Hoewel het boek van Ignace Vandewalle, De illegale Ghelamco Arena‘, pas woensdag gaat verschijnen, doet het nu al heel wat stof opwaaien in Gent. Zo maakt Vandewalle, een voormalige medewerker van politicus Jean-Marie Dedecker, het aannemelijk dat de wet op de overheidsopdrachten werd overtreden. Daarnaast stelt Vandewalle tegenover de krant Het Laatste Nieuws dat de stad Gent over een gratis skybox in het stadion beschikt

Het boek van Vandewalle veroorzaakt al geruime tijd ophef. Zo zou dit boek in eerste instantie worden uitgegeven door uitgeverij Doorbraak. Bouwpromotor Ghelamco en ceo Paul Geysens zagen dit boek echter liever niet verschijnen en spanden een juridische procedure tegen Doorbraak aan. Hoewel de uitgeverij in kort geding gelijk kreeg, besliste Doorbraak om de samenwerking met Vandewalle in onderling overleg stop te zetten. Een mogelijke procedure ten gronde zou voor de uitgeverij niet betaalbaar zijn. Vandewalle echter besliste om het boek zelf uit te brengen. “Ik neem een groot risico, maar als de waarheid niet meer mag verschijnen, zitten we in Turkije”, stelt de auteur tegenover Humo.

Overtreding van de wet op de overheidsopdrachten

De schrijver van de ‘De illegale Ghelamco Arena‘ stelt dat de stad Gent in 2000 de wet op de overheidsopdrachten had moeten toepassen. Zo had men door een aanbesteding uit te schrijven alle aannemers, financierders en architecten een faire kans moeten geven om aan het project deel te nemen. Volgens Vandewalle gebeurde dit echter niet. Het weekblad Humo ziet nog een tweede overtreding van de wet op de overheidsopdrachten. Zo werd er in 2011 volgens Humo geen openbare aanbesteding uitgeschreven toen bouwpromotor Ghelamco het project overnam.

Naast de etentjes die Jeroen Piqueur (Optima) “op regelmatige basis” voor het volledige stadsbestuur organiseerde, heeft Vandewalle zijn vragen bij de rol van het Gentse architectenbureau Bontinck. Dit architectenbureau werkt volgens de auteur “opvallend vaak” voor de stad.

Termont: “Ik stel vast dat anderen ons dat succes niet gunnen”

Tegenover VRT NWS stelt burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat alles volgens de regels is gelopen. “Ik kan heel precies zijn: ons stadsontwikkelingbedrijf heeft in samenspraak met ons op 29 maart 2006 beslist om een Europese aanbesteding uit te schrijven. Die Europese aanbesteding is verschenen in het bulletin der aanbestedingen op 13 april 2006. Zijn bewering raakt geen enkele grond.”

Volgens Termont is er ook afgunst in het spel. Zo is Gent de enige stad met een eigen stadion. “Ik stel vast dat men daar in Brussel en Brugge helaas niet in slaagt”, stelt Termont. “Er moet echt wel een vertrouwensrelatie zijn tussen de club en het stadsbestuur en wij zijn zowat de enigen die daarin geslaagd zijn. Ik stel ook wel vast dat er veel anderen zijn die ons benijden en die ons dat politieke succes niet gunnen. Het tegendeel is waar: men doet politieke aanvallen op basis van dat stadion en op basis van onwaarheden.”

Gratis etentjes

In zijn boek stelt Vandewalle ook nog dat schepenen tijdens matchen van AA Gent op kosten van de belastingbetaler zouden eten. “Ik heb een verslag van het Gentse schepencollege van 2015 waarin staat dat daarvoor 5.000 euro wordt vrijgemaakt. Daar kan je al flink voor eten en drinken, hè?”, stelt de auteur tegenover Humo. Deze informatie klopt volgens burgemeester Daniël Termont (sp.a). “We hebben een gratis loge, maar die ligt wel in de minst gunstige positie in het stadion”, zegt hij tegenover Het Laatste Nieuws.

Verder schrijft Vandewalle dat de stad Gent aandeelhouder van de club is geworden. “Als we toestaan dat overheden eigenaar worden van een voetbalploeg, is het hek van de dam”, stelt Vandewalle. Zelf geeft Termont aan dat de stad via het stadsbedrijf nv Buffalo aandeelhouder is geworden “om het financiële beleid te kunnen controleren”.

11 REACTIES

  • Hoe kan men eigenaar zijn van een “stadium”


   Wel, net zoals onze vriend Polaris heeft de Gentsche burgemiester nogal wat problemen met correct Nederlands.

   En Bracke zou ook beter twee keer nadenken…

   Inderdaad. Zowat anderhalf jaar geleden sloeg der Sigi nog een hele zaal met verstomming door te stellen dat de nva vanuit de oppositie voor die centenklopperij gestemd had omdat het zo oneindig voordelig ging zijn voor “Gent”. Echter helemaal niet voor de Gentse middenstanders, maar dat bleek der Sigi een worst te wezen.
   Kortom, der Sigi is nu afgedaald naar het niveau van Tom Meeuws en kan maar beter zijn biezen pakken.

   • Unless one has the psychic hygiene to free themselves from requring masters above and slaves below, they can rant all they want about the crimes of big government. nothing will be put in its place by the slaves under its control, even if they succeed in bringing the establishment of the moment down…which they have no change of doing…because inwardly people have absolutely no interest in changing the status quo… …humanity has left consciousness at the door…and is now reaping the consequences. all the FACTS have long been placed on a plate in front of you…but unless you’re actually starving, you wont care to digest them… …so enjoy the end of civilization, the stage-managed decline, and bogus solutions that the next fake spin-doctor or mass-hypnotist place before you. authentic change is never for the masses, it is only for the individual, if you can find one…

 1. ‘Ja, we hebben een gratis loge, maar het is de slechtst gelegen.’ Opnieuw bewijst links hoe je vooral niet moet reageren. Het wordt zieliger met de week. Joël De Ceulaer(texto). Kan men moreel lager vallen dan de Socialisten en Groen in Gent? Quid voorbeeldfunctie van burgemeester en schepenen?

 2. De hamvraag is; in hoeverre is het verantwoord dat de belastingbetaler mee moet opdraaien voor het kostelijk spektakel dat voetbal heet ? Dan hebben we het nog niet over de lonen van die stampers, maar ook over de infrastructuren, de verkeersoverlast,de politieaanwezigheid, want die flikken kosten ook geld, vooral wanneer zij buiten de normale diensturen moeten optreden, en de overlast door houligans. Herinner u de vernielingen na de overwinning van Marokko, enz.. Want voetbal is al lang geen sport meer, tenzij misschien bij caféploegen en in derde en vierde provinciale. Alhoewel ook daar al meldingen van zijn binnengekomen van spelers en ouders van jeugdspelers die met elkaar of met de arbiter op de vuist gingen. Tenslotte ; hoeveel belastingbetalers zijn voetballiefhebber? Dan moeten we het nog niet hebben over het eindeloos vervelend geklets en gezever van sportjournalisten op onze media. Voetbal moet worden betaald door de liefhebbers. Zoals vissen door de vissers, jagen door de jagers,biljarten door de biljarters, kaarten door de kaarters,pinten drinken door de bierliefhebbers enz… NIET door de belastingbetaler. Muziek verzacht de zeden. Voetbal verhardt ze.