Freddy Roosemont, topman bij Dienst Vreemdelingenzaken, heeft het verkorven bij oppositiepartijen Sp.a en Groen nadat hij de Soedanese getuigenissen in twijfel trok. “Hij moet zich niet publiek bemoeien met zo’n gevoelige kwestie”, klinkt het bij Groen. Bij Sp.a twijfelt men of Francken en Roosemont wel samen kunnen functioneren.

Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zei vorige week sterk te twijfelen aan de getuigenissen van de Soedanezen die beweren gemarteld te zijn. “Ik baseer me daarvoor op mijn ervaring. Verhalen volhouden die niet kloppen, is voor die mensen de enige kans om nog een voet in Europa te krijgen”, zei hij. Volgens Roosemont zitten er “te veel toevalligheden” in de getuigenissen.

“Niet publiek bemoeien”

Bij oppositiepartijen Groen en Sp.a is men boos op Roosemont na deze uitspraken. “Roosemont is een ambtenaar. Hij moet zich niet publiek bemoeien met zo’n gevoelige kwestie. Ik vind zijn uitspraken in de media bijzonder problematisch”, aldus Wouter De Vriendt, migratiespecialist van Groen. “Ik wil wel eens weten waarop Roosemont zich juist baseert om te zeggen dat de Sudanezen niet gefolterd zijn bij hun terugkeer in Sudan. Op zijn buikgevoel?”

Monica De Coninck, kamerlid voor Sp.a is het volmondig eens met De Vriendt. “Ik vind de uitspraken van Roosemont niet slim. Ik weet niet of Francken hem dit heeft ingefluisterd, maar als ambtenaar heeft het geen zin om voorafnames te doen over een onafhankelijk onderzoek.” Daarnaast vind De Coninck dat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en Roosemont te dicht bij elkaar staan, waardoor de wederzijdse controle te wensen zou overlaten.

De Vriendt hekelt dan weer de eigenzinnige houding van Roosemont. “Zijn houding is vaak erg hautain. Alsof wij parlementsleden hem niet moeten lastigvallen met onze vragen. Hij en staatssecretaris Theo Francken zullen wel bepalen wat kan en wat niet. Roosemont lijkt niet bereid tot enige zelfreflectie. Wat nochtans essentieel is op zijn positie.” Hij twijfelt dan ook of het wel zin heeft om Roosemont op het matje te roepen in het parlement.

7 REACTIES

  1. De linkse politieke orde gaat nu van tactiek veranderen en niet Francken maar zijn medewerker(s) aanvallen. Misschien zijn die niet bekwaam en moeten ze dringend vervangen worden? Liefst door Els Keytsman (directeur van Unia en voormalig Belgisch politicus voor Groen). Het gekijf van Monica De Coninck heeft weinig om het lijf en zijn we gewoon geworden, en Roosemont moet in eerste instantie verantwoorlijkheid afleggen bij Francken en niet aan De Vriendt. Als De Vriendt vragen heeft moet hij ze aan Francken stellen. Misschien zijn ze zelf dringend aan vervanging toe. Ze liggen wakker van 3 Soedanezen die België terug stuurt en die mogelijks wat klappen (foltering klappen) gekregen hebben bij aankomst terwijl alle landen van Europa die geconfronteerd werden met een groot aantal Soedanezen in illegaal
    verblijf op hun grondgebied repatriëren naar Soedan. Zouden ze in Soedan dan enkel diegenen die Franckens diensten terugsturen, folteren? De enige bron is Koert Debeuf (Timep = Amerikaanse lobbygroep) . Een man ook voor wie verbale getuigenissen volstaan als
    bewijs. Debeuf’s melding is ook opvallend omdat Soedan niet behoort tot het klassieke activiteitenterrein van die lobbygroep. TIMEP is druk bezig met Egypte en Syrië, maar helemaal geen ‘expert’ over Soedan.

    https://timep.org/the-timep-team/

    http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2017/03/09/17037287.pdf

  2. Als ambtenaren onze linkse poco’s niet naar de mond willen praten moeten ze zwijgen. Maar de tijden zijn aan het veranderen. Van langs om meer mensen zijn die volksverlakkerij, moslim gepamper en de hypotheek die zij willen leggen op onze kinderen en kleinkinderen zo beu als koude pap.