Tijdens de verkiezingscampagne zette Donald Trump zwaar in op “de vergeten mannen en vrouwen”. De gewone Amerikanen die hun jobs naar het buitenland zagen vloeien door concurrentie met de derde wereld, nadelige handelsakkoorden, hoge belastingen en overdreven overheidsinmenging. Trump maakte daar als president korte metten mee en koos uitdrukkelijk voor een “America first”-beleid. Van die nationalistische koers kan het Amerikaanse volk nu al de vruchten van plukken.

In het laatste rapport van het bureau voor arbeidsstatistiek (BLS) werd er onder het bedrijfsvriendelijke republikeinse beleid de grootste groei in 20 jaar opgemeten bij mensen met een laag inkomen en arbeiders. Zo zakte de nationale werkloosheidsgraad tot 4,1%. Een indrukwekkend cijfer als je weet dat het tussen januari 2016 en oktober 2016 continu bijna een procent hoger lag.

Armen winnen

In tegenstelling tot het linkse verhaal dat de economische maatregelen enkel ten bate zouden zijn van de rijksten, bewijzen de cijfers van BLS net dat het onderaan de economische ladder is waar het meeste gewonnen wordt. Amerikanen zonder middelbaar diploma zagen hun werkloosheid dalen van 7,6% naar 6,3% in december 2017. De gemiddelde maandelijkse werkloosheidsgraad voor dezelfde groep staat op het laagste peil sinds 2000 en het tweede laagste peil sinds 1992.

Ook voor mensen met enkel een diploma middelbaar onderwijs betert de situatie. Daar zakte de werkloosheid van 5,1% in 2016 naar 4,2% in december 2017. Daarnaast verbetert tevens de kwaliteit van de jobs. Het aantal part-time jobs verminderde met 600.000 en werd vervangen door beter betaalde full time jobs.

Tegelijkertijd daalt de vraag voor sociale programma’s: zo hebben 3,3% minder mensen nood aan voedselbonnen sinds Trump aan de macht is. Opvallend, net onder het democratische bewind van voormalig president Obama werden de rijken steeds rijker en groeide de kloof tussen arm en rijk.

Tax cuts

Sinds de spectaculaire belastinghervorming die de Republikeinen eind vorig jaar stemden, kwam er nog meer goed nieuws. De Amerikaanse economie kende een stevige groei en het consumentenvertrouwen staat op het hoogste peil in 17 jaar. Als gevolg van het toegenomen vertrouwen en optimisme begonnen ook heel wat bedrijven riante bonussen uit te delen aan hun werknemers.

Bedrijven beslissen in dit gunstig klimaat ook vaker om toch investeringen te maken en zo meer jobs te creëren.

Bonussen

Na de tax cuts van Trump begonnen ook heel wat bedrijven aan te kondigen dat ze riante bonussen zouden uitdelen aan hun personeel. In een voorlopige lijst, opgemaakt bij de Washington Examiner, komt men aan meer dan honderd bedrijven die minstens 1000 dollar uitkeren. In sommige gevallen zelfs 3000 dollar. In totaal kregen meer dan 1 miljoen werknemers een bonus dankzij de belastinghervorming.

Walmart

Het laatste groot bedrijf dat hier mee op de kar springt is de bekende winkelketen Walmart.  Het personeel krijgt nu bonussen, loonsverhogingen en andere voordelen. Zo wordt het startersloon er opgetrokken en het ouderschapsverlof verlengd. Door die beslissing van vandaag worden er bij Walmart alleen al meer dan 1 miljoen mensen beïnvloedt.

In een persbericht stelt de CEO van Walmart, Doug McMillon:

We zijn in een vroege fase waarin we de opportuniteiten van de belastinghervorming nagaan die ons de kans geven om te investeren in onze klanten en medewerkers en onze onderneming te versterken, wat finaal ook onze aandeelhouders helpt. Er zijn duidelijke richtsnoeren in hoe we dit aanpakken: lagere prijzen voor de klanten, betere lonen en opleiding voor mensen die met ons werken en investeringen in de toekomst van ons bedrijf, inclusief technologie. De belastinghervorming geeft ons de opportuniteit om meer competitief te zijn en de plannen in de VS sneller uit te voeren.”