Uit onderzoek van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat sinds de migratiecrisis in 2015 het aantal geweldmisdrijven in Duitsland sterk is toegenomen. Opvallend is dat het merendeel van die misdrijven werd gepleegd door asielzoekers uit veilige Noord-Afrikaanse landen.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal geweldmisdrijven in 2015 en 2016 met tien procent is toegenomen. Meer dan 90 procent van die misdrijven zijn toe te schrijven aan jonge mannelijke migranten. Opvallend is dat asielzoekers uit landen waar oorlog heerst, zoals Syrië, minder geneigd zijn om geweldmisdrijven te plegen dan asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko, Algerije of Tunesië.

Noord-Afrikanen

In Nedersaksen zag men in twee jaar tijd een verdubbeling van het aantal asielzoekers. In de jaren 2015 en 2016 nam het aantal geweldsmisdrijven met een asielzoeker als dader met 241 procent toe. Zo’n 17 procent van de gewelddadige misdrijven in Nedersaksen, die zijn toe te schrijven aan asielzoekers, werden gepleegd door Noord-Afrikanen. Die groep maakt op zijn beurt slechts één procent uit van de asielzoekers in de deelstaat. Zij maken echter maar weinig kans op erkenning als vluchteling.

Dat deze groep oververtegenwoordigd is in de cijfers, is geen nieuw gegeven. In 2015 vonden op oudejaarsavond in Keulen op grote schaal aanrandingen plaats door mannen van voornamelijk Marokkaanse en Algerijnse origine.

Gezinshereniging

Volgens de auteurs van het rapport valt het hoge aantal misdrijven, gepleegd door migranten, enigszins te verklaren door het feit dat de meeste migranten mannen zijn tussen de 14 en 30 jaar oud. Deze demografie zou het meest geneigd zijn om geweldmisdrijven te plegen. Volgens de studie komen misdaden die binnen asielzoekerscentra gepleegd worden ook eerder aan het licht, door de aanwezigheid van maatschappelijke werkers en beveiligers.

Volgens Christian Pfeiffer, een van de auteurs van de studie, is ook de afwezigheid van vrouwen één van de mogelijke verklaringen. “Een belangrijk aspect van de problemen bij jonge migranten: het gebrek aan vrouwen. Ze wonen met mannen samen, zien zelfs tussen de vrijwilligers in opvangcentra nauwelijks vrouwen”, aldus Pfeiffer. Volgens hem zijn vrouwen in deze context een “geweldremmende, beschavend kracht”.

Naast taalcursussen, sport en stage vindt Pfeiffer dat er daarom ook moet ingezet worden op gezinshereniging om het geweld tegen te gaan. Dat laatste voorstel lijkt echter de lopende coalitiegesprekken tussen de CDU van Angela Merkel en de SPD te zullen bemoeilijken. Beide partijen haalden in september hun slechtste verkiezingsresultaat in 70 jaar, terwijl de immigratiekritische AfD vanuit het niets de derde partij in Duitsland werd.