Hoewel hij zich volgens zijn eigen partijvoorzitter buiten de partij zet met zijn verbod op opzichtige religieuze tekens, blijft CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert achter zijn voorstel staan. “Ik geloof zelfs dat er meer gemengde huwelijken zullen zijn als zo’n verbod er komt”, stelt hij vandaag in De Zondag. Naar eigen zeggen krijgt hij hier ook veel steun voor. “Ik heb op nieuwjaarsrecepties nog niemand gehoord die mijn voorstel niet steunt”, aldus Bogaert tegenover VRT NWS

17 REACTIES

 1. Haalt niets uit. Waar we naartoe moeten is een religieus neutrale staat zoals Frankrijk. In dat systeem worden godsdiensten niet meer door de staat bezoldigd en behoort godsdienst tot de privésfeer. Gedaan met het betalen van moskeeën en Imamopleidingen. Niet het verbieden van religieuze tekens, maar de religieus neutrale staat wordt de politieke strijd van de komende decennia.

  • Het idee dat alle religieuze overtuigingen gelijkwaardig zijn en door een “religieus neutrale” staat als zodanig moeten worden behandelt, is onzin. Als we het zelfbehoud van onze Westerse cultuur vooropstellen, moeten we een andere houding aannemen tegenover die geloofsovertuigingen die haaks staan op de uitgangspunten van de Westerse beschaving. Anders gezegd: niet ‘religie’ maar islam is het probleem. Waarom doe je steeds alsof dit hetzelfde is? Frankrijk is trouwens één van de landen die het meest geïnfecteerd is door onze huidige beschavingsziekte — het is geen ‘modelstaat’.

   • Het is in onze samenleving toegestaan om de meest extremistische ideeën te hebben. Daar kan niemand je op veroordelen. Je mag enkel niet oproepen tot geweld. Islam kan dus niet verboden worden. Ons enige instrument is de religieus neutrale staat. In dat geval is er geen bezoldiging is wordt de Islam tot de privésfeer teruggebracht.

  • Rode luiaard, Je hebt meer gelijk dan je denkt met deze ironische opmerking. Het zal terzake deskundigen niet ontgaan zijn dat de Paus o.a; via de Muslims, opnieuw een dominante plaats in de maatschappij wil veroveren, onder het mom van een verbond van Abrahamistische godsdiensten. Dus Europa moet meer vluchtelingen invoeren om de dominante plaats van de Godsdienst in Europa weer te bevestigen. Er is inderdaad maar een oplossing tegen deze gedachtengang, pleiten voor de lekenstaat. De katholieke kerk gooit weer eens haar eigen ruiten uit en het is niet de eerste keer. Ik ben van traditie katholiek, maar deze pil kan ik niet slikken.

 2. “Opzichtige religieuze tekens”? Van den Bogaert zou zich beter bezig houden met het uit het land houden van “Opzichtige religies”. Bovendien zie ik echt het verband niet met gemengde huwelijken. Wel is het zo dat de bruiden import doorgaat, en dat het de Muslimsvrouwen nog steeds verboden is met “ongelovige” mannen te huwen. Daar gebeurt niets tegen.

  • klopt. Meer en meer vrouwen voelen zich tot de Islam aangetrokken omdat dit geloof strenge morele normen kent – anders dan zo vele in verval zijnde christelijke kerken die zo tolerant en beginselloos zijn geworden dat zij buitenechtelijke verhoudingen,homoseksuele betrekkingen en ander immoreel kwaad oogluikend toelaten. Veel westerse vrouwen zijn zelfs bereid om de minderwaardige sociale status te aanvaarden die de Islam aan hen toeschrijft, om weer geborgenheid en vaste richtlijnen in het leven te hebben. Het is wel een Eenrichtingsverkeer met veroveringen want een moslimman mag een christelijke of joodse vrouw huwen. Een christelijke of joodse man mag geen moslimvrouw huwen. Kinderen moeten altijd als moslim opgevoed worden. Soera 5.5

   • Hier in Europa is de katholieke kerk toleranter. Elders is zij even fundamentalistisch als de islam. Ook de christenen in het Midden-Oosten hebben een maatschappijvisie die niet de onze is. Hun visie komt overeen met die van de katholieke kerk in de eerste helft van de twintigste eeuw en vroeger.

 3. Beke, het “Markske uit de Kampioenen” der herschilderde CVP zal dit niet dulden, ter overleving van zijn verschrompeld partijtje. Gentse CD&V coryfee Mieke Van Hecke profileert zich als islamofiele “katholieke”(sic) om haar Abraham bij Mohamedanen de mosterd te laten halen. Zelfs de gewezen Christelijke Chiro, heeft een gehoofddoekte muzelmanse bij haar bestuursleden, was recent in “Kerk & Leven” te lezen. Tijd dat islamofiele, gewezen katholieken met open visier de CD&V heruitvinden tot muzelmanse MD&V zodat de “C” van “Christelijke” naar Bokrijk kan verhuizen.

 4. Mijn standpunt is inderdaad niet het CD&V-standpunt, maar ik heb dat partijstandpunt ook nooit in vraag gesteld

  Derhalve, Hendrikje wil kiezers naar zijn partij lokken middels het verkondigen van een standpunt dat niet het standpunt van zijn partij is, of, sterker nog, middels een standpunt dat door zijn partij verworpen wordt.
  Zo te zien onderschat Hendrikje danig het intelligentiepeil van de kiezer, of misschien beter, het intelligentiepeil van Hendrikje kan enkel maar overschat worden. Hoe dan ook, het geijkte volksgezegde blijft steeds van kracht:

  Eens Tsjeef, altijd Tsjeef.

 5. Religie (eender welke ) is doorheen heel de geschiedenis ALTIJD , hetzij rechtstreeks , hetzij onrechtstreeks de oorzaak geweest van oorlogen en conflicten . Zolang het mensDOM niet inziet wat voor onzin ons door de strot wordt geramd door al die labbekakken uit Rome en elders met als enige bedoeling er voor te zorgen dat we vooral niet zelf gaan nadenken maar klakkeloos aanvaarden wat zij vinden dat goed voor ons is zal dat helaas nooit veranderen . Als er dan toch nog mensen zijn die die hele poppenkast (van welke strekking dan ook ) nodig vinden , dat ze het dan prive doen in hun kerken/synagogen/moskeen of hoe die plaatsen ook mogen heten , zonder andere mensen lastig te vallen .