Binnen het politiekorps stijgt volgens het ACOD de onvrede over de acties tegen de migranten in het Maximiliaanpark. Zo zijn er zelfs agenten die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid overwegen. Dat schrijft De Morgen

België heeft momenteel veel last van de zogenaamde ‘transitmigranten’. Dit zijn illegalen die geen asiel willen in België en om familiale en taalkundige redenen naar het Verenigd Koninkrijk willen doorreizen. Om deze transitmigranten tegen te houden, worden er regelmatig politieacties ondernomen. Binnen de politie veroorzaken deze acties volgens de vakbonden steeds meer onvrede. “De agenten storen zich eraan dat ze acties ondernemen die weinig of niets uithalen”, stelt Marc Duplessis van ACOD Politie tegenover De Morgen.

Structurele oplossing

Enkele (linkse) actievoerders verklaarden tips te hebben ontvangen over controleacties van de politie. Zo kon de Ligue des droits de l’homme als gevolg van een tip vorige week nog zo’n 2.000 sympathisanten verzamelen en een politieactie beletten. Volgens Marc Duplessis van ACOD Politie storen de agenten zich “eraan dat ze acties ondernemen die weinig of niets uithalen”.

Er moet volgens hem “een structurele oplossing komen”. “Het lijkt erop dat politici ons gebruiken om te tonen aan de bevolking dat ze zich maximaal bezighouden met het migrantenprobleem. Agenten mogen niet de gegijzelden van de politiek zijn.”

Ook ACV Politie laat bij monde van Joery Dehaes eenzelfde geluid horen tegenover De Morgen“De wegpolitie bijvoorbeeld moet soms tot negen keer na elkaar dezelfde migranten oppakken”. “Telkens krijgen ze een bevel om het grondgebied te verlaten. We weten niet waarom die mensen niet effectief uitgewezen worden”, aldus de vakbond. VSOA Politie, de grootste politievakbond, ontkent het bestaan van een dergelijk ongenoegen evenwel.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Begin deze week zaten de politievakbonden samen met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Doch, naar eigen zeggen is het kabinet niet op de hoogte van enig ongenoegen over de acties. Niettemin heeft Jambon een onderzoek bevolen naar de lekken, al zou het volgens zijn woordvoerder wel “frappant” zijn mocht het lek zich bij de politie situeren.

De twee vakbonden, ACV en ACOD, beramen zich dan weer over acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. “Maar het moeten acties zijn waarbij onze mensen geen tuchtprocedure riskeren”, stelt Duplessis.