Een rondvraag van SD Worx en vacature.com wijst uit dat werknemers niet staan te springen om hun bedrijfswagen om te zetten in meer nettoloon of een mobiliteitsbudget. Er werden 2.000 werknemers en 500 werkgevers ondervraagd. Slechts een kleine minderheid wil zijn of haar auto van het werk inruilen.

Slechts 1 op 4 werknemers die een bedrijfswagen heeft, wil gebruik maken van het mobiliteitsbudget, zo blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijven. En 17 procent van deze groep zou dan alsnog kiezen voor een bedrijfswagen. Maar ook een mobiliteitsvergoeding, een extra bedrag dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt in ruil voor een gekozen bedrijfswagen, is weinig populair. Minder dan 2 op de 10 correspondenten koos voor de optie van een hoger loon ten nadele van een bedrijfswagen.

Bedrijfswagen is hardnekkig

Eerder dit jaar leek het erop dat de overheid enkel zou bewegen naar een ‘cash for car’-regeling (de mobiliteitsvergoeding), waarbij werknemers hun wagen kunnen inruilen voor extra geld. De vergoeding bedraagt dan 20 procent van 6/7de van de cataloguswaarde van de wagen in kwestie die de werknemer al minstens 12 maanden gebruikt. Men kan in principe hiervan gebruik maken sinds 1 januari. De Raad van State oordeelde echter dat dat geld ook belast moest worden en vond de regeling discriminatoir ten aanzien van werknemers zonder een bedrijfswagen.

De sociale partners legden eind vorig jaar dan ook een nieuw, alternatief voorstel op tafel. Dit zou een ‘mobiliteitsbudget’ (in plaats van een mobiliteitsvergoeding) vormen en zou er zijn voor iedereen, ook voor die mensen in aanmerking zonder bedrijfswagen. Dit bedrag zou kunnen besteed worden naar eigen goeddunken aan mobiliteitsoplossingen (en dus ook eventueel een bedrijfswagen).

Bedrijfswagens blijven een hardnekkig en populair verschijnsel in België. Ook vorig jaar bleek de groei van het bedrijfswagenpark in België met maar liefst 3,2 procent gestegen te zijn. Gezien een fiscaal voordelig regime gebruiken werkgevers het dan ook om de hoge belastingen op beroepsinkomen te vermijden terwijl men wel de werknemer kan belonen. Echter, de capaciteit van de Belgische wegen staat sterk onder druk, met dagelijkse en grote files elke werkdag. De kost hiervan aan Belgische bedrijven bedraagt 100 miljoen euro per jaar. De fiscale voordeelregeling zelf kost dan weer jaarlijks 2 miljard euro aan de staat.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

4 REACTIES

  1. Ik maak met mijn werkgever een privé-afspraak over mijn verloning. Als ik kies voor een bedrijfswagen (om welke reden dan ook) dan moet de regering zich niet gaan mengen hiermee. Laat ons vrij zijn, in het maken van onze eigen keuzes

Comments are closed.