Motorbendes zoals Hells Angels en Satudarah in opmars

0
11446

Uit het antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Brecht Vermeulen aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moet blijken dat het aantal internationale motorclubs in ons land in opmars is. In 2009 waren het er nog vier, vandaag zijn het er zeven met elk een aantal afdelingen of ‘chapters’.

December vorig jaar: een 52-jarige man uit Heerle wordt mishandeld en bestolen in het Nederlandse Geleen. Snel daarna wordt het gehele vijfkoppige ‘chapter’ van Satudarah in Geleen aangehouden. Vandaag nog werden vier verdachten opgepakt. Daarvan zijn er eveneens drie lid van de motorbende Satudarah, een in 1990 opgerichte club waarvan de leden zich “de erfgenamen der Molukse krijgers” noemen.

Veelvuldig geweld

Bovenstaande zaak is geen alleenstaand geval, zo blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Van 2011 tot 2016 worden tien voorvallen gemeld van misdrijven die begaan werden in het kader van onderlinge conflicten tussen de motorbendes. Onder de feiten naast geweld vier moorden, een moordpoging en enkele brandstichtingen.

Feiten gepleegd door (leden van) criminele motorbendes kunnen nog niet eenvoudig uit de algemene nationale databank gehaald worden, maar dat staat volgens Jambon wel op de planning voor 2018. Bovenstaande criminele feiten zijn dus slechts het topje van de ijsberg. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de politie in de regio, met name de Benelux en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) bijzondere aandacht hebben voor het probleem van de bendes.

(Lees verder onder de video)

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Opvolging motorbendes

Binnen de Federale Gerechtelijke politie volgt een gespecialiseerde cel, ‘Highsider’ genaamd, sedert 1997 de criminele motorbendes op. De cel werd in het leven geroepen omwille van de komst van het eerste chapter van de Hells Angels naar ons land. Highsider zou vier voltijdse werknemers tellen, maar daarvan zijn er momenteel maar drie werkzaam bij de cel. Zij doen aan beeldvorming, verlenen steun en advies en staan in voor de internationale contacten. Highsider werkt nauw samen met verschillende diensten binnen de politie.

Op internationaal vlak bestaat er een werkgroep op Benelux-niveau plus Duitsland om niet-operationele informatie te delen. In de loop van 2018 zou daar een internationaal informatie- en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn bijkomen, eveneens voor informatie-uitwisseling.

De Belgische politie is ook lid van het analyseproject Monitor van Europol en de cel Highsider neemt jaarlijks deel aan een expertenmeeting. Tot slot zijn er ad hoc contacten en bestaat er op Euregionaal niveau nog een werkgroep.

(Lees verder onder de video)

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Groeiend fenomeen

Uit het antwoord van minister Jambon blijkt verder dat criminele motorbendes in opmars zijn. Waar er in 2009 nog vier op Belgisch grondgebied opereerden, zijn dat er vandaag zeven. Daarnaast zijn er ook nog vijf zogenaamde ‘officiële supportclubs’. Elke club bestaat uit een aantal afdelingen of zogenaamde chapters met elk een eigen clublokaal. Volgende grote clubs worden gevolgd:

  • Hells Angels: 7 chapters
  • Outlaws: 15 chapters
  • Bandidos: 3 chapters
  • Blue Angels: 8 chapters
  • Satudarah: 9 chapters
  • No Surrender: 3 chapters
  • Immortal: 4 chapters

Gezien de fluctuatie in het bikermilieu is het moeilijk om exacte cijfers te geven op vlak van het ledenaantal, zo stelt Jambon. Elk chapter moet in elk geval uit minstens zes leden of ‘officieren’ bestaan, aangevuld met full members, prospects en hangarounds. Op die manier wordt het totale aantal leden geschat op 500 tot 550.