De Duitse krant die Welt bericht over een reeks maatregelen inzake migratie waarover de Duitse CDU/CSU en de SPD het in hun verkennende formatiegesprekken eens zijn geworden. Er wordt verklaard dat de migratiecrisis onder controle is. Er zullen evenwel 220.000 migranten per jaar toegelaten worden. Ook de gezinshereniging wordt in beperkte vorm terug ingevoerd.

In Duitsland hebben christendemocraten van CDU/CSU en de sociaaldemocraten van SPD op vrijdag een akkoord bereikt tot het vormen van een ‘grote coalitie’.  De drie partijen staan nu op het punt formele formatiegesprekken aan te kondigen.

Migratiecrisis onder controle

In het document van de verkennende formatiegesprekken staat dat de toekomstige regering “de inspanningen om migratie te beheersen en te beperken zal voortzetten” zodat “een situatie zoals die in 2015 zich niet meer voordoet”.

In 2015 was de Duitse overheid de controle over immigratie kwijtgeraakt. Er werd zelfs gesproken over een falen van de staat. De effecten zullen in Duitsland in elk geval nog vele jaren voelbaar zijn. Ook hebben de toenmalige regeringspartners CDU/CSU en SPD aanzienlijke politieke schade geleden.

In het document verklaren de coalitiepartners dat men de migratiecrisis onder controle heeft. “We stellen vast dat de immigratiecijfers niet groter zullen zijn dan 180.000 tot 220.000 per jaar”, staat er te lezen.

Er komen naar alle waarschijnlijkheid strengere asielregels. Zo zouden landen met een erkenningspercentage dat lager ligt dan vijf procent automatisch op de lijst van veilige landen terechtkomen. Voor de Maghreblanden zoals Algerije en Marokko wil men daar snel werk van maken.

Gezinshereniging

Een van de grootste struikelblokken lijkt het luik gezinshereniging te zijn. Deze was na het hoogtepunt van de migratiecrisis in maart 2016 opgeschort. De CDU wilde die opschorting verlengen, de SPD wou de gezinshereniging dan weer terug in laten gaan.

Het lijkt erop dat de CDU/CSU met dit onderwerp geplooid is voor de SPD: het document voorziet de herinvoering van gezinshereniging, zij het wel voor maximum 1000 mensen per maand. Of deze maatregel verregaand genoeg is voor de SPD van Martin Schulz moet nog blijken.

Al bij al hebben de diverse regels die zijn overeengekomen een inperking van de migratie op het oog. Maar er is geen sprake van afscherming. Zelfs als blijkt dat de migratiecrisis niet onder controle is zoals beweerd wordt, wordt in het document geen melding gemaakt van een mogelijke grenssluiting.

9 REACTIES

  1. Om de vijf jaar + 1 miljoen vreemde kolonisten waarvoor de etnische Duitsers plaats moeten maken en zullen moeten voor werken om in hun onderhoud te voorzien. WO2 heeft Duitsland in puin herschapen. Stasi-Merkel gaat het grondiger aan pakken. Zij kiest op termijn voor de vernietiging van het Duitse ras. Blijkbaar hebben de politiek correcte Duitsers niets geleerd uit de emigratie van de Europese joden naar Palestina. Tenzij het huidige Duitse regime net als Europa onder curatele staat van de UNO. Tja, waarom dan nog investeren in de ontwikkeling van Afrika als ze toch voorbestemd zijn te emigreren naar Duitsland en Europa.

  2. Het trauma van 13 jaar Hitler blijft het christelijke Duitsland achtervolgen. Het kampt met schuldgevoelens en het liefhebben van de vreemdeling zoals uw naaste en gelijke. Duitsland geraakt intern verdeeld tussen zij die de Westerse cultuurhistorie willen opheffen en zij die zich tegen die opheffing verzetten. Dit conflict is existentieel en zal voortschrijdend escaleren.

  3. Nauwelijks enkele weken geleden klonk het nog: “maximaal 200.000”. Echter, nu reeds werd het “maximum” opgevoerd tot 220.000. Eens Tsjeef, altijd Tsjeef.
    Helaas zal het nog erger worden, want de kameraden van de SPD blijken nog niet tevreden te zijn, zo heeft de Saksische afdeling het Groko-akkoord verworpen. Weliswaar zakken zowel SPD als CDU verder weg in de opiniepeilingen, maar intussen blijft het kwaad aan de gang.

  4. Migratie leidt tot verdeeldheid en segregatie, zoiets als “samenleving” zal niet langer bestaan. Ideaal om daarna de verzorgingsstaat volledig te ontmantelen. Voorgaande artikelen spraken over de problemen zoals het gebrek aan onderwijs met waanzinnige cijfers van extra leerkrachten, opvoeders en begeleiders, velen miljarden verloren. Ze geven de schuld van criminaliteit aan het gebrek aan vrouwen, dus gezinshereniging zou magisch alles oplossen. Die 220.000 kan je makkelijk maal 3 doen. Ergste is dat er open grenzen zijn in de EU, dus onrechtstreeks zal dit ook voor ons gevolgen hebben. Migratie zou een bliksemafleider kunnen zijn voor de stagnerende lonen. Sinds de jaren 60 en in versnelt tempo van de jaren 80 is de productiviteit enorm gestegen maar niet de lonen. Best zichtbaar op loon-vastgoed. Ik heb de indruk dat in Duitsland nog steeds een grote groep extreemrechts aanwezig is die ik niet in andere EU landen zie. Mij lijkt het niet ondenkbaar dat er een gewapende groep ontstaat. Als men in Europa echt democratie wil verkondigen vind ik dat we een groot referendum moeten houden voor of tegen migratie. Volgens mij hebben ze deze vraag nog nooit aan de burgers gesteld en ik denk echt dat migratie (van buiten de EU) niet gedragen word door meer dan 50% van de bevolking. In een democratie tegen de wil van de meerderheid ingaan moet problemen geven. De plannen die op tafel liggen van de EU kunnen onze samenleven vernietigen om het zacht uit te drukken.

    • Het invoeren van de gezinshereniging heeft hier in België, niets opgelost, we zitten nu met een derde generatie, die voor een groot deel even onaangepast is als hun grootouders. Helaas zitten de gevangenissen vol met allochtonen. Het gaat niet, het gaat gewoonweg niet. Beste globlalsten, of er nu qprake is van een Kalergie plan of niet, Het gaat gewoonweg niet.

  5. Flagrante autochtonofobe, autodestructieve, masochistische, pure & onversneden xenofilie is het ongetwijfeld ! Zij doen maar. Op de recentste oudejaarsavond werden er in sommige Duitse steden zelfs intentioneel zones ter eventuele protectie van autochtone vrouwen voorzien. Blijkbaar ook in Köln waar twee jaar geleden reeds op Oudjaarsavond een losgeslagen horde geïmporteerden zich als bronstige stieren op autochtone vrouwen smeten, walgelijk, vreselijjk onheil dat aanvankelijk met veel moeite vruchteloos ten prooi viel aan xenofiele ,poltiek-correcte censuuur, maar wegens de ernst der autochtonofobe, gewelddadige feiten TOCH uit de PoCo-censuur doofpot wist te ontsnappen. In Zweden hebben ze er evenmin zedenlessen uit getrokken.