Omdat de resultaten van de vrouwelijke studentenpopulatie door de leiding van de prestigieuze Britse universiteit van Oxford te laag werden bevonden, heeft men de examentijd in het voordeel van vrouwelijke studenten verhoogd, zo brengt The Daily Mail. De beslissing kan rekenen op heel wat kritiek op sociale media.

“Vrouwelijke kandidaten zijn mogelijk meer beïnvloedbaar door tijdsdruk”, zo vindt men bij de universiteitsleiding van Oxford. Daarom kregen studenten wiskunde en computerwetenschappen in 2017 aan de Oxford-universiteit 15 minuten extra tijd om hun examens af te leggen. Het moeilijkheidsniveau of de lengte van de tests werden niet aangepast. Het is de eerste maal dat een dergelijke examineringswijzing zijn ingang vindt bij Oxford. Critici vinden de beleidswijziging seksistisch omdat het vrouwen als zwakker zou beschouwen.

Genderkloof in punten op universiteit van Oxford

Een document die The Times kon inkijken op basis van de Britse wet op informatievrijheid ontblootte de beweegredenen van de faculteit van de universiteit: de wijzigingen zouden “de genderkloof die de afgelopen jaren ontstond kunnen [inkorten] en in ieder geval moet het examen een demonstratie zijn van wiskundig begrip en geen tijdstest”.

De afgelopen jaren was het percentage van mannelijke studenten dat afstudeerde met de hoogste onderscheiding te Oxford dubbel dat van het aantal vrouwelijke studenten. Het was in 2016 dat het examenbestuur de beleidswijziging rond examentijd voorstelde. Na de wijziging in examentijd stegen de punten van de meisjes weliswaar, maar bleven de punten van de mannelijke studentenpopulatie beter. 39 procent van de vrouwelijke studenten verkreeg een hoogste onderscheiding tegenover 47 procent van de jongens.

Pedagogische experts vermoeden geen kundeverschil in wiskunde op basis van geslacht, maar Sarah Hart – wiskundeprofessor aan de Universiteit van Londen – verklaart de verschillen door een andere stijl van antwoorden. Meisjes zouden namelijk hun antwoorden meer controleren. Jongens zouden dan weer sneller antwoorden, maar meer kans hebben op foute antwoorden.

Jongens en meisjes

Pedagogen duiden er al langer op dat jongens meer gebaat zijn in competitieve omgevingen. Dit terwijl meisjes veeleer performanter zijn in groepsaangelegenheden waar meer wordt samengewerkt.

Filosofe Griet Vandermassen (UGent) beargumenteerde zo nog in 2011 dat ons huidig gemengd onderwijs nefast werkt voor jongens omdat in ons onderwijs veelal vrouwelijke vaardigheden worden bevoordeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vermogen om samen te werken in plaats van competitie. Dat is in het nadeel is van jongens die veeleer structuur en beweging nodig hebben, aldus nog Vandermassen.

De filosofe werd recenter bijgetreden door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Meisjes zijn in feite veel beter geschikt voor dit huidig onderwijssysteem: meer dan een uur aandachtig zijn? De aandachtstijd van jongens is ongeveer veertig minuten”, zo verwees Van Grieken nog naar de verschillen tussen jongens en meisjes in een interview met SCEPTR afgelopen juni.