Bij een dubbele aanval op koptische christenen in Egypte zijn twaalf mensen omgekomen. Gewapende mannen vielen een koptische kerk en een koptische winkel ten zuiden van Caïro aan.

Minstens twee schutters op een motorfiets openden het vuur op Marmina-kerk, daarbij kwamen minstens negen mensen om het leven. Tot de doden behoren leden van de kerkgemeente en een politieagent die om het leven is gekomen terwijl hij de kerk bewaakte. Verschillende anderen raakten gewond.

Aanslag op winkel en kerk

Één van de schutters werd gedood na een schietpartij met de veiligheidstroepen, de andere werd gearresteerd terwijl hij probeerde om via een smallere straat aan de overkant van de kerk te ontsnappen. Na de aanval werden twee explosieven in de buurt van de kerk onschadelijk gemaakt.

Een koptische elektronicawinkel in Helwan werd ook aangevallen, net voor de aanval op de kerk. Daarbij kwamen twee broers om het leven. Twee schutters op een motorfiets waren bij de winkel gestopt. Een kwam de winkel binnen en doodde een van de broers voor de winkel. De andere broer liep achter de twee schutters aan, maar werd ook doodgeschoten.

Kopten onder druk

In Egypte staat de Koptische minderheid zwaar onder druk. Bij aanslagen op christenen in mei en april vielen daar telkens tientallen doden.Een deel van hen vluchtte weg en een ander deel dook onder. Onder druk van islamistisch geweld lijken de Kopten zich steeds meer van de rest van de Egyptische samenleving af te zonderen. Hoewel zij blijven vasthouden aan hun geloof zien zij de toekomst al maar somberder in.

Vorige week vrijdag – enkele dagen voor Kerstmis – bestormde een menigte een koptische kerk ten zuiden van Caïro en eiste dat de kerk zou worden gesloopt. “Zij bestormden de kerk en richten binnen vernielingen aan nadat zij daar de christenen hadden aangevallen”, luidde de verklaring van het bisdom. De kerk in kwestie probeerde al jaren een vergunning te krijgen, die werd echter nooit uitgereikt omdat de autoriteiten vrezen dat dit kan leiden tot protesten van islamitische hardliners.

9 REACTIES

 1. President Sisi beloofde de Kopten te beschermen tegen extremistische moslims. Zij zijn al jaren doelwit van IS. De bezorgdheid onder Kopten groeit.

  Egypte telt zo’n 10 miljoen Koptische christenen, op een totale bevolking van 92 miljoen. Aan het hoofd van de Koptische kerk staat Paus Tawadros II. Hij geldt als steunpilaar van president Al-Sisi.

  Het woord ‘Kopt’ betekent oorspronkelijk ‘Egyptisch’. Al vroeg, in de eerste eeuw na Christus, bereikte het christendom Egypte. De meeste Kopten behoren tot de Koptisch-orthodoxe kerk. De Koptisch-katholieke kerk telt ongeveer 160.000 leden.

  Volgens de Kopten was de evangelist Marcus, de man van het gelijknamige Bijbelboek, de eerste bisschop van Alexandrië. Met de komst van de islam naar Egypte, in de zevende eeuw, werden christenen langzamerhand een minderheid. Tussen moslims en christenen in Egypte heersen spanningen. In het zuiden van Egypte zijn die het hevigst. Kopten hebben minder rechten dan moslims. Kerken bouwen en renoveren is moeilijker. Zoals het ook lastiger is om je als moslim tot het christendom te bekeren dan andersom.

 2. De Kopten, van wier naam overigens het woord “Egypte” is afgeleid, zijn een van de oudste christelijke kerken überhaupt. Met de inval van de islam in Egypte begon ook voor deze geloofsgemeenschap een niet eindigende lijdensweg.

  Al 1400 jaar lang worden Kopten door moslims gedood, hun kerken in brand gestoken, hun vrouwen en kinderen ontvoerd, massaal verkracht en gedwongen geïslamiseerd. Kopten die aangifte doen bij de politie worden vaak gearresteerd. Want Egypte is een islamitisch land. Aangifte doen door christenen tegen moslims geldt op veel plaatsen als heiligschennis.

  Ongeveer 10% van de meer dan 90 miljoen inwoners van Egypte is christen. Hoewel er van de kant van de Kopten zo goed als nooit aanvallen tegen de islamitische bevolkingsmeerderheid uitgaan, staat de christelijke minderheid van Egypte steeds opnieuw bloot aan gewelddadige overvallen.

  Onder de fundamentalistische regering van de Moslimbroeder Morsi zijn de aanslagen in Egypte enorm toegenomen. Er ging bijna geen dag voorbij waarop niet een kerk in brand werd gestoken of christenen openlijk op straat vermoord werden.

  Natuurlijk hebben al deze aanslagen met de islam te maken. Het Egyptische leger, dat Morsi door middel van een putsch had afgezet en vooreerst een einde maakte aan het schrikbewind van de Moslimbroeders, liet na de putsch meer dan 30.000 (!) moskeeën in het land sluiten. Deze werden ervan verdacht centra van de uitbreiding van de fundamentele islam in Egypte te zijn.

  Onder de korte heerschappij van de Moslimbroeders in Egypte begon een ongekende golf van geweld tegen de christenen. Fathi Guirguis, een Koptische priester, somde een lange lijst van 96 gewelddaden op: 96 keer geweld, verwoesting, leed, pijn, dood. 96 gewelddaden in slechts vijf dagen in Egypte, 96 maal geweld tegen christelijke Egyptenaren. Tot op de dag van vandaag wordt dit door de media verzwegen.

  • De Kopten hebben ook wel een paar eeuwen voor de inval van Moslims ook de Egyptenaren die baden tot Anubis e.a. de kop ingeslagen. Daarbij hebben ze ook veel van de toenmalige filosofische en wetenschappelijke geschriften (die nu een gigantische historische waarde zouden hebben) vernietigd. Er was een totale onverdraagzaamheid t.o.v. andere godsdiensten. De vroege geschiedenis van het Christendom in Egypte heeft meer overeenkomsten met IS dan dat men zou vermoeden. Hier bestaat trouwens een interessante film over: Agora. Moet je eens bekijken.

   Daarmee wil ik niet zeggen dat de misdaden tegen de huidige Koptische gemeenschap gerechtvaardigd zijn. Dit zegt veel meer over een deel van Soennitische gemeenschap. Vreemd genoeg tref je dit soort gedrag veel minder aan bij Sjiieten. Ondanks de dat de propagandamachines ons willen laten geloven dat dit de gevaarlijke moslims zijn. (Zie de diabolisering rond Iran en Hezbollah)

   • Klopt, was wel op het einde van de 4e eeuw. U kunt dit alleen zien in zijn historische context. Toen was de maatschappij wreed en brutaal. We zijn er niet veel op vooruit gegaan.
    PS: te lezen: ‘The God Delusion’ van Richard Dawkins (er is ook een NL vertaling)

 3. Zullen iets minder aandacht krijgen dan de Rohingya. En. Inderdaad. Pauls en kardinaal jagen de laatste gelovigen uit hun kerken. In Diest zit ook zo’n typetje. Daar jaagt de deken ook elkeen met gezond verstand uit zijn lege kerk. Laatst had hij commentaar op Coucke. Alleen was hij vergeten zijn huiswerk te maken om precies te weten wat Coucke doet voor “het goede werk”.