In Kortrijk liggen plannen op tafel om er de grootste moskee van Vlaanderen te vestigen, al dan niet met minaretten. Met een grootte van 5.210 vierkante meter wordt de moskee 8 maal groter dan de huidige moskee. De inwoners van Kortrijk willen hier echter eens stokje voor steken en willen door middel van een petitie de stillegging van het project afdwingen.

Kortrijk telt zo’n 75.000 inwoners, waarvan er ongeveer 5.000 moslim zijn. Deze moslims kunnen tot op heden terecht in de moskee Atakwa, maar die moskee zou nu te klein geworden zijn. Bovendien is de Atakwa moskee niet erkend en werd in 2009 een negatief advies gegeven voor staatsveiligheid omdat er geradicaliseerd zou worden. Enkele jaren later vertrokken minstens 2 Kortrijkse moslims naar Syrië om er te strijden voor het kalifaat van Islamitische Staat.

Grootste moskee van Vlaanderen

De moslimgemeenschap in Kortrijk wil nu een grotere moskee in hun stad. Om die droom waar te maken kochten ze een groot gebouw in de Brugsesteenweg. “Het pand is acht keer zo groot als het huidige gebedshuis”, aldus gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld). “Of er een minaret op komt, weten we nog niet. Ook de inrichting gebeurt met eigen middelen.” Met een grootte van maar liefst 5.210 vierkante meter zou het de grootste moskee van Vlaanderen worden.

De moslimgemeenschap wilde liefst zo snel mogelijk hun nieuwe moskee gebruiksklaar hebben. Hun droom om de moskee begin 2017 te openen, bleek te ambitieus. Momenteel bevindt er zich nog een Bio Planet in het gebouw, maar die zal binnenkort verhuizen. Verwacht wordt dat de nieuwe moskee begin 2019 operationeel zal zijn. Ze zullen opnieuw proberen een erkenning te krijgen, wat dus niet lukte met de huidige moskee.

De inwoners van Kortrijk staan echter niet te springen voor de nieuwe “megamoskee”. Als het van hen afhangt, komt er helemaal geen moskee. Daarom werd een petitie gestart om het project stil te leggen. “Wij eisen dat het stadsbestuur van Kortrijk eindelijk luistert naar de bevolking, stopt met deze moskee te steunen en alles in het werk stelt om dit project onmiddellijk stil te leggen”, klinkt het.

15 REACTIES

 1. De multiculturele staat is discriminatoir t.o.v. niet-religieuze standpunten. Zij gaat ervan uit dat godsdienst nodig is voor het in standhouden van de moraal. Bij ons is dat al lang de mens en niet meer god. Terugkeren naar een god die over de moraal beslist is een gevaarlijke achteruitgang. Probleem is echter dat wij godsdiensten erkennen. Als gevolg daarvan moeten we ze als gelijken behandelen. De enige uitweg is de religieus neutrale staat zoals in Frankrijk. Daar stelt de staat zich neutraal en afzijdig op. De strijd voor de komende 50 jaar zal gaan over de keuze tussen de multiculturele staat of de religieus neutrale staat.

  • Om tot God te komen hoef je niet naar Mekka te gaan; mijn Mekka is de mens; het Goddelijke zit in de mens zelf.’ Alevieten hechten over het algemeen weinig belang aan strikt op te volgen religieuze dogma’s en regels. Niet de religieuze voorschriften, maar de ontwikkeling tot goed mens staat centraal. Er zijn er nog die zo denken. Zelfs moslims.

 2. Je kan niets tegen een gebedshuis hebben, iedereen zijn massahysterie. We hebben er zelf enkele duizenden van die gelukkig wegens een gebrek aan voornoemde stoornis stilaan worden omgevormd tot bibliotheek -met niet gecensureerde boeken dan wel- of godbetert zelfs tot cafés en restaurants, spijs en drank waren er ook al maar dan met een eerder beperkte menukaart.
  Het probleem echter met de aangehaalde religie is dat het er geen is, het is een antiwesterse en antidemocratische haatideologie die geen ruimte laat aan de belijders om eens zelf hun brein te activeren. We komen dus terug bij de reeds aangehaalde massahysterie, maar dan wel een uiterst gevaarlijke aangezien ze verpakt is als vredesgodsdienst. Zo goed verpakt dat de poco-gemeenschap en hun politieke verkozenen er nog steeds met beide ogen open in trappen.
  Toch moedig van de Kortrijkzanen om hiervoor een petitie op te starten. Voor wanneer trouwens ook het schrappen van staatssubsidies -lees algemeen belastinggeld- aan godsdiensten of als godsdienst vermomde ideologieën?

  • Niets tegen een gebedshuis als een moskee? Maar een cordon sanitaire tegen een Vlaams nationale partij is blijkbaar wel moreel aanvaardbaar in Vlaanderen voor de mainstream partijen. Welnu qua mensenrechten is er wel een duidelijk een verschil tussen de retrogade en antidemocratische islam en het VB. Voor alle duidelijkheid in het voordeel van het VB.

   • Heeft u mijn reactie wel helemaal gelezen? Voor alle duidelijkheid, ik ben tegen ideologieën zoals de islam en bij uitbreiding heb ik het op geen enkele godsdienst begrepen, Er hoeven voor mij zeker geen moskeeën (of andere gebedshuizen) in de openbare ruimte te staan. Voor mijn part rolt iedereen zijn matje thuis uit. Een moskee zie ik trouwens niet als een traditioneel gebedshuis zoals een kerk die ondertussen eeuwen deel uit maakt van ons cultureel erfgoed, een moskee is een plaats waar benadrukt wordt hoe superieur de volgelingen wel zijn en hoe inferieur de rest wel is én hoe ze er ten alle tijden moeten voor zorgen dat ook zo te houden. Ik zie echter het verband niet met het cordon sanitaire en het VB al mag ik bij deze stellen persoonlijk tegen eender welk politiek cordon te zijn.

   • U hoeft zich niet aangevallen voelen. Tenzij u het normaal vindt dat de politieke partijen in Vlaanderen, de islam omhelzen, zijn gebedshuizen financieren en tezelfdertijd de VVB en het VB aanvallen (BDW) en uitsluiten. Anno 2017 maken de moslims deel uit van het Vlaams patrimonium is de boodschap van de fake nationalist Geert Bourgeois (sic). Bourgeois gaat er prat op een inclusief beleid te voeren tov alle vreemdelingen in Vlaanderen en BDW en N-VA voeren een exclusief beleid tov de Vlaamsnationalisten (resic). Sorry maar de abjecte politiek van morele en politieke uitsluiting en intolerantie waar de ideologie van de Vlaamse regering en zijn coalitiepartijen op steunt tov publieke vijand nr 1, in casu het VB, is wat mij betreft pervert en inhumaan.

 3. Een petitie tegen een moskee zal niets uithalen, zolang de achterlijke ideologie die de islam is door ons apenlandje als eredienst erkend wordt. Dit heet kurieren am Symptom. De bevolking zou de intrekking van deze erkenning moeten eisen, bv. door massaal te kiezen voor een partij die de afschaffing van deze erkenning in haar vaandel durft voeren.

 4. Op 20 juni 2016 zijn Geert Bourgeois en Vincent Vanquickenborne het “iftar” feest mee gaan vieren op uitnodiging van die moslimkliek uit die Atakwa-moskee , terwijl iedereen, die toen al enig zins vertrouwd was met de gang van zaken en de sfeer in die moskee,en het gedachtengoed van die moskeegangers wist dat daar zaken gebeurden en dingen werden gezegd die haaks staan op al wat Vlaams, Christelijk, liberaal en westers is. Onbegrijpelijk !

   • Ze preken in het Nederlands. Voor de façade en de subsidies. Achter de schermen speelt zich een gans ander verhaal af. Nooit gehoord van takyjja ? In plaats van verder te zweven op een wolkje van vriendelijke goedgelovigheid raad ik u aan eens te surfen naar de site van ex-moslims in België. Informatie uit eerste hand. Door insiders. Wellicht zal u alsdan het begrip “insinueren” een andere invulling geven. Tussen haakjes ; ik ken verschillende van die moskeegangers voldoende om te weten waarvoor de meeste staan.

 5. De islam zal voor de derde keer naar Europa terugkomen nadat hij tweemaal werd verdreven (…) Verovering door Dawa (missionering), dat is waar ze op hopen. We zullen Europa veroveren ! Niet door het zwaard, maar door onze Dawa!” . En de jihad van de missionering gaat voort met het bouwen van nieuwe moskeeën (in de tijd van Mohammed waren het Kazernes waaruit ze gingen veroveren). Omgekeerd kunnen christen geen kerken bouwen in moslimlanden. Laat dit niet gebeuren en maakt er een verkiezingsthema van naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen toe. Het heeft niks met godsdienst te maken en het is een ideologie (sharia) waar u nooit wilt in leven.