België wil Saudi-Arabië betalen om de controle over de Grote Moskee in Brussel af te staan. De concessie ervan werd in 1969 toegekend door koning Boudewijn voor een periode van 99 jaar. Maar de Saudi’s lijken akkoord te zullen gaan met een vroegtijdige stopzetting voor een ‘correcte prijs’. Hiermee lijkt een diplomatieke ruzie tussen België en de Saudi’s uit te blijven.

De Regie der Gebouwen is een gesprek achter de schermen gestart met de machtige oliestaat in het Midden-Oosten, Saudi-Arabië. Dit over de concessie van de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark. Dit wordt uitgebaat door de Saudi’s via het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC). Koning Boudewijn sloot die overeenkomst in 1969 af voor 99 jaar, maar de Belgische overheid wil hier nu vanaf na verschillende schandalen en onderzoeken rond de islamistische invloed van de moskee.

“Relatief korte termijn”

“We hebben goede hoop dat we de opzegging op relatief korte termijn kunnen afronden”, zo communiceert men op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan De Standaard. Jambon had eerder verteld dat de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22/3 “minutieus” zouden worden opgevolgd. Hierbij zou voor het “openbaar nut” werk gemaakt worden van een eenzijdige annulering van de concessie aan Saudi-Arabië. Eind vorig jaar vond de onderzoekscommissie 22/3 dat de Grote Moskee fungeert als “een satelliet van Saoedi-Arabië [die] een wahabitische islam verspreidt die onze wetten ondergeschikt acht aan de religie”.

De Regie der gebouwen onderhoudt nu contact met het ICC, hetgeen zich onder Saudische controle bevindt. Daar weet men dat het vroegtijdig stopzetten van de concessie een flinke duit kan kosten en wil men dan ook een “correcte prijs” betalen, zo schrijft De Standaard. Naast een compensatie voor de vroegtijdige annulering, dient het geld ook om de recente herstellingskosten te dekken. Over welk bedrag het gaat is nog niet duidelijk, maar het moet een “beheersbaar bedrag voor de overheid” zijn, wat dat dan ook mag betekenen.

Arabische geldstromen onder vuur

Heel wat Arabische golfstaten zoals Saudi-Arabië zetten zich in om de (radicale) islam in West-Europa en bij ons te ondersteunen, veelal door geld. Zo gebeurt het ook via de Grote Moskee in het jubelpark, die sinds de tijd van koning Boudewijn in erfpacht is van het wahabitische Saudi-Arabië. Dit dus via de ICC (Islamitisch Cultureel Centrum van België).

Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 gaan er echter steeds meer stemmen op om de erfpachtovereenkomst met Saoedi-Arabië op te zeggen of op zijn minst het toezicht op de opleiding en de financiering van de grote moskee strenger te maken.

Ook de oppositiepartijen sp.a en het Vlaams Belang hebben in het recente verleden fikse kritiek geuit op de geldstromen die gebruikt worden om de radicale islam te promoten. “Om vijandige en radicale vormen van de islam hier bij ons te bannen, is het dringend tijd dat we de financiering ervan droogleggen”. Dat zei sp.a-voorzitter John Crombez vorig jaar aan SCEPTR. De socialistische voorzitter benadrukte verder vorig jaar nog dat er reeds twee sp.a-wetsvoorstellen hierover zijn ingediend die N-VA en Open Vld wegstemden.

De overwegingen hieromtrent lijken evenwel complex te zijn gezien de invloed van en de Belgische relaties met Saudi-Arabië. Zo werd ook gevreesd voor onze gewenste zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2019-2020 als Saudi-Arabië zou besluiten om ons te boycotten na het vroegtijdig opzeggen van de ICC-concessie. Peter De Roover (N-VA) verdedigde de realpolitieke partijpositie ten aanzien van de Saudi’s nog in 2015 in een opiniestuk in Knack: “Hoe huiveringwekkend ook, we moeten kiezen tussen Saudi-Arabië of IS”, klonk het toen. Saudi-Arabië is in het Midden-Oosten een bondgenoot in de strijd tegen islamistische terreurgroep IS.