Het Spaans Grondwettelijk Hof heeft bepaald dat Carles Puigdemont opnieuw naar Spanje moet om er fysiek de eed af te leggen in het parlement. Alleen dan mag hij opnieuw Catalaans minister-president worden. Puigdemont verblijft al sinds het einde van oktober in België. Na het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum onder zijn supervisie op 1 oktober – dat de Catalaans-nationalisten overtuigend wonnen – werd Puigdemont aangeklaagd door de Spaanse staat wegens rebellie, opruiing en onwettelijk besteden van publieke middelen.

Aanstaande dinsdag zal het nieuw verkozen Catalaanse parlement – overwegend bemand door nationalisten – samen komen en een nieuwe minister-president aanstellen. Carles Puigdemont is de enige kandidaat voor de functie, maar die kan niet zomaar naar Spanje komen wegens het Spaanse arrestatiebevel dat tegen hem loopt. Het Europese mandaat tot aanhouding is evenwel reeds ingetrokken.

Kan dus niet, vindt het Spaans Grondwettelijk Hof. Deze hoge rechtbank deed een uitspraak die bepaalt dat Puigdemont enkel minister-president kan worden van de Catalaanse deelstaat als hij in levende lijve de eed aflegt in het parlement. Een eed afleggen vanuit België (en dus van hieruit besturen) mag niet. Voorlopig wordt de eedaflegging opgeschort. Puigdemont liet eerder deze week begrijpen dat hij wel zou willen terugkeren om de eed af te leggen in zijn vaderland, maar alleen als dit “zonder risico” op arrestatie zou zijn.

Catalaanse politici in de gevangenis

In tegenstelling tot Puigdemont en zijn (voormalige, want afgezette) collega’s die in België verblijven, zijn andere Catalaanse ex-ministers wel gevangen gezet door de Spaanse staat op basis van dezelfde aanklacht tegen Puigdemont met betrekking tot het Catalaans referendum op 1 oktober 2017.

Eind vorig jaar woonden nog 50.000 Catalanen een benefietconcert bij ten voordele van de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd en als aanklacht tegen het gevangen zetten van de afgezette Catalaanse ministers door de Spaanse staat. Het benefietconcert ging uit van de Catalaans-nationalistische koepelorganisatie Assemblea Nacional Catalana (ANC).

De vele toeschouwers hadden vlagjes mee met slogans in het Engels en het Catalaans: “Republiek Catalonië – Vrijheid! – Politieke gevangen”, zo was overal te lezen. De concertgangers en organisatoren beargumenteren dat de afgezette Catalaanse politici niet schuldig zijn van een echt misdrijf, maar omwille van politieke redenen gevangen gezet zijn.

13 REACTIES

   • Met alle respect, maar het excuus van 50 % + 1 is een regel die niet geldt in België. Vlamingen hebben talrijke talenten, maar geen wilskracht. In 1950 met de koningskwestie haalde de CVP-PSC de volstrekte meerderheid. De regering ging door de knieën voor de oppositie. Met het migrantenstemrecht gingen de Vlaamse partijen(meerderheid) nog eens plat op de buik. Recenter met het dossier BHV rebelote. Met de capitulaties van de Vlaamse politici kun je de muren van het parlement behangen. Conclusie: Ongeacht het aantal zetels dat N-VA behaalt, nooit zullen ze de moed hebben de Vlaamse eisen te laten primeren op de vetpotten.

   • Ik denk dat je meerderheid van de bevolking verwart met meerderheid in het parlement.

    Koningskwestie: Leopold III is afgetreden. De meerderheid kon daar niets aan veranderen.

    BHV = meerderheid.

    Of NVa wel of niet de moed heeft, weten we volgend jaar 😉

 1. Grondwettelijke hoven worden gemaakt om de eigen macht te bestendigen, zelfs al word je door de kiezer (tijdelijk) uitgeschakeld. Die hoven zijn dus bij uitstek geschikt als instrument om elke verandering af te blokken. Waar in een echte democratie de macht bij het volk ligt, worden deze instellingen nu gebruikt om het volk te muilkorven. Vraag maar eens aan een politicus waarom hij of zij niets wil doen aan bepaalde omstandigheden en je hoort steevast: ‘Europa’, ‘Raad van State’, ‘Grondwettelijk hof’…

 2. I’ll sing you a song of a row in the town
  When the Green flag went up and the Crown rag came down
  Twas the neatest and sweetest thing ever you saw
  And they played the great game they call Erin Go Bragh

  God Bless galant Pearse and his comrades who died
  Tom Clark, MacDonagh, MacDiarmad, McBryde
  And here’s to James Connolly who gave one Hurrah!
  And faced the machine guns for Erin Go Bragh

  (uit Erin go Bragh door de Wolf Tones)

  Dat miste ik in Barcelona. De Spaanse vlag op het parlementsgebouw die naar beneden werd gehaald en de rood-gele met ster die naar boven ging.
  Voor mij een teken dat de Catalaanse leiders niet bereid zijn tot het uiterste te gaan.
  De groene vlag ‘went up’ met Pasen 1916 en de Ierse vrijheid is gekocht met het bloed van Pearse, Connolly en duizenden anonieme volonteers. Kansloos maar het toonde de wereld dat, hoewel 10.000den van de Irish Volonteers naar het front waren getrokken voor home rule en geminacht door de generaals en gewantrouwd door de kolonels sneuvelden, de Ieren niet getemd waren. Het zijn zij en mensen als Collins en Tom Barry die Ierland vrijmaakte, het compromisloze (en professionele) strijd van de IRA en het ultieme offer van Bobby Sands, Francis Hughes en de 8 andere hongerstakers die Engeland deed toegeven (en niet te vergeten de schade van de bommen in de Docklands en Cannary Warf :-)).
  Hadden de Catalanen hun vlag gehesen, de deuren en ramen van het parlement gebarricadeerd en met honderden – duizenden in en rond het gebouw gaan staan zodat de Guardia Civil hen als TAKkers in Kraainem en Linkebeek had moeten wegslepen dat ze respect zouden hebben gehad. Nu zijn ze na de stemming naar huis gegaan en daar zijn ze gearresteerd. Geen daad van revolte maar een slechte slapstick.

  • Ze hebben het daar in Barcelona en de rest van Catalonië wellicht wat te soft gespeeld. Maat het kan nog veranderen. Moesten de Basken ook weer op de proppen komen met hun eerdere eisen, en hun ETA weer mobiliseren, zouden de Catalanen nog rustig blijven? Eens het vuur in de pan, en op twee fronten zou het daar nog rap kunnen keren. Rajoy zou met zijn politiek wel eens in zijn eigen voet hebben geschoten.

   • Ik denk niet dat de Catalanen nu al met geweld moeten beginnen, dat mag pas plan D, E of F zijn. Hoe dan ook, degene die als eerste begingt te schieten krijgt ongelijk. 1916 was hoe dan ook een andere periode.
    Maar geweldloos protest, tegen een beschaafde natie, werkt – dat heeft Ghandi bewezen. Wat de mensen vergeten is dat naast Ghani’s congres party er ook nog de Asad Hind was die voor onafhankelijk heeft gevochten. Het proces tegen de voormalige officieren van het NILA bracht het Brits-Indisch leger op de rand van muiterij waardoor de Britten plots inzagen dat het tijd was om te vertrekken. Geweldloos protest heeft alleen maar zin als er ook een vuist met een stok is die indien nodig gebruikt kan worden.

   • [Maar geweldloos protest, tegen een beschaafde natie, werkt – dat heeft Ghandi bewezen (texto)].

    Met alle respect, maar imperialistische naties als GB vind ik niet echt beschaafd, zeker niet in het licht van de misdaden die het Britse leger in Indië, en per uitbreiding in zijn kolonies, gepleegd heeft. Het pacifisme van Ghandi, heeft, zo goed ook bedoeld, niet veel aarde aan de dijk gebracht.

    Op de vechtjas, Winston Churchill, maakte het niet veel. Vergelijk met Palestina waar joodse terroristen (Irgoen) talrijke aanslagen pleegden op Britse en Arabische doelwitten. Tot de belangrijkste op hotel King David in Jeruzalem, (hoofdkwartier van de Britten) op 22 juli 1946,die 135 slachtoffers maakte. Toen had GB begrepen dat de tijd aangebroken was om de hete patat door te geven.

   • Met beschaafd bedoelde ik: niet zoals djengis khan of Attila. Die zouden met Ghandi en co zeer korte metten gemaakt hebben – of beter gezegd zeer korte koteletten ;-).