Voor de linkse politicologe Olivia Rutazibwa (UGent) is het na de verplichte vrouwenquota op kieslijsten nu ook dringend tijd voor allochtonenquota. Dat zei Rutazibwa in een interview in Knack. Maar partijvoorzitter van het rechtsnationalistische Vlaams Belang Tom Van Grieken vindt dat voorstel verontrustend. Hij noemt Rutazibwa een “multiculturele diversiteitsayatollah”  die van “de democratie zelf […] de grootste vijand [maakt]”. De Vlaams Belang-politicus schuift hierbij enkele eigen voorstellen omtrent de Vlaamse democratie naar voren.

“Op de kieslijsten zijn er al quota ingevoerd voor vrouwen”, zo zei Rutazibwa in een interview in Knack dat eerder deze week werd gepubliceerd. “Hetzelfde moet voor mensen met een migratieachtergrond gebeuren, zodat een grotere diversiteit aan stemmen aan bod komt”. De politicologe, die ook schrijft voor het alternatief-linkse magazine MO*, wil tevens graag quota op de arbeidsmarkt “om de ongelijkheid te compenseren”.

Voor deze multiculturele diversiteitsayatollahs is uiteindelijk de democratie zelf, waarbij een volk in alle vrijheid zijn eigen vertegenwoordigers kiest, de grootste vijand.

Publiée par Tom Van Grieken sur jeudi 4 janvier 2018

Van Grieken: “Multiculturele diversiteitsayatollahs zijn democratie-vijandig”

Een gevaarlijk verhaal vindt Vlaams Belang’er Van Grieken (30): “Voor deze multiculturele diversiteitsayatollahs is uiteindelijk de democratie zelf, waarbij een volk in alle vrijheid zijn eigen vertegenwoordigers kiest, de grootste vijand”, zo staat er in een Facebookpost van de jonge politicus.

“Mevrouw Rutazibwa haar voorstel om verplichte quota in te voeren voor allochtonen op kiezerslijsten is niet minder dan een rechtstreekse aanval op ons democratisch stelsel”, dat stelt Van Grieken verder in een reactie aan SCEPTR. “In plaats van meer zaken op te leggen aan de kiezer, zou men beter werk maken van net méér macht aan die kiezer te geven. De kloof tussen de politieke elite en die burger is immers nooit groter geweest dan vandaag de dag”.

(Lees verder na de tweet/afbeelding)

Nederland gidsland?

Wat dat dan betekent blijkt onder meer te gaan over bindende volksraadplegingen en het hervormen van het parlementair stelsel. “België is vandaag eerder een particratie dan een democratie. De burger heeft vandaag te weinig impact op de uiteindelijke politieke besluitvorming. De macht moet weer bij die burger komen te liggen”, zo verduidelijkt Van Grieken het standpunt van Vlaams Belang. Ik pleit dan ook voor de organisatie van bindende referenda en één Vlaamse kieskring”.

De rechtse politicus ziet in Nederland een voorbeeld. “Nederland kan wat dat laatste betreft als voorbeeld gelden. Daar houdt men verkiezingen met nationale lijsten”, aldus Van Grieken. “De Nederlandse bevolking kan […] over de topkandidaten oordelen als één geheel. Zetels zijn puur proportioneel verdeeld. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen. Dus geen opvolgers of lijststemmen die bepalen wie verkozen is. Dat […] komt de democratische vertegenwoordiging ten goede. Dat is ook hoe we de democratie in Vlaanderen moeten versterken.”

Het rechtsnationalistische Vlaams Belang wenst ook een presidentieel stelsel in plaats van een parlementair systeem in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de Vlaamse minister-president rechtstreeks verkozen zou worden. Eerder vorig jaar lichtte Van Grieken in het kader van zijn nieuwe boek ‘Toekomst in Eigen Handen’ dit standpunt reeds toe aan SCEPTR.

21 REACTIES

 1. Als je over democratie wilt praten vind ik dat we onze stem over migratie mogen uitbrengen. Ik denk dat door 70-80% van de bevolking migratie niet gedragen werd en dan is men verbaast dat het niet werkt. Vervolgens gaat men met quota’s werken of zie je tijdens reclame van studio 100 geen blank kind meer. Men zegt dat we ons moeten aanpassen aan de realiteit en dat is diversiteit, maar ik heb daar niet voor gekozen. Wiskundig gezien zullen de blanke autochtonen de minderheid uitmaken en dan blijft er maar één vraag over: zullen de allochtonen dan dezelfde tolerantie en strijd tegen racisme en discriminatie leveren voor de nieuwe minderheid, de blanke Belg?

 2. Quota op kieslijsten zijn in ALLE gevallen een beperking van de democratie en dus uit den boze. Ik kan met evenveel recht zeggen dat er niet alleen quota voor vrouwen moeten zijn, maar ook voor gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, mensen met een IQ van lager dan 80 (die moeten toch ook vertegenwoordigd zijn zonder betutteling?), doven en blinden, alleenstaande, gescheiden allochtone moeders van gehandicapte kinderen, die bovendien ook nog werkloos zijn, enz. Onzin !
  Wat die democratie betreft : Na de klassieke oudheid werd democratie rond 1900 in vele landen opnieuw naar boven gehaald als doekje voor het bloeden, om de bevolking op zijn minst de indruk te geven dat ze niet onderdrukt wordt en ook iets mag zeggen. “Iets”, en vooral “bij afvaardiging”, zodat enkelen alsnog de volledige macht naar zich toe kunnen trekken en houden. Ik ken geen enkele politicus die op alle vlakken hetzelfde zou stemmen als ik, maar ik ben wel verplicht om hem in mijn plaats te laten stemmen. Ik heb in het stemhokje de verplichte (!) vierjaarlijkse keuze tussen de pest en de cholera via één enkel, onnozel kruisje, laat staan dat ik over wetten mag stemmen. Die democratie bij afvaardiging was destijds gerechtvaardigd en een mooi excuus omdat het toen, wegens gebrekkige transport- en communicatiemiddelen, inderdaad onmogelijk was voor iemand uit pakweg Oostende om telkens in Brussel te gaan stemmen. Vandaag de dag is een directe democratie echter perfect mogelijk : je e-id volstaat wel om je belastingen in te vullen, maar blijkbaar niet om over wetsvoorstellen te stemmen. En voor degenen die denken over onvoldoende kennis ter zake te beschikken, zou het stemrecht bij afvaardiging (door “een” persoon naar keuze) nog steeds mogelijk kunnen blijven. Maar van dat alles willen onze excellenties niets horen, want er is niets zo verslavend en blindmakend als politieke macht, als het zogezegde oligarchische “recht” om wetten te maken, waar andere stervelingen zich vervolgens willens nillens naar moeten schikken, op straffe van boetes, gevangenis, zelfs rubberkogels in Catalonie.
  Het probleem met directe democratie is dat 80% van de bevolking te dom is om de maatschappij ordelijk en comfortabel te organiseren met behoud van maximale individuele vrijheden (geen slavernij, onderdrukking, irrealistische snelheidsbeperkingen, bouwvoorschriften,…). We zouden nogal wat krijgen als je aan de bevolking voorstelt om slechts 10% belastingen te betalen in plaats van 53%: chaos ! Dus, zoals Churchil ooit zei : democratie is een slechte bestuursvorm, maar het is de beste die we hebben. Feit is echter dat China boomt met zijn dictator. India boomt met zijn anarchie. Met dictators loopt het in de praktijk altijd verkeerd af. Met anarchie ook (bv. Somalie). Dus het is moeilijk, maar feit is dat de huidige vorm van democratie bij afvaardiging aan zijn einde is of zou moeten zijn. De afschaffing van de stemplicht (N-VA !) lijkt me een heel goed begin.

  • Er zijn problemen met democratie voor jan en alleman… Dat is duidelijk, maar in een homogene etnische maatschappij kan dat niet zoveel kwaad. Het kiesstelsel vroeger ging er van uit dat de kiezers een aandeel, een inzet moesten hebben in datgene waarvoor ze stemden (bv het cijnskiesrecht: eigenaars hadden er geen voordeel bij om chaos over zich uit te roepen, bv familievaders idem). Het kiesstelsel werd uitgebreid tot alle staatsburgers eens dat die staatsburgers ook een belang hadden bij het algemeen belang -maw toen de arbeidende klasse eigendom begon te verwerven, idem voor de vrouwen. Nu het staatsburgerschap zo goedkoop geworden is, en enkel rechten met zich meebrengt en heel weinig plichten, zijn er veel stemmen die expliciet in gaan tegen het algemeen belang en die het groepsbelang voorop stellen (cfr de stem die nu wordt uitgebracht op partijen als Groen en SPa -veel allochtone stemmen omdat die partijen aan hun belangen tegemoet komen). Dus ja, democratie is een slechte bestuursvorm. Nu en dan een referendum zou veel ophelderen.

  • Dus, zoals Churchil ooit zei : democratie is een slechte bestuursvorm, maar het is de beste die we hebben (texto). Ik betwijfel of de democratie (Britse) waaraan Churchill dacht (HogerHuis en Lagerhuis) wel echt democratisch is. Zeker niet in vergelijking met het Amerikaans model. Als ik mij niet vergis worden de leden van het Hogerhuis niet via verkiezingen gekozen, maar erven hun zetel of worden benoemd door de Kroon. Er zijn twee groepen leden: vertegenwoordigers van Kerken (Lords Spiritual), die lid zijn zolang ze hun kerkelijke functie bekleden, en overige leden (Lords Temporal), die lid zijn voor het leven. Het verklaart wellicht waarom Churchill er zo gemakkelijk in slaagde GB de oorlog te laten verklaren aan Duitsland in 1939, terwijl het Amerikaans Congres weigerde die bocht te nemen tot en met Pearl Harbor in december 1941, en dan nog omdat Japan de VSA rechtstreekds aanviel en Duitsland zelf de oorlog verklaarde. Wat niet het geval was tussen Duitsland en Engeland.

   • Dat “first past the post” systeem vind ik niet erg demokratisch, het is in het voordeel van de twee grote partijen, de politieke stemmen die dit willen doorbreken zijn fel in het nadeel. Groot Brittanië is een democratie van twijfelachtig allooi.

 3. Terug naar haar boom weet ik waar in welke jungle . Ga ginds bij je eigen soortgenoten de boel maar verzieken en laat het bestuur van ons land maar over aan de mensen die door decennia hard werken en belastingen betalen het land hebben gebracht waar het nu is (tot jullie hier alles hebben opgesoepeerd). Wij hebben zo onderhand wel stilaan genoeg van die profiteurs die niemand ooit heeft uitgenodigd , die te tam zijn om hun poten uit hun mouwen te steken , niet de minste last van opvoeding en/of beschaving hebben en zich het recht menen te moeten toeeigenen om ons hier de les te komen spellen . Wedden dat ik niet de enige ben die die hongerlijers en raddraaiers kotsbeu is ?