President Donald Trump sprak vandaag de 45ste ‘March for Life’ toe in Washington, D.C. Hij is daarmee de eerste zittende president die het evenement toespreekt. Daarnaast was er een breed scala aan sprekers en aanwezigen.

Vandaag vindt de jaarlijkse ‘March for Life’ (Mars voor het Leven) plaats in Washington, D.C. Ieder jaar wordt op 19 januari de verjaardag herdacht van de beslissing van het Hooggerechtshof in de zaak Roe vs. Wade. Dit werd het fundament voor de legalisering van abortus in de gehele V.S. Deze uitspraak maakte in 1973 de toen geldende anti-abortuswetten ongeldig. Ieder jaar nadien, sinds 1974, kwamen pro-life groepen samen in protest tegen deze beslissing. Vandaag is de 45ste ‘March’.

Vergelijking met België

In België werd het abortusdebat nagenoeg volkomen afgesloten werd na de verhitte discussies en grondwettelijke goocheltrucs in 1990. Het bleef daarentegen echter een actief punt van verzet in de VS. In België was de druk van anti-abortusgroepen in België, zoals Pro Vita, onvoldoende om media en politiek tot gesprek te dwingen. Ook de publieke opinie was het debat beu, en protest tegen abortus werd een randfenomeen. We zien integendeel een groeiende vraag naar verdere versoepeling van de huidige wetgeving.

In de VS, daarentegen, onder andere door het heel zichtbare protest van de March for Life, bleef het verzet groeien. De March for Life was een verzamelpunt waar diverse groepen elkaar konden vinden, waar politiek en religie ondergeschikt gemaakt werd aan de gedeelde liefde voor het leven. Dit leidde tot een gestage groei voor die groepen, vertaald naar een stijgende steun voor het prolife standpunt.

Politici werden verkozen of juist niet op basis van hun visie voor of tegen abortus. Een constante legislatieve ontwikkeling tastte de grenzen van Roe vs. Wade af. In verschillende staten werden wetten aangenomen die abortus beperken. Dit omvatten wetten tegen bepaalde procedures (partial birth, na de 2de semester, enz.) of die bijv. een echografie opleggen voorafgaand aan de abortus.

Succes en belang van de March for Life

We zien inderdaad dat dit protest succes heeft: zowel in opinie als in politieke slagkracht. Meer en meer jongeren noemen zich ‘pro-life’, ongeacht hoe progressief of conservatief ze op andere punten zijn. En een peiling van NARAL Pro Choice America vond in 2010 het volgende: “51% van anti-abortusstemmers jonger dan 30 beschouwden het probleem ‘heel belangrijk’, maar voor pro-choicestemmers van dezelfde leeftijd was dat maar 26%”.
In 2016 meldde National Review enquêtes van Students For Life of America (SFLA) die tonen dat sinds 2000 jongeren meer waarschijnlijk pro-life zijn.

De March for Life trekt vele mensen aan. Van studenten, alleenstaande moeders, mensen uit verschillende professionele achtergronden, religieus en seculier, maar allen pro-life. Dr. Grazie Pozo Christie is bijvoorbeeld een radioloog, die naast activistenwerk in de pro-life beweging ook daad bij het woord voegt. Ze verricht onder andere pro-bono werk voor het plaatselijke Pregnancy Resource Center. Ze schreef een artikel waarin ze haar visie en beweegredenen helder beschreef. Een van de vaak gehoorde kritieken op de pro-life beweging is hypocrisie. Pro-lifers zouden enkel ‘tegen abortus’ zijn, zonder oog te hebben voor de vele redenen die tot abortus leiden. Dr. Christie weerlegt dat door het werk van de Pregnancy Resource Centers te beschrijven.

President Trump steunt Pro-Life positie

De huidige president, Donald Trump, was in zijn campagne uitgesproken pro-life, hoewel hij eerder uitspraken had gedaan die pro-choice waren. Sinds zijn verkiezing heeft hij zijn belofte vervuld om pro-life kandidaten voor het Hooggerechtshof te nomineren. Vandaag is hij de eerste president om de March rechtstreeks via video-feed toe te spreken. In zijn speech prees hij het werk en de inzet van de manifestanten. Hij wees erop dat hun drijfveer liefde was, voor het wonder van leven.

Verder in zijn speech benadrukte hij verschillende initiatieven die hij ondernam, zowel om abortus rechtstreeks in te perken, als initiatieven om de levens van aanstaande ouders beter te maken. Een belangrijk punt was het recht op gewetensbezwaren van verpleegkundigen en artsen, die weigeren om procedures zoals abortus uit te voeren.

Een ander geluid was het belichten van de organisaties die hulp bieden aan moeders en vaders, en het kind dat ze verwachten of pas gekregen hebben, als voorbeelden van een positief invullen van hun pro-life positie.

Verdere sprekers omvatten de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers Paul Ryan en verschillende andere volksvertegenwoordigers van beide partijen. Ook religieuze leiders uit Katholieke, Orthodoxe en Protestantse hoek zullen de manifestanten toespreken. Na de toespraken wordt dan de feitelijke ‘mars’ gehouden naar het Capitol en het Hooggerechtshof.

2 REACTIES

  1. Oh jeetje, weer die abortus. De waarheid is, dat er altijd vrouwen zullen zijn die een abortus zoeken, omdat de ongewenste zwangerschap hen wanhopig maakt. Als de mogelijkheid niet legaal is, zal die illegaal gebeuren. Dit laatste zal gebeuren in erbarmelijke omstandigheden, en veel vrouwen het leven kosten. Bovendien is een foetus nog geen mens, in de eerste stadia doorloopt een foetus de evoltietheorie van Darwin, dat betekend dat de foetus de stadia van eencellige, visachtige etc.. doorloopt tot de foetus pas na drie maand als menselijk kan beschouwd worden. De eenige oplossing is: goede seksuele voorlichting, voorbehoedsmiddelen en steun aan vrouwen die toch een ongewenste zwangerschap willen uitdragen. Werkelijk, die pro life toestanden zijn een doodlopend straatje, het is een kwestie van individuele moraal.