Bewaking van snelwegparkings, dagelijkse controles in stations, treinen, de haven,… en de netwerken van mensensmokkel in kaart brengen en aanpakken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft zijn driedelig plan voorgesteld om het probleem van de transitmigranten aan te pakken.

De problematiek van illegalen die via onze snelwegen Groot-Brittannië willen bereiken, sleept al jaren aan en lijkt alleen maar erger te worden. Geweld en agressie jegens vrachtwagenchauffeurs en politie door de zogenaamde ‘transitmigranten’ zijn schering en inslag op tal van snelwegparkings tussen Brussel en de kust. Vorige week werd een politiepatrouille nog aangevallen door een 40-tal migranten die gewapend waren met ijzeren baren en knuppels.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft nu een actieplan voorgesteld, bestaande uit 3 pijlers, om het probleem aan te pakken.

Plan Transmigratie

Een eerste pijler van het ‘Plan Transmigratie’ is beveiliging. Een groot aantal snelwegparkings zullen voortaan beveiligd worden, vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Populaire parkings bij transitmigranten – zoals die in Groot-Bijgaarden – zullen permanent bewaakt worden. De beveiliging van de parkings zal gebeuren door een privébedrijf met veiligheidsagenten en honden. Totdat die opdracht is toegewezen aan een privébedrijf, zal de politie instaan voor de beveiliging.

Naast beveiliging van snelwegparkings, zullen de lokale en federale politie ook dagelijkse controleacties uitvoeren in stations, op treinen, in de haven, langs de snelwegen, … . Het gaat om flexibele controles die niet aangekondigd zullen worden, de tweede pijler van het plan. Gearresteerde illegalen zullen meteen worden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de capaciteit van gesloten centra zal worden opgetrokken.

De derde en laatste pijler gaat over de aanpak van mensensmokkel zelf. Volgende week zullen alle veiligheids- en gerechtelijke diensten samenkomen om informatie uit te wisselen over de actieve bendes. De taskforce mensensmokkel zal een versnelling hoger schakelen. “We willen de netwerken achter die migratiestromen beter in kaart brengen”, aldus  Jambon. “Als we die netwerken kunnen neutraliseren, dan zullen er ook veel minder transmigranten naar hierheen geleid worden.”

5 REACTIES

  1. Als ik zo op de foto die boeventronies zie dan denk ik : zo rap mogelijk uit ons land verwijderen, niets dan last er mee, zend ze naar England, maar jammer genoeg ze moeten ze daar zo dringend niet meer hebben.

Comments are closed.