Federaal minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), laat naast andere scenario’s de bouw van een nieuwe kerncentrale becijferen. Niet iedereen kan zich hier echter in vinden. Zo stelde MR-voorzitter Olivier Chastel op La Une dat uit de berekeningen zal blijken dat een nieuwe kerncentrale onbetaalbaar is. Ook Vlaams minister voor Energie, Bart Tommelein (Open Vld), heeft zijn vragen bij de berekening. “De vraag is wat de zin […] is [van] dingen te berekenen waarmee je duidelijk buiten de wet gaat”, stelt hij tegenover VRT NWS

N-VA weigerde eind vorig jaar om het Energiepact goed te keuren. Zo vreest de partij dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt en dat de alternatieven – zoals de bouw van gascentrales – de kostprijs de hoogte in zullen jagen. Hoewel de bouw van een nieuwe kerncentrale in het verkiezingsprogramma van de N-VA stond, stelde de partij tegenover VRT NWS dat het onderzoeken van dat idee van de regering komt.

Ook Marghem stelt dat het idee van de federale regering komt. “In het onderzoek worden alle scenario’s berekend. Ofwel sluiten we alle kerncentrales in 2025, ofwel houden we twee kerncentrales tien jaar langer open ofwel bouwen we een nieuwe kerncentrale”, betoogt de minister.

CD&V: “Niet haalbaar”

Een nieuwe kerncentrale bouwen is volgens CD&V-Kamerlid Leen Dierick niet haalbaar. Niettemin mogen volgens haar “alle scenario’s onderzocht worden, zelfs een scenario waarvan we op voorhand al weten dat het niet haalbaar en niet betaalbaar is”. Dierick beklemtoont verder het belang van een goede becijfering van de kernuitstap tegen 2025 én de verlenging van de levensduur van twee kerncentrales.

Hoewel de christendemocraat de extra cijfers toejuicht, is er volgens haar geen tijd te verliezen. “Tegen eind januari moeten de cijfers er liggen”, aldus het Kamerlid.

Tommelein (Open Vld): “Ze kunnen berekenen wat ze willen”

Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) sluit de bouw van een nieuwe kerncentrale bij voorbaat uit. “Ze kunnen berekenen wat ze willen”, stelt de minister tegenover VRT NWS. “De vraag is wat de zin […] is om dingen te berekenen waarmee je duidelijk buiten de wet gaat. De wet, gestemd in 2015 door de huidige meerderheidspartijen, zegt heel duidelijk dat we een kernuitstap proberen te bereiken tegen 2025”.

Ook Tommelein benadrukt dat er niet veel tijd meer is. “Als we die kernuitstap in 2025 willen realiseren, dan moeten we investeren in hernieuwbare energie en niet in een kerncentrale die pas binnen twintig jaar operationeel zal zijn”, argumenteert de minister.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

9 REACTIES

 1. Buiten de wet ?? Welke wet ? Bart ? Het regeerakkoord omtrent de sluiting (lees: uitstap) van kernenergie bevat tot nader order nog altijd enkele voorwaarden: bevoorradingszekerheid, CO2-doelstellingen halen, gunstige energieprijzen en mogelijk nog eentje…Deze voorwaarden worden nu voor het gemak van de polarisatie gewoon niet meer vermeld, onder de mat geveegd. Of ze daarmee niet meer bestaan is een ander paar mouwen. En het energiepact is ook zo’n raar ding: een pact sluiten betekent “marchanderen”, een compromis sluiten. Waarom moet er over ites technisch-wetenschappelijk een compromis gesloten worden? En tot slot: misschien moeten we toch – om het even toch bij wetten te houden – eens nader onderzoeken naar waar de wapens van FN Herstal zo allemaal in de praktijk écht gaan. Daar zijn wél wetten over…

 2. Waarom plaatst men in England , Zweden , USA en China nog steeds nieuwe kern centrales ?? Tommelein, zeg eens aan de bevolking wat de prijs van de electriciteit zal zijn,als men het energiepact uitvoert??
  Het zal oorverdovend stil blijven. Ik heb geen probleem om naast een nieuwe kerncentrale te wonen.

 3. We kunnen al voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van een kernuitstap. Duitsland bijvoorbeeld ging ons voor. Wat doen ze daar? Hun bruinkool ontginnen! Ecologisch? Geenszins. Tot spijt van wie het benijdt is kernenergie nog de meest ecologische keuze. Een wetenschapper vertelde me nog onlangs dat de nieuwste centrale functioneert op het afval van de vorige generatie, het spul dat we Afrika kado deden dus. Met die kennis kunnen we om de veertig jaar nieuwe technologie aanwenden om steeds veiliger aan de energiebehoefte te voldoen. Sluiten zonder alternatief zal ons in handen drijven van Duitsland en Frankrijk. Afgevaardigden van de partijen die nu pleiten voor het sluiten van de centrales zullen dan onge- gennez’rd op de kansel staan te preken: ‘We want our money back!’. Geloof me vrij, er is een groot draagvlak voor een nieuwe (Vlaamse?) kerncentrale.

 4. Duitsland bruinkoolland kiest als alternatieve energiebron duidelijk voor Bruinkoolcentrales. CO2 neutrale bruinkoolcentrales bestaan, maar er zijn er nog veel te weinig in gebruik. Kernenergie opdoeken en het milieu vervuilen zonder voldoende alternatieven is ook verkeerd. De totale stroom productie van Duitsland in 2015 was circa 660 TerraWattUur. De groene
  adepten juichen dat Duitsland daarvan al 28% emissievrij produceert. Dat klinkt indrukwekkend, helaas is die 660 TerraWattUur stroom amper 20% van het Duitse energieverbruik. Stroom is in het energie landschap maar een marginale speler, de industrie en meer in het bijzonder het warmteverbruik van die industrie (en transport) zijn goed voor 80% van het energieverbruik. 28% van die 660 TerraWattUur – zijnde 185 TerraWattUur is duurzaam geproduceerd. Vooral door windparken, zonneweides en een stukje biogas. De marktprijs voor die stroom voor het totaal van de 185 TerraWatUur duurzaam geproduceerde stroom is een slordige €5,5 miljard. Tegelijkertijd kan een ieder dus constateren dat ze middels die Energiewende €20 miljard per jaar betalen (groene subsidies minus marktprijs/opbrengst) voor het vergroenen van minder dan 6% van het Energieverbruik. De Duitse EnergieWende is dan ook een uiterst kostbaar fiasco
  gebleken. Nauwelijks groene energie (circa 6%), geen meetbare en merkbare CO2 uitstoot beperking maar zelfs een lichte stijging en verdringing van grofweg 500.000 reguliere arbeidsplaatsen. Een dure hobby. De Duitse SPD/CDU coalitie doet dan ook wanhopige pogingen om zonder gezichtsverlies van de Energiewende af te komen. Zo worden – net zoals in de UK – de subsidies voor wind op land ingeperkt en wellicht afgeschaft. Het is überhaupt nog maar de vraag of de Erneuerbare Energien Gesetz in haar huidige vorm de volgende
  Bondsdagverkiezingen in 2017 nog haalt. Het leren van de Duitse Energiewende fouten is het enige wat nog wel gratis is. Hierbij enkele links naar toekomst en reeds bestaande mogelijkheden:

  https://youtu.be/1DyYGa2GzCg
  https://youtu.be/TTq8tCLxxlo
  http://cellaenergy.com/
  https://www.dronewatch.nl/2016/10/24/drone-biedt-fascinerende-blik-op-bouwplaats-kernfusiereactor-iter/
  https://www.sckcen.be/nl/Technology_future/Nuclear_fusion
  https://www.climategate.nl/2011/06/thorium-kernenergie-zonder-de-nadelen/

 5. De bouw van de vorige centrales is van de jaren 70 van vorige eeuw en duurde tussen de 4 en de 7jaar, waar haalt Tommelein de 20jaar? Ondertussen meer dan 40 jaar ervaring over de bouw, het onderhoud, het sterk verminderde langdurig radio-actief afval en de fouten die er gemaakt zijn. Ondertussen(reeds 30 jaar) werden meerdere proeven gedaan met zoutwatercentrales en deze waren hoopgevend en zeker voor veiligheid alsook voor de verwerking van radioactieve elementen. Behalve het verpompen van de agressieve zoutoplossing waren er opmerkingen en veronderstel dat met de huidige technieken dit een probleem van de laagste orde is.

Comments are closed.