Meer en meer Vlamingen kiezen ervoor zich aan te sluiten bij een Onafhankelijk of Neutraal ziekenfonds, in de plaats van de klassieke verzuilde ziekenfondsen. “We [hebben] geen logge structuur […], zo spelen we ook sneller in op veranderingen”, klinkt het bij Partena Ziekenfonds. Ook een “bewuste partijpolitiek neutrale” koers en Vlaamse accenten spelen mee, zo laten ze bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) weten. De klassieke ziekenfondsen stagneren intussen. De Liberale Mutualiteit daalt zelfs in ledenaantal.

Elke Vlaming moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds voor de terugbetaling van allerlei ziektekosten. De meeste Vlamingen kiezen daarbij voor 1 van de 3 klassieke verzuilde ziekenfondsen: de Christelijke Mutualiteit (CM), de Socialistische Mutualiteit en de Liberale Mutualiteit. Een minderheid is aangesloten bij een niet-zuilgebonden ziekenfonds, zoals het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds of het Onafhankelijk Ziekenfonds.

Opmars

De kloof tussen de klassieke verzuilde ziekenfondsen en de Onafhankelijke en Neutrale ziekenfondsen wordt echter kleiner en kleiner. Tussen 2012 en 2017 steeg het ledenaantal van de Onafhankelijke en Neutrale ‘landsbonden’ met 40 procent, wat overeenkomt met een stijging van 91.000 leden. In diezelfde periode steeg het ledenaantal van de verzuilde ziekenfondsen met slechts 1 procent.

Bij de Vlaamse zorgkassen is dezelfde trend – logischerwijs – merkbaar. Tussen 2012 en 2016 steeg het ledenaantal van de niet-verzuilde organisaties met 78.000, een toename van 7 procent. De traditionele zorgkassen verwelkomden 35.000 extra leden, wat ook overeenkomt met een groei van 1 procent.

Er dient tevens opgemerkt te worden dat dat de Neutrale ziekenfondsen (15,3 procent vooruitgang) in die periode verhoudingsgewijs meer vooruitgaan dan de Onafhankelijken (12,2 procent). Dit ligt volgens Jürgen Constandt, algemeen directeur van het VNZ, aan het feit dat “het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds niet enkel bewust partijpolitiek neutraal is, maar ook ondubbelzinnig opkomt voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid”, zo laat Constandt weten in een reactie aan SCEPTR.

Liberalen gaan zelfs achteruit

De Liberale Mutualiteit ziet haar ledenaantal zelfs dalen, in tegenstelling tot de andere verzuilde mutualiteiten die nog een kleine ledengroei kenden. “Meer en meer jongeren willen niet geassocieerd worden met een politieke stroming en kiezen daarom voor een ziekenfonds met een neutrale benaming”, aldus Geert Messiaen, de topman van de Liberale Mutualiteit, verklarend in De Tijd.

Volgens de Onafhankelijke ziekenfondsen zijn ze in opmars door hun frisse aanpak en efficiënte werking. “Omdat we geen logge structuur hebben, spelen we ook sneller in op veranderingen”, zo klinkt het dan weer bij woordvoerster van Partena Sarah Masschelein verder in De Tijd. “Ziekenfondsen evolueren van de pure uitbetalende instantie van vroeger naar een adviesverlener en partner voor gezondheid en persoonlijk welzijn. We zetten maximaal in op klantvriendelijkheid, digitalisering en modernisering”.

11 REACTIES

  1. Om even bij het onderwerp te blijven. De ziekenkassen “krijgen” van het RIZEV per lid jaarlijks 100 euro uitbetaald voor administratieve kosten en dergelijke. Dit was voor mij het doorslaand argument om de tradostal te verlaten en aan te sluiten bij de enigste ziekenkas die voor wat publiciteit betaalt hier in dit tijdschrift.
    Overstappen vergt in het begin eventueel wat administratieve aanpassing, maar, geven we het maar ruiterlijk toe, dat is tweemaal niets vergeleken bij wat de Catalanen moeten doen om zich te kunnen handhaven.