“Stad Gent had de Europese Commissie moeten laten weten dat ze AA Gent financieel zou steunen. Omdat ze dat niet deed, is de steun onrechtmatig”, dat vertelt de advocaat van de vzw Brugse Stropkes, een fanclub van Club Brugge, Walter Van Steenbrugge op Radio 1. Deze vzw had een klacht ingediend wegens illegale staatssteun bij de Europese Commissie. Die klacht werd echter vorig jaar verworpen.

Het boek van Ignace Vandewalle, ‘De Illegale Ghelamco Arena’, laat heel wat stof opwaaien. Het boek ontbloot allerlei onregelmatigheden waarbij het Gents stadsbestuur betrokken zou zijn, maar tevens ook het bestaan van illegale staatssteun ten voordele van AA Gent vanwege stad Gent die de voetbalclub zou moeten terugbetalen. Advocaat Van Steenbrugge onderstreept dit punt. Zijn cliënt, een supportersclub van Club Brugge, had een klacht ingediend omtrent de stadssteun aan hun rivaal, AA Gent.

Zaak AA Gent Niet ten gronde behandeld

“Op 27 juni 2016 meldde de commissie ons dat de vzw geen belang had om de klagen over hun concurrentiepositie”, zo stelt Van Steenbrugge op Radio 1. “Bovendien is de steun aan voetbalstadions ook geen prioriteit van Europese commissaris voor Mededinging, Margarethe Vestager. Er is dus nooit een beslissing gekomen van de Europese Commissie over illegale staatssteun.” Volgens de advocaat heeft de Europese Commissie de zaak dus nooit ten gronde behandeld. De klacht van vzw Brugse Stropkes werd vorig jaar verworpen omdat de informatie niet genoeg “afdoend”. was

Echter, “de Commissie heeft wél gezegd dat stad Gent de steun nooit heeft aangemeld bij de Europese Commissie”, aldus nog Van Steenbrugge. “Dit is nochtans een verplichting, want zo kan de Commissie oordelen of de steun al dan niet illegaal is. Door de steun niet aan te geven, is ze op zich al onrechtmatig.”

Het boek van Vandewalle – een voormalige medewerker van de rechtsliberale Jean-Marie Dedecker veroorzaakt al geruime tijd ophef. Zo zou dit boek in eerste instantie worden uitgegeven door uitgeverij Doorbraak. Bouwpromotor Ghelamco zag dit boek echter liever niet verschijnen en spande een juridische procedure tegen Doorbraak aan. Hoewel de uitgeverij in kort geding gelijk kreeg, besliste Doorbraak om de samenwerking met Vandewalle in onderling overleg stop te zetten. De auteur besliste dan maar om het werk zelf uit te geven. Zijn werk ontbloot onder meer het bestaan van een gratis skybox in het stadion voor het Gents stadsbestuur en overtredingen op de wet rond overheidsopdrachten.

Wat mag (niet) van de Europese Commissie?

De Europese Unie legt op dat overheidssteun aan een nationale sector of bedrijf verboden is omdat dit “de betrokken sector of het bedrijf in kwestie bevoordeel[t] ten opzichte van sectoren of bedrijven in andere EU-landen. En dat verstoort dus de concurrentie- en handelsverhoudingen”. Een nationale overheid mag enkel steun verlenen als dit een breder algemeen belang dient. Om dit na te gaan moet de Commissie eerst een aantal vragen beantwoorden:

  1. Hebben overheidsinstanties steun verleend  (subsidies, garanties, fiscale voordelen…) tegen gunstigere voorwaarden dan anders?
  2. Heeft deze steun gevolgen voor de handel tussen EU-landen (wanneer de steun meer dan 200.000 euro in drie jaar bedraagt)?
  3. Is de steun selectief? Met andere woorden, worden bepaalde bedrijven, bedrijfstakken of regio’s bevoordeeld? Algemene voordelen zijn niet selectief, want ze gelden voor iedereen.
  4. Is er concurrentievervalsing opgetreden of kan die nog optreden?

Als er ‘ja’ kan beantwoord worden, dan mag de Commissie geen toestemming geven voor de steun, “tenzij aangetoond wordt dat deze steun in overeenstemming is met de uitgangspunten van de gemeenschappelijke markt”.

3 REACTIES

  1. “Stad Gent had de Europese Commissie moeten laten weten dat ze AA Gent financieel zou steunen. Omdat ze dat niet deed, is de steun onrechtmatig”, (texto).

    Er zijn helaas politici die eens benoemd als burgemeester, naast hun schoenen marcheren. Daarom moeten er dringend maatregelen gestemd worden er toe strekkende mandatarissen die de wet niet naleven te sanctioneren met inhouding van hun vergoeding tot en met afzetting uit de gemeenteraad.

  2. In hoeverre is het verantwoord dat de belastingbetaler om het even welke manier zou moeten opdraaien voor een fenomeen dat al lang niet meer onder de noemer “sport” is terug te brengen. In het bijzonder deze die geen voetballiefhebber is en zich dagdagelijks ergert aan het oeverloos geklets en gezever van die sportjournalisten die zijn tv-scherm aanslaan, zijn aandacht bezetten , en hem stierlijk vervelen Om bovendien interessante programma’s te verdringen. Voetbal zoals het heden bestaat is al lang geen sport meer maar een overroepen en onmogelijk duur spektakel . Mag ik verwijzen naar de exuberante lonen van die stampers die geen enkel maatschappelijk nut resulteren ? Voeg daarbij het financieel impact van de kosten voor de politie tussenkomsten, te meer dat die praktisch altijd gebeuren buiten de diensturen, en bijgevolg dubbel kosten, de gevolgen van het toenemende houliganisme, remember de laatste rellen en plunderingen door marokkanen omdat ze gewonnen hadden ( wat als ze hadden verloren? ) dat zelf zonder rechtstreekse subsidiëring de belastingbetaler enorm veel, geld kost dat véél nuttiger kan worden gebruikt. Ook in dit dossier is de zwijgende meerderheid de betalende.