Volgens Emmanuel Macron gebruiken ngo’s in Calais leugens en manipulatie om migranten te overtuigen naar Groot-Brittannië te gaan. Dat vertelde hij aan een groep politieagenten en soldaten in Calais.

Macron bezocht Calais om zich te kunnen verdedigen tegen beschuldigingen van links dat hij een beleid van hardhandige repressie heeft bevolen tegen migranten die in de bossen slapen. Twee vooraanstaande Franse ngo’s – Utopia 56 en L’Auberge des Migrants -weigerden uit protest Macron te ontmoeten.

“Calais is niet de achterdeur naar Engeland”

Volgens Macron zijn de beweringen van de ngo’s leugens die ertoe dienen migranten ervan te weerhouden asiel aan te vragen in Frankrijk. Voorts misleiden de ngo’s de migranten door hen de valse hoop te geven dat ze het Verenigd Koninkrijk kunnen bereiken.

“Wanneer ngo’s deze mannen en deze vrouwen aanmoedigen om de illegaliteit in te gaan, of zelfs om naar de andere kant van de grens te gaan, nemen ze een enorme verantwoordelijkheid op zich”, zegt Macron. “Nooit ofte nimmer zullen zij de staat aan hun zijde hebben.”

“Telkens wanneer zij te horen krijgen dat ze naar de politie gebracht zullen worden, worden ze voorgelogen”, aldus Macron. “Telkens wanneer hen wordt verteld dat de politie in de opvanghuizen op hen wacht, worden ze voorgelogen. En het is deze leugen, verspreid door te veel linkse commentatoren, die nu onze collectieve efficiëntie en de menselijkheid schaadt die we deze mensen verschuldigd zijn.”

“In Calais blijven en kampen bouwen is een doodlopende weg. We zullen er alles aan doen om de grens gesloten te houden. Calais is niet de achterdeur naar Engeland en het moet heel duidelijk zijn dat dit zo zal blijven”, besluit de Franse president. “De Jungle zal niet terug opgebouwd worden.” 

Ontmoeting met Theresa May

Vandaag staat een ontmoeting met Theresa May in Sandhurst op de agenda. Macron zal het naar eigen zeggen met May hebben over “verschillende zaken die we moeten verbeteren in ons gezamenlijk beheer. Een betere omgang met de kwestie van eenzame migrantenkinderen, het versterken van de politiesamenwerking […] en het vrijmaken van middelen ter ondersteuning van belangrijke projecten voor de ontwikkeling van het gebied rond Calais: dat zijn de punten die we zullen aanbrengen […] in de dialoog die we met onze Britse vrienden zullen voeren.”.

Frankrijk wil dat het Le Touquet-akkoord wordt herzien. Dat is de overeenkomst uit 2003 die het grensbeheer (of het gebrek ervan) tussen Frankrijk en het VK organiseert. Concreet wil Frankrijk dat het VK meer geld bijdraagt én meer immigranten opneemt.

Het Le Touquet-akkoord regelt het grensverkeer tussen Frankrijk en het VK sinds 2003. Hierdoor kunnen nationale controles van beide landen naast elkaar geschieden. Met andere woorden, de grens van Frankrijk is sinds het akkoord reeds te vinden aan de zuidelijke kust van het VK, en de Britse grens in Noord-Frankrijk. Ook België is sinds 2004 betrokken partij in het akkoord. Echter, nu de Brexit in het vooruitzicht ligt, wil Frankrijk het akkoord herzien.

10 REACTIES

  1. “Transitmigranten” is weeral zo een nieuwspraak waar ik eczema van krijg. De Duitser die in 1914 door België wilden komen om naar Frankrijk te gaan, kan men die dan ook “transitmigranten” noemen? Zij waren ook ongevraagde en invasieve “gasten”. Het enige verschil was dat zij van een Kaukasisch waren, terwijl de huidige indringers Afrikanen en Aziaten zijn die ‘nach Engeland willen fahren’

    • Hij heeft dan ook zijn opleiding gekregen bij Goldman-Sachs, de leverancier die ons zoveel politici bezorgde, en hen ook een goede fin de carrière geeft. Daar lijkt ook deze filosofie hoogtij te vieren van ik ben socialist en ook niet: de zgn. “derde weg sociaal-democratie”.

  2. België is, net als Frankrijk, partner in het “Le Touquet” akkoord. België dient dus ook als grenswachter voor Engeland. Wat een waanzin. Dit akkoord afschaffen, of op zijn minst financiële compensatie vragen. Bovendien moet er in Engeland minder opportuniteiten bieden voor illegale tewerkstelling, en moet dit duidelijk gemaakt worden aan de landen van herkomst. Anders moeten we maar, net als Turkije vroeger, een mensensmokkelaarsindustrie toelaten aan onze kusten, tot Engeland met centen over de brug komt. Zo kan het toch niet verder?