De Hongaarse regering komt met een wetsvoorstel dat ngo’s, die de illegale immigratie in de hand werken, verplicht om zich te registreren en een belasting te betalen. De opbrengsten zouden gebruikt worden om de grensbeveiliging te financieren. Het maatregelenpakket wordt ook wel ‘Stop Soros’ genoemd.

De regering van Viktor Orbán (Fidesz) komt met een wetsvoorstel in de strijd tegen de illegale migratie. Het maatregelpakket heeft als doel de activiteiten van ngo’s, die vanuit het buitenland gefinancierd worden en illegale migranten helpen om door Europa te reizen, te bemoeilijken.

Ngo-taks

Volgens de Hongaarse regering luiden de belangrijkste maatregelen als volgt: “Elke organisatie die illegale immigratie ondersteunt door gebruik te maken van buitenlandse financiële middelen, wordt geregistreerd en verplicht verslag uit te brengen over haar activiteiten.” 

Ten tweede komt er “een belasting op de buitenlandse financiering van organisaties die illegale immigratie ondersteunen”. De Hongaarse regering wil deze inkomsten naar eigen zeggen gebruiken om in de grensbeveiliging te investeren. Volgens staatssecretaris voor Openbare Diplomatie en Betrekkingen Zoltán Kovács zal die taks op 25 procent liggen.

“Het zou mogelijk zijn om dwangbevelen uit te vaardigen tegen degenen die betrokken zijn bij de organisatie van illegale immigratie”, luidt het tot slot. In wezen zouden dergelijke dwangbevelen van toepassing zijn in elk gebied binnen 8 kilometer van de Schengengrens. In bijzondere gevallen zou een burger van een derde land overal in Hongarije aan een dwangbevel worden onderworpen. Deze maatregel zou van kracht blijven tot het einde van de migratiecrisis.

Deze laatste maatregel zou vooral gericht zijn tegen miljardair en filantroop George Soros. Hij wordt er door Orbán vaak van beschuldigd ngo’s te financieren die de illegale massamigratie in de hand werken. Het wetsvoorstel kreeg dan ook de naam ‘Stop Soros’.

“Europees probleem”

De Hongaarse regering stelt dat zij illegale immigratie op elke mogelijke manier wil bekampen en noemt het “een probleem dat Europa als geheel treft en ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengt”.

“We moeten de veiligheid van de burgers verbeteren”, luidt het in een verklaring aan nieuwssite Breitbart. “Ons doel is dat Europa de beste plek op aarde blijft om te leven. In de geest van dit streven heeft de regering dit pakket wetsvoorstellen aan het parlement voorgelegd.”

6 REACTIES

  1. Dat is wellicht de enige oplossing om diegenen onder ons tegen te houden die bewust meewerken aan het onderuithalen van onze cultuur, onze manier van leven en de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Dit in ten voordele van een massa invasieve exoten. Waarvan we nu al met zekerheid kunnen vaststellen dat, nadat deze er in hun eigen land niets van terecht brachten, ook hier hun perfide gewoonten proberen te introduceren. Als deze turbo- idealisten mordicus iets willen doen voor hun doelgroepen, mij niet gelaten. Maar dan wel in het land van hun beschermelingen, en met hun eigen geld.

  2. Er mag ook een “Gutmenschetaks” komen wat mij betreft, die hobby van die Gutmeschen is een van de redenen dat Brussel een aantrekkingspool is voor transmigranten. Goed gedaan overigens Orban, maar die organisaties verbieden zou nog beter zijn, en Soros aanhouden wegens het stichten van chaos in Europa, en ongeoorloofd speculatief gedrag zou nog beter zijn.

  3. Geniaal consequent voorstel van een geniaal politicus, die WEL de billijke belangen behartigen wil van de locale EigenVolkse Mensen i.p.v. mee te heulen met het autodestructief, masochistisch, multiflauweculturele débacle dat het Westen van de autochtonofobe EU.S.S.R. Potverteerders Dictatuur zo ongenadig neersabelt.
    De vandaliserende fratsen van “jongeren”(ge weet wel) tegenover de Politie in Bruxellesistan en in het Reservaat Borgerocco en vooral het regelrecht levensbedreigend geweld van illegalen (“transmigranten” in PoCo-bargoens newspeak) tegenover de Politie op die camion parking, kunnen niet meer in de overvolle PoCo-doofpot gepropt worden want hij loopt immers over van de xenofiele PERMISSIVITEIT, onhandig PoCo-vermomd als…..”verdraagzaamheid”(sic) die kennelijk alleen van autochtone kant dient te komen !