Brussel – waar ondertussen zo’n 92% van de inwoners Franstalig is en 90% van de leefloners van niet-Belgische origine (in Molenbeek bijna 100%) – kende een bijzonder woelig jaar. Allochtone jongeren zetten onze hoofdstad meermaals op stelten, met miljoenen euro schade tot gevolg, en ook in de politiek liep Brussel serieuze schade op.

Samusocial

De Brusselse vzw Samusocial is een organisatie die zich inzet voor daklozen. Het bestuur van de organisatie – waarin veel PS’ers zetelden – kwam in opspraak nadat bleek dat tienduizenden euro’s aan zitpenningen betaald werden voor vergaderingen die nooit plaatsvonden. Pascal Peraïta (PS) en uiteindelijk ook Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) – beide bestuursleden van Samusocial en beide royaal vergoed voor ‘vergaderingen’ – namen ontslag.

Naast de riante zitpenningen voor fictieve vergaderingen kwamen er nog andere feiten aan het licht. Verschillende PS-politici – die duidelijk veel invloed hadden – zouden ook hun familieleden postjes hebben gegeven binnen de vzw. De broer van Mayeur, de dochter van Laurette Onkelinx (PS) en de dochter van Alain Hutchinson (PS) bleken allen werkzaam te zijn bij Samusocial. Onkelinx was niet te spreken over het feit dat dit nieuws uitlekte.

Brussels burgemeester Mayeur besloot – nadat de druk onhoudbaar was geworden – dan toch maar op te stappen. Later haalde hij wel nog fors uit naar de media. Mandatenkoning Philippe Close (PS) werd de nieuwe Brusselse burgemeester. Bovendien kwam ook hij al snel in opspraak nadat bleek dat hij in 2015 gelogen had over zijn mandaten. Naast de 21 mandaten die hij wel had aangegeven, bleek hij nog 7 andere functies te hebben bij verschillende vzw’s.

Allochtone jongeren

Niet alleen de PS zette Brussel dit jaar op stelten. Ook Brusselse allochtone jongeren droegen daar hun steentje aan bij. Brussel was dit jaar al te vaak het toneel met politie en allochtone jongeren in de hoofdrol. Midden november veranderde onze hoofdstad in een slagveld nadat Marokkaanse jongeren op straat kwamen om de overwinning van de Marokkaanse nationale ploeg te ‘vieren’. De schade liep tot in de miljoenen euro’s.

Enkele dagen later wilden enkelen dat nog eens overdoen. De politie trachtte de situatie niet te laten escaleren – nadat ze enkele dagen eerder kritiek kregen omdat ze niet hadden opgetreden – maar de situatie liep alweer uit de hand. Honderden allochtone jongeren gingen de confrontatie aan met de politie en bekogelden hen met stenen en verkeersborden. Daarnaast werden massaal auto’s en winkels beschadigd.

Ruim een week later liep een betoging van de Congolese gemeenschap in Brussel uit de hand. Opnieuw werden auto’s vernield, winkels geplunderd en agenten bekogeld. Een agent liep daarbij zelfs een ernstige schedelbreuk op. Ook verschillende journalisten werden belaagd terwijl ze verslag uitbrachten. VTM-journalist Karel Lattrez kreeg daarbij zelfs een klap op zijn hoofd van Afrikaanse reljongeren.

Ook op nieuwjaarsnacht ging het mis in het Brusselse. Jongemannen speelden er een kat en muisspel met de hulpdiensten. Ze staken massaal auto’s in brand, en wanneer de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werden ze bekogeld. In Haren werd zelfs een politiecommissariaat in brand gestoken. De Brusselse brandweer moest maar liefst 134 keer uitrukken die nacht.

Toekomst

Hoe moet het verder met Brussel? Volgend jaar staat het WK voetbal – waar ook Marokko aan meedoet – op het programma. Hoe dan ook, of Marokko nu wint of verliest, in Brussel is men beter voorbereid op nieuwe rellen. Wanneer Marokko wint, wordt Brussel gesloopt door Marokkaanse jongeren. Wat als Marokko straks verliest op het WK? De spanning in Brussel zal alvast te snijden zijn in aanloop naar de wedstrijden.

Op vlak van politiek en transparantie zegt Brussel zijn lesje geleerd te hebben. Na het debacle rond Samusocial werden strenge regels opgesteld voor deugdelijk bestuur. Politici kunnen bijna hun volledige loon verliezen wanneer ze zich niet aan deze regels houden en burgers kunnen een klacht indienen tegen politici die ze verdenken van corruptie. Daarnaast kunnen burgers ook via het online mandatenregister alle informatie opvragen van de lonen van hun verkozenen.

11 REACTIES

  • Volgens de VRT is niet de mens maar het systeem de oorzaak van het probleem. Een ideologie die bewust gebruikt wordt om mensen te ontslaan van hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Volgens de VRT zijn er enkel sociale uitkeringen nodig. Ze beseft blijkbaar niet dat er ook sociale investeringen nodig zijn. Mensen dienen verantwoordelijkheid te nemen door te naar school te gaan, te werken, te ondernemen, … kortom bij te dragen aan die samenleving. Enkel zo werkt het systeem. Dat hieraan meewerken noodzakelijke en sociaal is, heeft nog geen enkele VRT-intellectueel verkondigd.

   • Hoe lang kan het nog duren vooraleer die gepolariseerde linkse stal eens wordt uitgemest? Bobonne Tanghe, gitarenverhuizer Vranckx, amerikawatcher (man toch) Soenens et tutti quanti. Voor wanneer het einde van die opgefokte personencultus? VTM moet echter niet onderdoen met een terrorisme-expert, een klimaatexperte, een jihad-expert. Allemaal herkauwers.
    Ik kijk of luister er niet meer naar, in ieder geval niet meer naar zogenaamde “duidingsprogramma’s”, laat staan het nieuws. Komt er ooit een echte Vlaamse zender (tv en radio) die de kijker niet als een nog op te voeden klein kind beschouwt? Ik vrees ervoor.

   • Helemaal eens met bovenstaande reacties.

    De huidige berichtgeving wordt gekenmerkt door oppervlakkigheid, sentimentalisme, sensatie en ‘fake’ opwinding, ‘virtue signalling’, opzichtige manipulaties en betutteling. Wie de masochistische keuze maakt zich te onderwerpen aan een uitzending van ‘Het Journaal’ zal dit spoedig als een belediging van zijn intelligentie ervaren. Ik denk eigenlijk niet dat deze propaganda veel effect heeft; de werkelijkheid manifesteert zich hoe dan ook en mensen vormen wel hun eigen ideeën en meningen.

    Als we naar de V.S. kijken, is het duidelijk dat het medium ‘televisie’ het in de nabije toekomst moet afleggen tegen het internet: bepaalde conservatieve YouTube-kanalen bereiken nu al meer mensen dan kabeltelevisie-netwerken. Het internet is dus een dankbaar medium, omdat het de mogelijkheid biedt om de boodschappen onder de aandacht te brengen die niet via de kabeltelevisie aan bod komen. De keerzijde is natuurlijk dat mensen zich slechts aan de bronnen zullen laven die hun initiële gedachtegoed bevestigt; men sluit zich dan op met gelijkgezinden in een zelfgekozen ‘echo chamber’.

    Het gaat niet om een specifiek Vlaams probleem; hetzelfde fenomeen is waarneembaar in de hele Westerse wereld. Aldous Huxley schreef deze culturele achteruitgang (‘dumbing down’) toe aan de opkomende massacultuur. Zie: ‘Entertainment for the Masses’ (1927) of Huxley’s dystopische roman ‘Brave New World’ (1932). Ook José Ortega y Gasset maakte een treffende analyse in zijn meesterwerk ‘De opstand van de massamens’ (1929). Ik beweer niet dat hoogstaande televisie of radioprogramma’s onmogelijk zijn — ze bestaan zeker — maar een platform, waarin men zich (om commerciële redenen) richt naar de massa, dus de grootste gemene deler, nodigt uit om iedere intellectuele inspanning uit de weg te gaan.

   • Akkoord Sandor, behalve de laatste zinnen van je eerste paragraaf : onderschat sluipend gif niet, vooral niet als je er dagelijks mee geconfronteerd wordt. Intelligente mensen worden er dan soms alergisch voor, maar het gros slikt het op de lange duur. En dat gros stemt ook in het kieshokje !
    PS: de VRT wordt (vooral) betaald met ons belastinggeld ! Wordt het niet hoog tijd om deze discriminatie tov andere media (incl. Sceptr) volledig af te bouwen? Temeer omdat de VRT TE gekleurd is en dus niet meer het algemeen belang dient. Het is geen “openbare” omroep meer. Ik begrijp de Vlaamse regering dus absoluut niet als zij hieraan geld wil blijven besteden.

 1. Er is genoeg voor gewaarschuwd dat de massamigratie een maatschappelijke desintegratie ging veroorzaken. Het is allang zover. Zelfs na de aanslagen in Zaventem e.a. is de situatie niet fundamenteel gewijzigd. De duizenden rellende “jongeren” zijn een tijdbom die zal ontploffen met enorm veel schade tot gevolg, menselijk en materieel. Er moet een ander beleid komen: de migratie

 2. Migranten zijn hier niet gekomen om mee te werken aan de opbouw van een ordentelijke en welvarende maatschappij. Zoveel is inmiddels meer dan duidelijk. Dat ze daarbij een vernielzuchtig en barbaars gedrag demonstreren hebben we ook al kunnen ondervinden. Er zal veel meer nodig zijn dan wat wat politiek geleuter en goede bedoelingen om het tij te keren. Zero tolerantie, inhouden van leeflonen, dop- en kindergeld, controle op hun uitgaven en de herkomst van het geld. Geld, voorwerpen en eigendommen waarvoor geen verklaring kan worden gegeven aanslaan en een sterk en onverbiddelijk terugstuur beleid.