De klacht die Groen indiende tegen het Antwerpse stadsbestuur werd unaniem verworpen door het Antwerpse integriteitsbureau. Door de aanwezigheid van N-VA-burgemeester Bart De Wever (en verschillende schepenen) op het verjaardagsfeest van bouwpromotor Erik Van der Paal was er volgens de partij immers een schijn van belangenvermenging opgewekt. 

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

20 REACTIES

  1. Cola “Zero partijdigheid” ! Ik zal eens een politiek-correct truk demonsteren, zie zo. Kijk eens “onder de tafel”. Niks te zien hé tenzij een propere vloer. “Hokus Pokus Pats” met een ferme klop op de tafel, met open hand, amaai ! Kijk nu eens “onder de tafel”. Wat vindt ge van die dikke enveloppe die ik daar gegoocheld heb ? Ik kan ook een wit konijn uit mijn hoed goochelen, een vrouw in een kist steken een “doorzagen”, een km aaneengeknoopt zakdoeken uit mijn binnenzak halen, een duif vanachter een zakdoek goochelen etc…. Maar zo’n dik gevulde enveloppe door de tafel slaan heb ik al aan meerdere immo-haaien aangeleerd tot jolijt van sommige ambtenarij en sommige PoCo-politci die er telkens weer “hoho”, “haha” , “amaai da’s straf” en “joepie” bij roepen met uitgestoken handen, heu ….uitgestoken van beate bewonderende verwondering uiteraard. Dat niemand ter zake enig waanidee zou koesteren, dit om alle eventuele vooroordelen of misverstanden te voorkomen en dus te vermijden.

Comments are closed.