Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang haalde partijvoorzitter Tom Van Grieken stevig uit naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Zo gaapt er volgens hem “een immense kloof tussen wat Francken tweet en wat zijn beleid is.”

Nieuw zijn de verwijten aan de staatssecretaris zijn communicatiestijl niet. Waar coalitiepartners CD&V en Open Vld beklemtonen dat Francken vooral over de ‘harde’ aspecten van zijn beleid communiceert, stelt onder meer Hendrik Vuye dat het beleid dat Francken tweet, niet het beleid is dat hij voert. Ook Van Grieken sluit zich hierbij aan. Zo is er volgens hem een groot verschil tussen de “Theo-rie” en de “Theo-praktijk”.

“Vlaams Belang verwerpt het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. En het verwerpt het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van onze ouderen, zwakkeren en hulpbehoeftigen omdat dat onaanvaardbaar is”, stelde Van Grieken in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens de partijvoorzitter is het “ronduit wrang de N-VA te horen pleiten voor nog meer besparingen in de sociale zekerheid, voor besparingen op onze mensen, terwijl de immigratiedeur wagenwijd blijft open staan”.

Van Grieken: “Triest schouwspel”

In zijn toespraak kwam Van Grieken ook nog terug op de zogenaamde ‘Soedan-rel’. Dit was volgens hem “een triest schouwspel met slechte acteurs”. Zo heeft de linkerzijde zich volgens hem bekwaamd in spelen van spokenjagers. “De ghostbusters Crombez en Calvo trokken immers van leer tegen iets dat er niet is, met name een strenger immigratiebeleid. VLD en CD&V deden – met de cijfers in de hand – hun uiterste best om aan te tonen dat er hoegenaamd geen sprake is van een strenger immigratiebeleid – wel integendeel – en de linkerzijde dus eigenlijk tevreden zou moeten zijn”. De N-VA deed volgens van Grieken dan weer geen enkele moeite om de cijfers te weerleggen.

De partijvoorzitter wees er ook nog op dat slechts 1,8 procent van de opgepakte illegalen effectief wordt uitgewezen. “Het geweld op de snelwegparking is voor 100 procent de verantwoordelijkheid van de regering”, stelde Van Grieken.

Van Grieken blikte ook vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Wij moeten Vlaamse identiteit en veiligheid niet uitroepen tot een verkiezingsthema. Veiligheid én identiteit zitten in het DNA van onze partij”, stelde Van Grieken. “Andere partijen maken van identiteit en veiligheid verkiezingsthema’s, wel het Vlaams Belang wil er échte beleidsthema’s van maken.”

“Windhaan”

Naast partijvoorzitter Van Grieken hield ook Kamerfractieleidster en ondervoorzitster Barbara Pas een toespraak. Daarin haalde zij het beleid van de regering-Michel door de mangel. “Enkel ergernis”, had het voorbije jaar volgens Pas gebracht. “De Chinezen hadden dit trouwens al voorspeld. 2017 was het Chinees jaar van de haan. En hier te lande is het een windhaan gebleken. Er werd zoveel gedraaid met de wind dat je er draaierig van werd”.

Pas verwees onder meer de praktijktests bij de werkgevers, het strafuitvoeringsbeleid dat een “strafkwijtscheldingsbeleid” geworden is, het Arco-dossier waarvoor geen belastinggeld zou gebruikt worden en de onderzoekscommissie Aanslagen. In het eindverslag werden volgens Pas “de ware oorzaken van het terrorisme – de islam als ideologische onderbouw en de massa-immigratie als praktische hefboom -“ compleet genegeerd.

6 REACTIES

 1. Het probleem ligt niet alleen bij Francken. Het probleem ligt bij het triumviraat Francken-Homans-Jambon. Zij bepalen het islam”beleid”. Maar dat “beleid” dient niet de burger. Dat beleid dient de NVA. En dat triumviraat bedient de knoppen wonderwel.

  Wat Jambon in “de straat” doet vinden veel Jannen met petten goed – ikzelf ook. Dat levert stemmen op.
  Als dat probleem weg is, zijn ook die stemmen weg, want dan gaan we over tot de orde van de (die nieuwe, een probleem minder) dag. Dus we laten dat probleem “gecontroleerd” bestaan. (Maar zolang niemand daar eens een koran of, belangrijker, haddith leest hebben ze zelfs geen idee van hoe dat “controleren” zou kunnen, als dat al gaat).

  Homans en Francken moeten dus zorgen dat Jambon kan blijven dweilen (levert stemmen op). Met andere woorden zij moeten de kraan “gecontroleerd” (zie hierboven) openhouden.

  Hoe Francken dat doet heeft Van Grieken in het artikel uitgelegd.
  Homans zei dat ze een (lees één) Diyanet moskee de subsidiëring gaat ontzeggen. Eén ! Er zijn er een pak meer in dit land ! (en naast die die Diyanet controleert zijn er nog). Ze doet net hetzelfde als Francken. Het probleem “gecontroleerd” laten binnenkomen. Jambon kan het dan “gecontroleerd” opkuisen.

  Daar win je toch een pak stemmen mee: elke jan met gelijk welke pet kan zijn gading vinden: Jambon bestrijdt de gevolgen terwijl Homans en Francken het probleem aan de wortel bestrijden.

  (voor ik het volgende schrijf: niet de Van Rooy’s natuurlijk, die kennen islam veel beter dan ik, …en kunnen ook veel beter schrijven).
  En niemand weet dat Jambon-Homans-Francken met vuur spelen. Ze (net als andere politici) snappen islam niet. Niemand die omtrent deze zaak ook maar enige verantwoordelijkheid draagt (en daar voor betaald wordt – door ons) doet de moeite om eens een koran/haddith te lezen, laat staan bestuderen.

  Ik steek daar nogal wat tijd in om dat proberen te begrijpen en merk dat zelfs binnen Nederlandstalige versies van de koran is een onrustbarende trend merkbaar is.

  Francken-Homans-Jambon doen nog niet eens de moeite (het probleem is waarschijnlijk dat het moeite kost) om iets van islam te begrijpen.
  Hun beleid zou er anders uitzien. Gezien het aantal stemmen dat ze halen zijn ze niet écht dom – blijkbaar enkel uit op korte-termijn gewin.