Voor de linkse politicologe Olivia Rutazibwa (UGent) is het na de verplichte vrouwenquota op kieslijsten nu ook dringend tijd voor allochtonenquota. Dat zei Rutazibwa in een interview in Knack. Maar partijvoorzitter van het rechtsnationalistische Vlaams Belang Tom Van Grieken vindt dat voorstel verontrustend. Hij noemt Rutazibwa een “multiculturele diversiteitsayatollah”  die van “de democratie zelf […] de grootste vijand [maakt]”. De Vlaams Belang-politicus schuift hierbij enkele eigen voorstellen omtrent de Vlaamse democratie naar voren.

“Op de kieslijsten zijn er al quota ingevoerd voor vrouwen”, zo zei Rutazibwa in een interview in Knack dat eerder deze week werd gepubliceerd. “Hetzelfde moet voor mensen met een migratieachtergrond gebeuren, zodat een grotere diversiteit aan stemmen aan bod komt”. De politicologe, die ook schrijft voor het alternatief-linkse magazine MO*, wil tevens graag quota op de arbeidsmarkt “om de ongelijkheid te compenseren”.

Voor deze multiculturele diversiteitsayatollahs is uiteindelijk de democratie zelf, waarbij een volk in alle vrijheid zijn eigen vertegenwoordigers kiest, de grootste vijand.

Publiée par Tom Van Grieken sur jeudi 4 janvier 2018

Van Grieken: “Multiculturele diversiteitsayatollahs zijn democratie-vijandig”

Een gevaarlijk verhaal vindt Vlaams Belang’er Van Grieken (30): “Voor deze multiculturele diversiteitsayatollahs is uiteindelijk de democratie zelf, waarbij een volk in alle vrijheid zijn eigen vertegenwoordigers kiest, de grootste vijand”, zo staat er in een Facebookpost van de jonge politicus.

“Mevrouw Rutazibwa haar voorstel om verplichte quota in te voeren voor allochtonen op kiezerslijsten is niet minder dan een rechtstreekse aanval op ons democratisch stelsel”, dat stelt Van Grieken verder in een reactie aan SCEPTR. “In plaats van meer zaken op te leggen aan de kiezer, zou men beter werk maken van net méér macht aan die kiezer te geven. De kloof tussen de politieke elite en die burger is immers nooit groter geweest dan vandaag de dag”.

(Lees verder na de tweet/afbeelding)

Nederland gidsland?

Wat dat dan betekent blijkt onder meer te gaan over bindende volksraadplegingen en het hervormen van het parlementair stelsel. “België is vandaag eerder een particratie dan een democratie. De burger heeft vandaag te weinig impact op de uiteindelijke politieke besluitvorming. De macht moet weer bij die burger komen te liggen”, zo verduidelijkt Van Grieken het standpunt van Vlaams Belang. Ik pleit dan ook voor de organisatie van bindende referenda en één Vlaamse kieskring”.

De rechtse politicus ziet in Nederland een voorbeeld. “Nederland kan wat dat laatste betreft als voorbeeld gelden. Daar houdt men verkiezingen met nationale lijsten”, aldus Van Grieken. “De Nederlandse bevolking kan […] over de topkandidaten oordelen als één geheel. Zetels zijn puur proportioneel verdeeld. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen. Dus geen opvolgers of lijststemmen die bepalen wie verkozen is. Dat […] komt de democratische vertegenwoordiging ten goede. Dat is ook hoe we de democratie in Vlaanderen moeten versterken.”

Het rechtsnationalistische Vlaams Belang wenst ook een presidentieel stelsel in plaats van een parlementair systeem in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de Vlaamse minister-president rechtstreeks verkozen zou worden. Eerder vorig jaar lichtte Van Grieken in het kader van zijn nieuwe boek ‘Toekomst in Eigen Handen’ dit standpunt reeds toe aan SCEPTR.