Eddy Desmet, de voormalige schooldirecteur verbonden aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) die in 2015 N-VA’ers vergeleek met nazi’s, dient nu zelf een klacht in. Dit nadat Desmet in oktober werd vrijgesproken voor laster en eerroof naar aanleiding van zijn controversiële uitspraken.

“Volgens zijn huisdokter heeft mijn cliënt enorm veel psychische en fysieke schade geleden”, zo vertelt Hans Van de Cauter, advocaat van Desmet, in De Standaard. Daarom wil Desmet nu de N-VA voor de rechtbank dwingen. Ook wijst de advocaat erop dat zijn cliënt aan kanker lijdt. “Zijn reputatie is zwaar geschaad. Mensen zien hem nog altijd als een crimineel. Hij eist een schadevergoeding en eerherstel”.

“Nazi’s en afgietsels van oorlogsmisdadigers”

In september 2015 zond Desmet, destijds nog directeur van de Decrolyschool in Ronse, een mail naar Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). In de mail stonden heftige zaken. N-VA’ers waren volgens de directeur niet langer welkom op zijn school, zo werd geïmpliceerd. Verder vergeleek Desmet leden van de Vlaams-nationalistische partij met de nazi’s. De nazi’s domineerden het Duitse politieke leven in het interbellum en in WOII en organiseerden de dood van miljoenen mensen.

“Ze doen me denken aan Gestapo’ers (geheime politie in nazi-Duitsland, red.)”, zo schreef Desmet in de mail over N-VA’ers. N-VA-politici waren volgens de schooldirecteur “nazi’s en afgietsels van oorlogsmisdadigers” en N-VA-voorzitter Bart De Wever “mist enkel nog een Hitler-snorretje”, zo luidde het. Maar de mail liep verkeerd af voor Desmet. Homans maakte de inhoud van de mail gewoonweg openbaar waardoor Desmet zich verplicht zag om publiekelijk zijn excuses aan te bieden. GO! schorste de Desmet toch en nam later zelfs zijn rang van directeur af.

Juridisch oorlogje

Op de koop toe dienden drie leden van N-VA-Ronse klacht tegen de N-VA-hater in wegens laster en eerroof. Afgelopen oktober werd Desmet hiervoor echter vrijgesproken door de strafrechter. Dit omdat de uitspraken werden gemaakt in private correspondentie en niet in het openbaar.

Eerder in 2015 diende Desmet nog klacht in tegen Homans bij de Privacycommissie. Desmet verweet Homans immers een persoonlijke e-mail publiek gemaakt te hebben. “Liesbeth Homans gaf er een erg ruime interpretatie van, met de duidelijke intentie om mijn persoon schade te berokkenen”, zo klonk het toen.

Frappant detail: Hans Van de Cauter is één van de oprichters van de Belgicistische dwergpartij ‘Belgische Unie – Union Belge’ (BUB). In 2008 werd hij echter door partijgenoten beschuldigd van verduistering van partijmiddelen en het hacken van de website. In 2014 werd Van de Cauter evenwel opnieuw verkozen tot BUB-voorzitter.

9 REACTIES

 1. ” “Volgens zijn huisdokter heeft mijn cliënt enorm veel psychische en fysieke schade geleden”, zo vertelt Hans Van de Cauter, advocaat van Desmet”. Wat een ongelooflijk gezwets.

  Hans Van de Cauter, oprichter van het belgicistische kwartprocentpartijtje genaamd BUB, gaat in de aanval tegen de N-VA want zijn klant leed psychische schade. Van doorzichtigheid gesproken.

  Ik dacht dat het bewijs van die psychische schade al geleverd was op het moment van Desmet’s Godwin-momentje. Op dat eigenste ogenblik bewees deze schooldirecteur -jawel degene die vooral het voorbeeld moet geven- dat hij deze functie niet waard is, zo’n gast zou een verbod moeten krijgen om ook maar in de buurt van indoctrineerbare kinderen te vertoeven.

  • De Belgische Unie – Union Belge (B.U.B.) is een Belgische, meertalige, politieke partij, die streeft naar het afschaffen van het huidige federale model en het herstellen van de Belgische eenheidsstaat. De partij werd gesticht in 2002, door advocaat Hans Van de Cauter, en nam voor het eerst deel aan de federale verkiezingen op 18 mei 2003. Ze wist ongeveer 10.000 kiezers te overtuigen. (wikipedia). Dit spreekt voor zich. Wil duidelijk wat publiciteit voor zichzelf en medelijden opwekken voor zijn cliënt. ( Pro Deo advocaat? )

   • Inderdaad, het geeft de klacht direct een andere dimensie. Met alle respect voor Jonas Naeyaert maar ik had dit “fait divers” wel ergens in het artikel vermeld. Het is net zoals met Koen Geens van de CD&V, als die in de media verschijnt met een zoveelste wollig standpunt over ARCO zou elke zichzelf respecterende journalist in de marge mogen vertellen dat deze man de voormalige advocaat én architect van de ACW/ARCO-deal was. Dat zet de verkondigde onzin meteen in het juiste perspectief.

  • Wat een ongelooflijk [=onvoorstelbaar] gezwets.


   Neen, gewoon advocatenpraat, maar dan van een slechte advocaat. Want een huisdokter is niet bevoegd om te oordelen over “psychische en fysieke schade“. Immers, om te bepalen of er al dan niet van schade sprake zou kunnen zijn moeten er specialisten worden ingeschakeld.
   Overigens, dat het bewuste heerschap met zware psychische problemen te kampen had werd reeds bewezen door zijn schrijven aan Liebeth. Want iemand die gezond van geest is doet zoiets niet. Dus zijn labiele toestand had en heeft niets te maken met de reacties van Liesbeth & Cº, hij bevond zich vermoedelijk reeds lang voordien in die precaire toestand.
   Kortom, dat mislukt advocaatje had er moeten voor zorgen dat zijn cliënt medische zorgen kreeg en desnoods geïnterneerd werd. Maar blijkbaar koos dat advocaatje voor zijn eigen glorie en de ondergang van zijn cliënt.
   Mijns inziens gaat het dus om een onvoorstelbare nalatigheid van dat advocaatje.

 2. Ik denk dat de psychische schade bij directeur Desmet al voordien aanwezig was. Iemand die jaren na WOII geboren is, maar flipt als hij aan de gestapo denkt en overal Duitse nationaal SOCIALISTEN en swastika’s ontwaart, kan moeilijk normaal worden genoemd. Desalniettemin wens ik hem een spoedig herstel van zijn kanker en zijn obsessieve gedachten.

 3. In Ronse broedt blijkbaar nog altijd een soort uitschot dat er onder meer in is geslaagd Leo Vindevogel wettelijk te laten vermoorden. Lees de literatuur omtrent dit schertsproces er maar eens op na. Het soort weerstanders van na de oorlog. Dieven, plunderaars, verkrachters. Dat schoolmeesterke is een fossiel van uit die tijd. Zijn advocaat ook. Eens kijken hoe die vaudeville zal aflopen. Ik ben kurieus.

 4. Schooldirecteur die N-VA’ers nazi’s noemt. “Ze doen me denken aan Gestapo’ers (geheime politie in nazi-Duitsland, red.)”, zo schreef Desmet in de mail over N-VA’ers. N-VA-politici waren volgens de schooldirecteur “nazi’s en afgietsels van oorlogsmisdadigers” en N-VA-voorzitter Bart De Wever “mist enkel nog een Hitler-snorretje” (texto). Dergelijke wartaal getuigt van een persoon die psychische hulp nodig heeft.

Comments are closed.