Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover serveerde De Standaard vorige week haar lezers “een stevige portie vooringenomen activisme”. Het Kamerlid doet deze uitspraak op zijn blog nadat bleek dat het – zoals de krant De Standaard schreef – niet “regende” aan racistische reacties op verkiezing van Miss België, maar het slechts om een tiental negatieve reacties ging.

Normaliter geeft een missverkiezing geen aanleiding tot uitspraken van verschillende politici. Hoogstens een felicitatie ten aanzien van de verkozenen in kwestie vindt men dan terug of een communautaire minirel. Bij de verkiezing van Angeline Flor Pua was dit echter anders. Zo “regende” het na de missverkiezing aan “ongepaste racistische reacties” volgens De Standaard.

Maar nadat de krant De Morgen de zaak uitspitte, bleek dat “vooral de angst voor racisme voor een storm op sociale media te hebben gezorgd”. Niettemin hadden verschillende politici zich al het zogenaamde wijdverspreide racisme uitgesproken. “Trots op Miss met Aziatische roots”, schreef staatssecretaris voor Gelijk Kansen Zuhal Demir (N-VA). Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) stelde dan weer op Twitter “gedegouteerd” te zijn en verklaarde zijn voornemen om de “ruggengraat van dit racisme breken”.

De Roover: “Vooringenomen activisme”

Op zijn blog uit N-VA-fractieleider Peter De Roover zijn ongenoegen over de manier waarop De Standaard over controverse berichtte. Zo serveerde volgens de voormalige voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging De Standaard – voordat De Morgen de foute berichtgeving had onderzocht –  “een stevige portie vooringenomen activisme”, schrijft De Roover. “Een uitdrukkelijke verontschuldiging is het minste dat mag verwacht worden van een krant die zich graag onderscheidt van de sociale media omdat die een gebrek aan nuance zouden vertonen”.

Over de “manifest foute” berichtgeving van De Standaard viel gisteren volgens De Roover echter niets terug te vinden. Integendeel, gisteren stond er “ver weg gemoffeld op bladzijde 15: ‘Miss België reageerde goed op racisme'”. Hoewel De Roover naar eigen terughoudend is in kritiek op kranten in het algemeen en De Standaard in het bijzonder, is het volgens hem onmiskenbaar dat de krant zondigde tegen de “beginselen van correcte journalistiek”.

“[Vorige week] waren we getuige van een manifest voorbeeld van vooringenomen activisme waarbij de basisbeginselen van journalistieke deontologie totaal werden miskend. ‘De waarheid is dat we u een krant willen verkopen’ staat er op de twitteraccount van De Standaard. De waarheid is dat ze ons onzin heeft proberen aan te smeren”, sneert de N-VA-fractieleider.

De waarheid is dat hoe meer kranten we verkopen, hoe beter we u over de waarheid kunnen vertellen. Lees nu de hele week voor minder dan de prijs van het weekend: https://bit.ly/2GYgvab

Publiée par De Standaard sur mercredi 17 mai 2017

Plaats verdienen

Tegenover SCEPTR stelt De Roover dat het jammer is dat de De Standaard niets meer nodig heeft om zoiets buiten tot buiten de proporties op te blazen. “Dan zit je als klassiek medium in de problemen”.

Gevraagd of dit naar zijn mening gevaarlijk is, stelt hij dat hij mag hopen dat er ruimte blijft voor de klassieke media. “Maar deze moet worden verdiend. De mensen die denken dat de klassieke media geen rol meer te spelen hebben, worden op dat ogenblik op hun wenken bediend. Als je als klassiek medium je puur feitelijke berichtgeving niet kan onderhouden, dan is het verhaal snel gedaan”.

30 REACTIES

 1. Journalisten zijn linkse waarheidsmakers geworden in de plaats van onafhankelijke waarheidszoekers. Het medialandschap is zodanig gauchistisch vertroebeld dat geen objectiviteit meer is. Andere meningen hoort men niet en onafhankelijke pers ontbreekt. Bijzonder gevaarlijke situatie.

  • Journalisten zijn linkse waarheidsmakers (texto). Beste u bent wel milt voor dat zooitje links radicale manipulators die een ideologische oorlog voeren tegen andere opinies. In hun ogen zijn politieke tegenstanders rechtse contrarevolutionairen die moeten gedestabiliseerd (eufemisme voor demoniseren) worden.

   • Klopt, u hebt gelijk. De media gelijkt inderdaad op de vroegere pravda, die ons ook afschilderde als de fascistische klassevijand. Het is dan ook dezelfde ideologie.

   • Eigenlijk was de Pravda (Правда = Waarheid, ter ziele gegaan in 1991 vlak voor de val van de Sovjet Unie) niet zo’n groot leugenmedium maar wel het telegraafagentschap van de USSR Tass die na het uiteenvallen van de Sovjet Unie zich ITAR-TASS ging noemen. Ze is nog steeds bezig.

 2. Als er geen racisme zou zijn dan zouden de linkse activisten, die zichzelf valselijk ‘journalist’ noemen, het racisme uitvinden. Zij hebben nu eenmaal munitie nodig om hun misprijzen en haat voor alles wat Vlaams, Westers en blank is te kunnen uiten. Het gaat er voor deze linkse haters niet om racisme te bestrijden maar om blanke mensen en de westerse cultuur te bestrijden. Zij zijn racistisch tov Vlamingen, blanken en iedereen die hun krankzinnige visie van een Europa ontdaan van zijn Europese cultuur niet deelt. Iedereen die zich verzet word gestigmatiseerd . Wat een bende linkse fascisten

  • Dergelijke vorm van racisme noemt men zelfhaat. Het zal er niet op verbeteren als via quota steeds meer mensen van een ander ras in de pen zullen kruipen, dan zal men echt racisme zien tegenover de autochtoon. Dat kan men al zienb op de allochtone sociale media, en in de USA waar de media al verrijkt zijn met de gekleurde medemens.

   • U heeft gelijk maar ik zie die haat voor blanken en christenen nu ook al op sociale media. Ik heb een facebook commentaar gezien van allochtonen die wilden feest vieren bij de herdenking van de aanslag op Zaventem en een anderen waar in er gevraagd word wat er verkeerd is aan chirstenen te doden in Belgie. IK heb hier klacht voor ingediend bij Unia, maar Unia was natuurlijk niet geinteresseert. Waar u voor vreest is al hier.

  • Racisme (of moet het anti-racisme zijn ?) is ondertussen een hele industrie geworden waar tientallen miljoenen aan overheidsgelden in omgaat. Het is voor de begunstigden dan ook van uiterst belang dat er heel veel voorbeelden van racisme gevonden worden om hun eigen inkomsten en job veilig te stellen. Een beetje overdrijven en wat fabricatie van gevallen is dan nooit ver weg.

   • Juist. In Brussel zijn er veel vzw s waarvan het bestuur link is . Deze vzw”s doen aan politiek en hebben nauwe banden met de linkse partijen , zij hebben er dus alle belang bij om zoveel mogelijk gebeurtenissen en rapporten en statistiekeen voor te stellen als zijnde ‘racistisch” want de linkse partijen hebben ‘racisme’ nodig. De kiezers van de linkse partijen zouden niet tevreden zijn als er niet constant over vermeend racisme en discriminatie wordt gesproken. Dat is wat zij willen horen en dat is wat de linkse partijen hen hen geeft. Pure demagogie en populisme. Het zijn deze politieke vzw’s die die betogingen organiseert.

 3. De grootste verdienste van het internet is misschien dat het alle idioten van de wereld verenigd heeft. Ik vind het hatelijk dat de reguliere media “sociale media” gebruiken als maatstaf voor wat Vlaanderen denkt. Het is niet omdat 100 mensen iets zeggen dat het daarom ook zo is. Ik ben ervan overtuigd dat het steeds marginale aantallen zijn die reageren via SM in verhouding met de bevolking. Deze keer was ik echt slechtgezind toen men kranten en televisie volpropte met de racistische Vlaming. Zo gaat het dus elke keer, groot nieuws, de duidingsprogramma’s, talkshow waar iedere bekende kop iets mag zeggen, dan opiniestukken omdat 10 mensen cafépraat verkopen. Soms is 1 tweet van Dalilla genoeg om 7 dagen racist te zijn. Miss België interesseert me niet maar bij elke winnares is er wel kritiek op iets, zelfs bij de nieuw K3 was er kritiek en dit zal altijd zo zijn. Ik heb geen Facebook en Twitter en eigenlijk zou ik geen last mogen hebben van deze dwaasheden, ik zou bijna smeken dat onze reguliere media de SM gewoon negeren. Als je om de twee weken als racist bestempelt word kan je misschien beter racist worden.

   • Ik ken in de periferie een N-VA burgermeester die in zijn gemeentelijk info blad valse mededelingen verspreidt. Confronteer hem met zijn leugens en dan antwoordt hij laconiek dat de (anonieme) ambtenaar een fout heeft gemaakt. Hier is het nu toevallig een N-VA’er. Zoals het spreekwoord luidt:”Macht corrumpeert”. En met lange duur legislaturen stimuleren we alleen maar de criminele impulsen in dat wereldje.

   • Er zijn altijd rotte appels. Das geen wereldnieuws. Maar als u namen en plaatsen weet en de bewijzen kan voorleggen… kom er dan ook mee boven water of zwijg eeuwigdurend. Anders is het voor iedereen makkelijk anderen in een verdacht daglicht te stellen zonder verdediging. Zoiets is de basis van FakeNews.

   • Ik heb al gereageerd bij het College van Burgemeester en schepenen van betrokken gemeente en daar de bewijzen voorgelegd. Indien men in Vlaanderen aan de burger zou toelaten om het ook op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen zou ik daar zeker gebruik van maken. Dat kan in Brussel en Wallonië niet in VL (sic). In Franstalig België heet dat burgerrecht “Participation citoyenne”. Maar blijkbaar bent U het type dat alleen kritiek pikt als het doelwit van linkse signatuur is.

 4. Vooringenomen activisme. Is dit soms nieuwspraak voor platte manipulatie? Van mijnheer De Roover had ik meer klare taal verwacht. Maar het is geweten dat wie met zijn achterste in het fluweel zit, zich op de duur wollig gaat gedragen. Maar hier zien we weer de spagaatpartij N-VA aan het werk: Zuhal Demir zalft, Peter De Roover slaat. .

 5. Dat er kritiek is op de miss Belgie verkiezing op zich vind ik de normaalste zaak . Deze vleeskeuringen zijn niet meer van deze tijd , behalve dan voor een handvol ouwe viezeriken die daarmee nog stiekem aan hun trekken denken te komen. Al siemand er voor kiest om aan zulke onzin deel te nemen ( ook al blijkt na een antal jaren dat juist dat de hardste roepers zijn die zouden zijn misbruikt ) dan is dat hun volste recht , maar de zogenaamde kritiek op de sociale media , al of niet veel of weinig , kan helemaal niet . Ik ben zeker geen voorstander van de ongeremde import van vreemdelingen zoals die nu gebeurt , integendeel , maar iemand die bij ons geboren is , de taal perfect spreekt en van plan is om deel uit te maken van onze samenleving zoals het hoort alle mogelijke vunzigheden en valse verwijten naar het hoofd slingeren dat kan helemaal niet .

   • Dat het de klassieke media helemaal niet zint dat ze hun monoplie kwijt zijn en dat we via de sociale media ook nieuws krijgen dat niet perse gemanipuleerd hoeft te zijn zal die vijandigheid ongetwijfeld nog lang in de hand werken . Toch vermoed ik dat het niet allemaal op rekening van de vijanden van de sociale media komt , wel een (heel) groot deel zoals U terecht aanhaalt .