In Vlaanderen zijn in 2017 opnieuw minder baby’s geboren dan het jaar ervoor. Vooral West-Vlaanderen en Limburg ontvolken. Door het positieve netto-immigratiesaldo gaat het totale bevolkingsaantal echter niet achteruit. Gisteren bleek hetzelfde waar te zijn voor Nederland: daar stijgt de bevolking, maar dat is vooral te wijten aan immigratie.

Er zijn 62.642 baby’s geboren in Vlaanderen afgelopen jaar. Dat is alweer 2 procent minder dan in 2016. Dit blijkt uit informatie van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Dit cijfer daalt reeds 6 jaar. In 2012 werden er nog 4.000 Vlaamse kinderen meer geboren. Wel moeten voor 2017 nog de thuisgeboortes in rekening gebracht worden.

Vruchtbaarheidscijfer

Professor Hendrik Cammu (VUB) verklaart de daling in De Standaard“Tussen 1985 en 1990 werden er minder vrouwen geboren dan tien jaar eerder. Bijgevolg zijn er ook minder vrouwen die nu 27 tot 32 jaar oud zijn en dus worden er ook minder kinderen geboren”.

Een beter instrument om de demografische gang van zaken te meten is het vruchtbaarheidscijfer. Dat meet het aantal kinderen per vrouw. “Dat cijfer geeft aan of een land ontvolkt”. Vlaanderen scoort 1,72. Dat is meer dan Nederland, waar het cijfer thans op 1,66 ligt, en flink wat meer dan Spanje (1,5) en Japan (1,3). Toch is dit ver onder het Westers minimum van 2,1 dat nodig is om het bevolkingsaantal stabiel te houden.

Echter, trekken we de migratiebijdrage aan de Vlaamse vruchtbaarheid af, dan komt men op een nog lager cijfer. Zonder niet-Belgische vrouwen zou het Vlaams vruchtbaarheidscijfer immers op 1,5 staan. Zo was ‘Mohammed’ nog de populairste babynaam in Gent in 2015, een indicatie van de relatief grotere vruchtbaarheid bij allochtonen. Wel is het zo dat latere generaties van allochtonen ook minder kinderen beginnen te krijgen. “Dat zie je vooral in Limburg, waar al verschillende generaties Turken wonen en er minder nieuwe migratie is”, aldus Cammu verder in De Standaard.

Het aantal geboortes daalde vooral in Limburg (met 3,9 procent) en West-Vlaanderen (met 4,1 procent). Dit komt omdat er minder allochtonen in deze provincies wonen, maar ook omwille van een uitstroom van jonge mensen. “De jonge mensen wijken uit naar de assen Gent-Antwerpen-Brussel, waar veel werkgelegenheid is”, zo licht Cammu nog toe. Ook studiecentra zoals hogescholen en universiteiten hebben een belangrijke magnetische werking op jonge mensen.

4 REACTIES

  1. Vijftig jaar geleden waren er 3 miljard mensen, nu 8 miljard. Dit komt deels door de bevolkingsexplosie in Afrika. Vroeger baarde de Afrikaanse vrouw een tiental kinderen, om er uiteindelijk een drietal levend aan over te houden. Door de goede zorgen van westerse Gutmenschen blijven nu gelukkig zes à zeven baby’s in leven, maar ongelukkigerwijs kweken hun ouders nog steeds vrolijk als vanouds voort, wat een exponentiële bevolkingsexplosie tot gevolg heeft. Aan al diegene die desalniettemin de invoer van allochtone kwekers als remedie zien tegen de vergrijzing in Vlaanderen wil ik zeggen dat een afnemende bevolking geen handicap voor ons landje zou zijn. Integendeel. In de middeleeuwen, toen alles nog met mankracht moest gebeuren, telde ons landje maximum vier miljoen mensen, en wij waren (althans tot de liberalistische industrialisatie) geen nooddruftig gebied. Met de huidige technologie volstaan 3 à 4 miljoen mensen om deze 6de meest dichtbevolkte regio welvarend te houden. Hiervoor hebben wij geen Afrikanen en Arabieren nodig, ook geen ongeletterde, oude, zieke en invasieve immigranten om onze pensioenen te betalen

    • Ik vind een daling van de bevolking positief om de leefbaarheid te vergroten. Minder mensen betekend ook dat je een kleinere economie nodig hebt wat goed is voor het milieu. Maar dit zal nooit gebeuren tot het systeem instort omdat de rijken het meest profiteren van de groei en steeds rijker worden. Bijkomend probleem is dat onze welvaart gebouwd is op schulden, die door groei betaalbaar blijven. In werkelijkheid kan de productiviteitsstijging de ontvolking en vergrijzing opvangen. Het zijn de kapitalisten die regeren en die kijken enkel naar meer mensen, meer productie meer winst tot tenslotte onze planeet het niet meer aankan. Men verwijst steeds naar een Japan scenario, van economische stagnatie, nu ik ken het land goed. In Japan daalt de bevolking al decennia en men heeft veel concurrentie gekregen en Japan heeft deflatie nodig. Men blijft daar maar schulden maken om tegen alle kost groei te creëren. Er is een reden waarom in alle westerse landen de infrastructuur versleten is, sociale zekerheid onhoudbaar word en de staatsschuld blijft stijgen. Het werkt niet, het maakt niet uit hoeveel groei er is, hoeveel meer mensen erbij komen of werken, het is compleet scheefgetrokken. Misschien is men het belangrijkste uit het oog verloren, economie moet in dienst van de mens staan.

  2. Mij stoort het woord ‘migratie’ in de titel, want dat woord kan zowel slaan op het feit dat men een land binnenkomt dan wel verlaat. Feitelijk wordt ‘migratie’ enkel nog gebruikt als verdoezelende nieuwspraak voor ‘immigratie’, wat veel duidelijker zegt waar het op staat.