeinse wetsmakers opnieuw aangedrongen hebben op een meer afsluitende grensmuur aan de Mexicaanse grens om de VS af te schermen van illegale migratie. Bronnen worden tevens geciteerd in The Washington Post en AP die stellen dat Trump zich ruw zou uitgelaten hebben over enkele ontwikkelingslanden: “Waarom komen al die mensen uit kaklanden (shithole countries) naar hier?”

Volgens AP en The Washington Post zou Trump zijn uitspraken – terwijl hij samen zat met zes senatoren die een akkoord tussen de twee grote partijen rond immigratiehervorming voorstelden – gedaan hebben over El Salvador, Haïti en enkele Afrikaanse landen.

“Meer migranten uit Noorwegen”

Het ‘bipartisan’ akkoord zou namelijk migranten uit die landen willen beschermen in ruil voor geld dat de grensmuur van Trump dan zou kunnen financieren. De bouw van die muur is thans in de planningsfase. Afgelopen najaar werden de mogelijke prototypes gebouwd.

Maar Trump was weinig tevreden over het voorstel, zo blijkt. De president zou aangedrongen hebben bij de wetsmakers om een nieuw voorstel te maken. Tijdens het uitdrukken van zijn onvrede zou Trump moeten gevraagd hebben “waarom [moeten] al die mensen uit die ‘kaklanden’ naar hier komen?”. Daarnaast zou de president gesteld hebben dat de VS meer migranten uit landen als Noorwegen zou moeten binnenhalen.

Witte Huis reageert

Het Witte Huis ging niet in op de beweringen over grove taal die werden gepubliceerd in de pers. Wel stond er in het persbericht van de regering te lezen dat Trump voorstander is van legale migratie, van mensen die kunnen bijdragen aan de maatschappij en economie van de VS en zich kunnen aanpassen “in onze geweldige natie“. Verder communiceerde men dat Trump enkel tevreden zal zijn als het loterijsysteem rond verblijfsvisa wordt aangepakt (dat heel wat willekeur toelaat) en ‘ketting-migratie’ (volgmigratie via mechanismen zoals gezinshereniging) worden aangepakt. Die systemen “laten terroristen in ons land binnen”, luidt het.

(Lees verder na de tweet.)

Eerder deze week werd nog het verblijfsrecht opgeheven van 200.000 Salvadoranen die al bijna 20 jaar in de VS bleven nadat ze een beschermd statuut kregen na een reeks aardbevingen in 2001. De Salvadoranen krijgen 18 maanden om te verhuizen.

UPDATE 12/01/’18 – 14u06: Trump zelf lijkt op Twitter te stellen dat hij weliswaar harde taal gebruikte, maar niet de taal die werd gerapporteerd.