De kogel is door de kerk: de Cocof, de Franse Gemeenschapscommissie, heeft een belangenconflict ingeroepen tegen het onbelast bijklussen. Als gevolg hiervan is de bespreking van de maatregel voor zestig dagen geschorst

Het was al langer geweten dat Rudy Demotte (PS), de minister-president van de Franse gemeenschapscommissie, alles uit de kast ging halen om het onbelast bijklussen uit het zomerakkoord te halen. Deze nieuwe regeling waarbij werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen, was dé trofee die Open Vld uit het zomerakkoord puurde. Vandaag echter stak de Franse Gemeenschapscommissie een stokje voor het wetsontwerp.

Bijna unanimiteit

Vandaag hebben de Franstalige Brusselaars het licht op groen gezet voor een belangenconflict. De motie werd zonder problemen aangenomen omdat PS, DéFI, cdH en PTB het voorstel steunden. Later schaarden ook de Franstalige groenen van Ecolo zich achter het belangenconflict. De Franstalige liberalen stemden tegen.

Als gevolg van het belangenconflict is de verdere bespreking van het wetsontwerp voor zestig dagen geschorst. Die periode zou de federale regering en de gewesten in staat moeten stellen om tot een oplossing te komen.

Woelige wateren

Het is niet de eerste keer dat de trofee van Open Vld in woelig vaarwater terecht komt. Zo zag eerder de Raad van State in een eerder wetsontwerp een dubbele discriminatie.