Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich grote zorgen over de inburgering van de migranten die het laatste jaar een asielstatus kregen. Vluchtelingenwerk trekt in de Tweede Kamer aan de alarmbel.

In sommige gemeenten is nog geen enkele asielzoeker ingeburgerd. “Er moet wat gebeuren”, stelt Vluchtelingenwerk Nederland.

Eigen verantwoordelijkheid

In Nederland zijn asielzoekers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Ze moeten zich zelf inschrijven voor een inburgeringscursus, waarvan de asielzoeker binnen de drie jaar een diploma van moet behalen. Tijdens de regeerperiode van de regering-Rutte II, bestaande uit de VVD en de PvdA, werd stevig ingezet op die eigen verantwoordelijkheid. Vluchtelingenwerk Nederland merkt op dat deze manier van werken niet het gewenste resultaat oplevert.

“Het aanbod is bijzonder groot, alleen moeten asielzoekers zelf wijs raken over hoe ze zich kunnen inburgeren”, stelt Vluchtelingenwerk Nederland. Het systeem zorgt er niet voor dat migranten met een asielstatus zich inburgeren. Ook de cijfers tonen dit aan. In 2014 slaagden 10.400 mensen in het inburgeringsexamen. Nu slaagt slechts 4.000 migranten in het examen. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is dit een gevolg van het systeem om de verantwoordelijkheid volledig in handen van de asielzoekers zelf te leggen.

Woensdag volgt er in de Tweede Kamer een debat over de kwestie. Vluchtelingenwerk wil benadrukken dat de slechte resultaten niet de schuld zijn van de migranten maar van het onwerkbare systeem waarbij de verantwoordelijkheid volledig bij de asielzoeker zelf ligt.