Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de regeling die fraudeurs toelaat om ‘oud zwart geld’ in ruil voor een kleine boete te regulariseren afschaffen. Dat brengt De Tijd. “Als de belastingplichtige geen gevolg […] geeft [aan het regularisatietarief van 38%], wordt zijn dossier overgemaakt aan het parket”, zo vertelt Van Overtveldt.

Als het afhangt van Van Overtveldt zal de regeling die mensen met zwart geld toelaat om voor een kleine boete hun onregelmatigheden opnieuw ‘in het wit’ te brengen eraan geloven. Vorig jaar kreeg de dienst die instaat voor fiscale regularisatie 842 aanvragen binnen van belastingontduikers. 590 miljoen euro werd zo opnieuw in het wit circuit gebracht. Dat is ruim drie maal meer dan in 2016, toen er maar 177 miljoen euro opdook.

Celstraffen zijn mogelijkheid

Maar die regeling zal binnenkort een deel van het verleden worden, als de Financiënminister zijn zin krijgt. Tot nu kregen fraudeurs enkel boetes op de intresten die ze de laatste 5 à 7 jaar binnenhaalden. De fiscus kan immers niet verder gaan dan 7 jaar in het verleden, gezien dat de fiscale verjaringstermijn is.

Echter, Van Overtveldt wil nu geen genade meer tonen voor zwart geld dat ouder is van oorsprong dan die 7 jaar. Het tarief om fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren is dit jaar gestegen van 37 naar 38 procent. “Als de belastingplichtige daar geen gevolg aan geeft, wordt zijn dossier overgemaakt aan het parket”, zo licht Van Overtveldt De Tijd in. “Dat kan dan een onderzoek starten op basis van het misdrijf witwassen in de strafwet.”

De straffen die fraudeurs boven het hoofd hangen zijn omvangrijk. Het gerecht kan celstraffen eisen en volledige kapitalen verbeurd laten verklaren. Bovendien heeft Justitie nu meer onderzoeksbevoegdheden voor deze misdrijven zoals huiszoekingen. Van Overtveldt wil bij zijn collega Justitieminister Koen Geens (CD&V) erop aandringen dat het van belang is dat belastingsontduikers vervolgd worden. “De strijd tegen de fiscale fraude is niet alleen een taak van de minister van Financiën, maar ook van de minister van Justitie”, zo klinkt het bij de voormalige hoofdredacteur van Trends.