Volgens denktank Gatestone worden informatie en statistieken van migratie in Europa stelselmatig gemanipuleerd. “De elites en de media bepalen waarover mensen mogen praten en wat verborgen moet worden”, klinkt het. “Door middel van manipulatie probeert de Europese elite de terechte bezorgdheid van mensen in het belachelijke te trekken.”

Gatestone Institute, een prominente rechtse denktank, waarschuwt in een rapport over de manipulatie van statistieken omtrent migratie. Volgens Gatestone wordt belangrijke informatie over migratie in West-Europa stelselmatig achtergehouden door de elite, een multiculturele lobby die onder meer publieke instellingen, media en onderwijs domineren om zo hun pro-migratie agenda door te drukken.

In het rapport gebruikt Gatestone België als voorbeeld. Tussen het jaar 2000 en 2010 was de netto immigratie in ons land maar liefst 9 keer hoger dan in Nederland en 4 keer hoger dan in Frankrijk en Duitsland. Een bevolkingsgroei van 10% was het gevolg. “In een relatief korte tijd is België dramatisch veranderd. Zonder enig publiek debat is het een massa-migratie staat geworden”, klinkt het.

De zorgwekkende realiteit omtrent migratie wordt volgens Gatestone verborgen voor het Belgische volk om onrust te voorkomen. “De elites en de media bepalen waarover mensen mogen praten en wat verborgen moet worden.”

Manipulatie

Hoe worden statistieken en feiten dan gemanipuleerd? Een eerste element is de jaarlijkse stroom van migranten. Statistieken van 10 of 20 jaar zullen nooit gebruikt worden omdat ze mogelijks alarmerend kunnen zijn. Jaarlijkse statistieken (bijvoorbeeld: 40.000 naturalisaties) zien er minder verontrustend uit dan 608.322 naturalisaties in 12 jaar. Bovendien zal men, indien de stroom afneemt ten opzichte van het jaar voordien, dit onderstrepen en in de verf zetten. Indien de stroom toeneemt, zal men dit minimaliseren.

Een tweede element van vertekening is de stroom van Europese migranten, veelal EU-bureaucraten of lobbyisten die voor een ambtstermijn naar de hoofdstad van Europa Brussel verhuizen. In migratiestatistieken wekt dit de indruk dat Europese migranten sterker vertegenwoordigd zijn dan migranten uit andere continenten. Het grote verschil is echter dat Europese migranten na enkele jaren terug naar hun land van herkomst verhuizen. Bij migranten uit pakweg Afrika is dat niet het geval.

Ook gezinsherenigingen vormen een onderwerp voor vertekening en manipulatie. Gezinsherenigingen geven migranten de mogelijkheid naar België te migreren als een familielid reeds in België woont. Bijna 50% van immigratie in België is gelinkt aan gezinsherenigingen. Dat is meer dan de meeste andere Europese landen. Dit soort kettingmigratie heeft echter een een exponentieel effect en is quasi oneindig. Toch worden de gevolgen ervan op demografie niet in rekening gebracht.

Wat ook zelden tot nooit in kaart wordt gebracht is de toename van het aantal moslims in België en Europa. Het aantal moslims in België zal volgens Pew Research Center tegen 2050 verdriedubbelen tot 2.580.000. Die cijfers zien we nooit in onze media volgens Gatestone. “Dat zou een publiek debat op gang brengen over moslimintegratie en demografie, maar dat is uitgesloten voor de Europese elites. Dat zou mensen bang en bezorgd maken”, klinkt het.

“Door middel van manipulatie probeert de Europese elite de terechte bezorgdheid van mensen in het belachelijke te trekken. Ondanks dat het sociale ontevredenheid opwekt, is er toch niemand die deze bezorgdheid – die nochtans leeft bij veel mensen – serieus neemt”, besluit Gatestone.