Het debat rond de kernuitstap is al eventjes (opnieuw) bezig in de politiek en media. En in Twitterland is dat niet minder zo. Daar ontstond vandaag een steekspel tussen Groen en N-VA. De bal ging aan het rollen toen in een Knack-interview eerder deze week werd gevraagd aan federaal fractieleider voor Groen Kristof Calvo waarom hij weigert om met N-VA in debat te gaan over kernenergie. Op Twitter wordt Calvo’s antwoord gretig gedeeld en gebruikt als stok om de spreekwoordelijke groene hond mee te slaan.

“Elke dag klagen dat het debat inhoudelijker moet, maar een tegensprekelijk debat over kernenergie met bijvoorbeeld Bert Wollants (Kamerlid voor N-VA gespecialiseerd in energie, red.) weigeren: Calvo kan dat”, zo verweet N-VA-medewerker Michaël Devoldere Groen-Kamerlid Calvo op het sociale medium Twitter.

En inderdaad, in het Knack-interview waaraan Devoldere refereert, stelt Calvo – gevraagd waarom hij weigerde – dat hij “het debat […] wat beu” is. Dit omdat “zo goed als iedereen is ervan overtuigd dat [de kernuitstap] er moet komen”. Calvo wijst er tevens op dat N-VA geregeld debataanvragen weigert.

Reeds toegezegd?

Echter, even later tweet Kamerlid Bert Wollants, tevens N-VA-schepen voor Mobiliteit in Lier, dat de afspraak met Calvo reeds vastlag. “Fris mijn geheugen eens op, wanneer was dat moment juist dat ik niet bereid was om met jou te debatteren over het energieverhaal”, klonk het uitdagend aan het adres van Calvo op de Twitter-account van Wollants.

Op de communicatiedienst van Groen wou men geen commentaar kwijt over het Twitter-ruzietje en het debat in kwestie. Maar in een reactie aan SCEPTR verklaart Wollants echter verder. Het Knack-interview met Calvo dat eerder deze week verscheen zou normaliter een dubbel-interview worden met Wollants erbij. “Ik kreeg een uur en datum waarop ik heb bevestigd. Nadien heeft men geannuleerd”, aldus Wollants. “Ik heb in Knack pas gezien dat het Calvo was die weigerde”. Zo werd het dubbelinterview dan een solo-interview met de ecologist van Groen.

Kernuitstap of niet?

In het Energiepact waarover de bevoegde ministers in december een akkoord over bereikten, zou een kernuitstap tegen 2025 vervat zijn. Zo willen de energieministers de nucleaire capaciteit in eerste instantie vervangen door gas en hernieuwbare energie. Het uiteindelijk doel: tegen 2050 alleen nog maar duurzame energie.

N-VA is echter van mening dat een kernuitstap tegen 2025 net vermeden moet worden. De alternatieven die Vlaams minister voor Energie, Bart Tommelein (Open Vld), op tafel legde, dreigen volgens de partij de energiefactuur drastisch de hoogte in te jagen. De andere partijen daarentegen, zien het niet zitten om de levensduur van de bepaalde kerncentrales te verlengen.

"N-VA zal het Energiepact niet goedkeuren"

"N-VA zal dit Energiepact niet goedkeuren in de Vlaamse en federale regering", Andries Gryffroy (Vlaams parlementslid, N-VA).

Publiée par Terzake sur mardi 12 décembre 2017

Noch in de Vlaamse regering, noch in de federale regering zal de
N-VA dit pact goedkeuren.

N-VA lijkt alvast flink geëngageerd te zijn omtrent het thema. N-VA liet eind vorig jaar nog bij monde van Vlaams parlementslid Andries Gryffroy weten in het VRT-programma Terzake dat het “noch in de Vlaamse regering, noch in de federale regering […] dit pact [zal] goedkeuren”. En in een interview met Newsmonkey stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij van de kernuitstap – en het bijhorende energiebeleid – een verkiezingsthema wil maken.

Omdat de N-VA zich (naast het rechtse Vlaams Belang weliswaar) als een unieke stem gedraagt in de discussie omtrent de kernuitstap, kon de partij reeds eerder op felle kritiek rekenen van Groen. Zo noemen de ecologisten de partij “de Nucleair Vlaamse alliantie”. Maar ook premier Charles Michel (MR) wil zich aan het energieakkoord houden. Zo stelde hij eerder in het parlement dat hij aan een kernuitstap blijft vasthouden.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

36 REACTIES

 1. Hilarisch. Calvo heeft schrik. Groen heeft schrik.

  Ze willen niet afgaan als de Partij die de elektriciteitsfactuur opbliezen tot astronomische hoogten.
  En nu de regering het handwerk gaat doen in plaats van de incomptetente Groenen, is de druk ook van de ketel voor Groen.

  Als –klein partijtje– kon je de wet op de kernuitstap laten stemmen begin deze eeuw. (is dat dan ondemocratisch, mijnheer Van Besien en Mevr. Almaci?)

  Daarna niks meer. Nada Noppes. Het zijn weeral eens de anderen die de problemen van Groen moeten oplossen.

 2. Calvo, de man die oppositie voeren een nieuwe dimensie gaf. Inhoudsloos scheentjesstampen en daarbij blaffend nooit verder komt dan het niveau van een groene erwt.
  Groen, de verzameling van hipsters die tegen alles zijn maar nooit verder denken dan hun eigen gelijk en de facto alles afwijzen wat van een ander komt. Ik ken een paar zeer bekwame lokale groenen maar die staan dan weer in schril contrast met wat er in de verschillende parlementen rondloopt, Europa incluis, laat staan de boyscout die ‘samen’ met de sossen beslist heeft om Antwerpen te verkloten.

  • Je kon het niet beter verwoorden. Groen is mijn partij op lokaal vlak. De emotrippers op regionaal en federaal niveau zijn ondermaats, ondanks het lawaai van Kristof en het bewonderenswaardig leiderschap van Meyrem. Voor Bjorn Rzoska wil ik een uitzondering maken. Maar ja dat is dan ook een exacte wetenschapper. Iemand mét verstand, naast zijn Groen hart. Een ideale combinatie.

   • Ik zal nooit federaal noch regionaal noch provinciaal op Groen stemmen. En dit jaar, noch de komende jaren, zeker niet lokaal. Groen moet eerst ontluizen.

    Ook ik geloof dat je energie niet moet verkwisten.
    Maar Groen kent van haar eigen visie nul komma nul.

  • Ik weet van een ex-groene dat hetgeen we op de media horen en lezen over hun standpunten al een zeer afgezwakte versie is van wat in de vele achterkamermeetings uitgekraamd wordt. Ze zijn “benauwelijk”, zo omschreef hij de extremistische ideeën die in sommige van die meetings op tafel kwamen.

   • Hoh neen… als je bedoelt concreet, situatiegebonden. Zoals elke geëngageerde was mijn kennis aanwezig op meetings (groot en klein), werkgroepjes, congressen etc.. Waar het om gaat is (maar allicht is dit her en der niet echt anders) dat er heel wat radicalere standpunten naar voor kwamen dan degene die ooit het daglicht zien. Denk maar aan bepaalde acties tegen genetisch gemanipuleerde gewassen, bezetten van bepaalde gebouwen en installaties, stomweg ook standpunten tov. auto’s en verkeer in het algemeen. Het is lang niet allemaal spectaculair. Maar ook louter ideeën over hoe de maatschappij er sociaal en economisch zou moeten uitzien of naar evolueren bvb. De partijtop zal bepaalde zaken natuurlijk nooit officieel steunen. Het zijn ook hun standpunten niet.Wat echter niet wil zeggen dat ze er geen weet van heeft…Feit is dat er zoals bij extremer rechts, ook bij extremer links heel wat mafkezen zitten. Alleen worden deze meestal als “onschuldiger” bekeken.

   • Ik ben vooral geïnteresseerd in de maatschappelijke standpunten van Groen en de standpunten die gevolgen hebben voor de levenskwaliteit van mensen.

    Op dit moment wordt bij Hautekiet, Radio1 een set interviews afgenomen – eigenlijk veredelde mondelinge tweets – over landbouwbeleid en technieken. Hetgeen ik hoorde is verontrustend.

    Dergelijke klap doet me steeds terugdenken aan ‘subsistentie-economie’, Vlaanderen 19de eeuw dus. Overleven, bittere armoede en honger.

   • Mij verontrusten zaken die me doen denken aan de PVDA: geld “gaan halen” bij het grootkapitaal, teveel verkeer dus bedrijfswagens afschaffen, één voorbeeld die ik me wel herinner van mijn kennis: het idee om alle bebouwde kommen simpelweg autoVRIJ maken (wat de gevolgen ook zijn), het groot principe van “de vervuiler betaalt” – dus proportioneel allicht voor 80% de grootindustrie die dan simpelweg de boeken zal toedoen…

   • PVDA: idd, dat is ook een maatschappelijk thema. Mensenrechten zijn louter decor bij Groen. Of in het beste geval enkel voor mensen van vreemde origine.

    Bebouwde kom autovrij? Veel betonnen parkings dus. 😉

    Die Groenen schieten zich de laatste tijd nogal vaak in de eigen voeten.

  • Wouter de Vriend werd onlangs door Annelies Beck koud gepakt toen ze zei dat het beleid van Francken toch niet zo wreedaardig was als Groen het voorstelde.
   Je kon duidelijk aan Wouter de Vriend zien dat hij die vraag niet verwacht had, zo zegedronken zat hij zelfvoldaan in de stoel te dromen.
   Op een ander moment was hij domweg niet eens aan het luisteren naar Hendrik Vuye. Ook dat was duidelijk zichtbaar.

   Jammer dat Annelies Beck het zout niet verder in de wonde duwde.

   Eerder kreeg Meyrem Almaci een stekelige vraag, maar de VRT coryfee van dienst liet haar ontsnappen. Het gebazel dat daarop volgend (langs beide zijden) was zo beschamend.

   De VRT is, en zal altijd VRT blijven…. Tenzij…

 3. Zo kennen we onze groene roeptoeters. Laat Calvo in discussie gaan met iemand van de stiel en hij zal afgaan als de spreekwoordelijke gieter. Maar dan een gieter die lekt aan alle kanten.

  • … en een ander mag de gaten stoppen. In dit geval de belastingbetaler.

   De CalvoTaks. ElekFRactuur +40-80% De FReyaFRactuur is er niks tegen.

 4. Groen weet dat nva een punt heeft. Eigenlijk twee. De leveringszekerheid en de betaalbaarheid zijn niet gegarandeerd. Je mag nog 10 maal de benodigde capaciteit aan vermogen installeren aan alternatieve energie, zodra zon en of wind het laten afweten, heb je een probleem. Gascentrales om de continuïteit te verzekeren? Alleen een ecologist kan zoiets verzinnen en toejuichen.(grapje).
  Ander punt. De omschakeling naar alternatieve energie zal investeringen vragen. Jan met de pet zal die betalen. Groen mag zwaaien met zijn rijkentaks, die zal nooit voldoende zijn om hun wensen te financieren. Laat staan de reconversie van de energiemarkt. Wat dit laatste punt betreft. Daar hebben we zekerheid over. Jan met de pet betaalt de rekening. Het maakt niet uit wie er aan de macht is.

 5. Eigenlijk is er ook niet veel over te debatteren. Alles is al lang gezegd. De fundamentele keuze die men moet maken is of men eerst de vervangcapaciteit moet voorzien en dan de kerncentrales sluiten (de conservatieven N-VA en VB) zodat de bevoorrading zeker is, of andersom (de progressieven), met een groot risico op black outs en sterke prijsstijgingen.

  • Daar komt nog bij dat na de kernuitstap we veel energie zullen moeten invoeren uit het buitenland. Een groot deel daarvan zal ook uit kerncentrales komen. Waar zit hem dan juist de winst.

   • Ik hoop dat ze nooit meer dan een verwaarloosbaar deel uit het buitenland moeten invoeren. Vooral Frankrijk is onbetrouwbaar wegens straatarm en een peperduur sociaal paradijs. Die zoeken financiers. De Vlaming zou een perfect slachtoffer zijn voor hen.

 6. We zien in dit debat een prachtige toepassing van de progressieve houding zoals die vervat was in het motto van Mao tijdens de Culturele Revolutie: “Sla alles kapot. De opbouw komt vanzelf.” De Chinezen sloegen alles kapot, maar er kwam niets in de plaats dan chaos, ellende en honger. De tegenstanders werden de conservatieven genoemd. Nu luidt het: sla alle kerncentrales kapot. De groene stroom komt vanzelf.

 7. Als Kristof Calvo het debat ‘beu’ is, wordt het misschien eens tijd voor een andere beroepskeuze. Misschien is er nog een openstaande vacature bij de VRT. Calvo heeft het perfecte profiel.

  • Heel opmerkelijk is dat: “Ik heb in Knack pas gezien dat het Calvo was die weigerde”. Zo werd het dubbelinterview dan een solo-interview met de ecologist van Groen.

   Het lijkt wel of Knack hand-en-spandiensten levert aan de Groenen…..

   Ik ga er vanaf vandaag vanuit dat Knack een links-politieke agenda heeft. (Nummero twee in de lijst met vetgesubsidieerde media, naast de gebruikelijke extreem linkse propagandakanalen natuurlijk: demorgen en het belangske)

 8. Ten einde duidelijkheid te scheppen nodig ik bij deze mevrouw Almaci (Groen) en dhr Dewever (N-VA) allebei CEO van hun partij uit om formeel te verklaren dat ze na de GR verkiezingen van oktober 2018 geen coalitie met elkaar zullen vormen.

 9. Op dit ogenblik hebben de groenen geen beleidsverantwoordelijkheid en zouden ze beter zwijgen. De beste stuurlui staan aan wal. Bangmakerij en proberen garen te spinnen uit
  de verdeeldheid is hun hoofddoel. Kernfusie (eerste centrale van 500Mw in 2020 operationeel ) samen met waterstof en wind en zonne-energie kan hier een win-win situatie zijn en een oplossing op voorwaarde dat men geen deadlines invoert en dat de bevoorrading verzekerd blijft. En voor Calvo : Haast en spoed is zelden goed en luisteren naar goede raad kan nooit geen kwaad!

  https://www.dronewatch.nl/2016/10/24/drone-biedt-fascinerende-blik-op-bouwplaats-kernfusiereactor-iter/

  https://www.sckcen.be/nl/Technology_future/Nuclear_fusion

  http://cellaenergy.com/

  • Of Thoriumreactoren. Vandaag de dag al operationeel. Alle voordelen van klassieke kernenergie met maar een fractie van de nadelen.

   • Weggegooid geld. De Duitsers en Chinezen zijn al een heel eind op weg met kernfusie. Bijvoorbeeld de Wendelstein 7-X. Deze alternatieven zouden veel meer aandacht moeten krijgen en dus ook veel meer budget en mankracht.
    Zonde om veel tijd te steken in iets dat een klein beetje beter is (veiliger) als een gewone kerncentrale. Dan liever alle focus op het beste: Kernfusie. Voorlopig heb ik geen weet van draaiende thoriumreactoren in de wereld. Een prototype van 5 Mw zou in China in 2020 getest worden. China heeft momenteel 20 kerncentrales in gebruik en nog eens 28 in aanbouw. In 2030 moeten die 130 gigawatt pwekken. Verschillende landen werken aan thoriumtechnologie, maar er is nog geen werkende centrale die alleen op thorium draait.

    https://www.deingenieur.nl/artikel/thoriumreactor-krijgt-nieuwe-kans

 10. Debat???
  Is dat iets waar mensen onderling van mening wisselen, op gelijke voet en naar elkaars argumentatie luisteren???
  En waar dogma’s geen plaats hebben???
  Awel ja…. Ik kan hem begrijpen, dan.

 11. Calvo’s case is op drijfzand gebouwd. Hij durft geen inhoudelijk debat aan, niet met cijfers. Deze spreken tegen hem en hij wéét het… Enkel een sloganesk getoeter in de pers en social media. Maar er staat véél op het spel. Niet voor hem persoonlijk maar voor de maatschappij, het engagement naar Europa en de consument.

 12. Nog altijd raar dat de grootindustrie geen zwaardere rol opneemt in dit debat. Ze hebben nochtans véél macht ! Want het gaat in een zeer grote mate om hen…Alle aspecten van een slecht compromis kunnen in HUN vel snijden.

 13. Doet me denken aan Het Groot Debat op de VRT tijdens de verkiezingen van 2010. Van Besien moest het opnemen tegen Dewinter over kernenergie. Hij werd compleet onder tafel gepraat door een Dewinter in vorm die duidelijk het dossier kende. Waarschijnlijk zijn de Groen!e jongens dit voorval nog niet vergeten. Lastig toch als je bio-eco-grasgroene dagdromerijtjes de toets met de werkelijkheid niet kunnen doorstaan.

 14. “Links heeft wel mededogen met vluchtelingen, maar niet meer met het blanke proletariaat”
  Loobuyck en Van Reybrouck: de invloedrijkste intellectuelen nummers 2 en 3 zien elkaar na bijna 30 jaar terug.(De Morgen 12.01.18)

Comments are closed.