“Als de Nationale Bank woensdag zegt dat de vennootschapsbelasting een gat in de begroting zal slaan dat onoverkomelijk is, dan moeten we dat natuurlijk herbekijken”stelde Open Vld-vicepremier Alexander De Croo in De Zevende Dag. Hoewel een “apothekersweegschaal” volgens De Croo niet nodig is, komt zo ook deze derde grote maatregel van het zomerakkoord onder druk te staan. 

Het zomerakkoord was een evenwicht tussen de effectentaks van CD&V, de hervorming van de vennootschapsbelasting van N-VA en het onbelast bijklussen van Open Vld. Twee van deze maatregelen, het onbelast bijlussen en de effectentaks, werden al onder vuur genomen door de Raad van State. Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting kan een soortgelijk lot staan te wachten. Deze hervorming moest immers budgetneutraal zijn. Om te controleren of dit wel effectief het geval is, bestelde de regering een studie bij de Nationale Bank.

In De Zevende Dag beklemtoonde De Croo dat “we goed moeten kijken naar wat de impact daarvan is op het budget”. “Ik pleit ervoor om dat niet met een apothekersweegschaal te doen. Want als we een hervorming doen van de vennootschapsbelasting, waarom doen we dat? We doen dat omdat we graag een effect willen hebben, en dat effect moet bijvoorbeeld zijn dat onze bedrijven meer mensen aanwerven en dat we investeren”, aldus de liberaal die hinkt op de potentiële terugverdieneffecten van een dergelijke hervorming.

De Croo: “Herbekijken bij onoverkomelijk gat”

Zo mag je volgens hem deze hervorming niet “statisch” bekijken. “Je moet ook kijken naar het gedragseffect. Als dat gedragseffect is dat er meer geïnvesteerd wordt, dat er meer groei is, dat er meer jobs gecreëerd worden en dat er daardoor meer belastingen worden betaald, dan vind ik dat je dat dynamisch moet bekijken en niet op een apothekersweegschaal.”

Doch, “als de Nationale Bank zou zeggen dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een gat in de begroting zou slaan dat onoverkomelijk is, dan moet dat wel herbekeken worden,” stelde De Croo.