Amerikaans president Donald Trump zal vanavond Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Jeruzalem is bijzonder gevoelig omdat het een cruciaal thema is bij de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina, dat het oosten van Israël ziet als de hoofdstad van hun toekomstige staat. Er wordt gevreesd voor massale betogingen en zelfs doden.

Jeruzalem is zowel politiek als religieus een zeer gevoelige stad. Zowel voor de moslims, de joden en de christenen wordt Jeruzalem gezien als een heilige stad. Er is de Klaagmuur voor de joden, de Al-Aqsa moskee voor de moslims en de Heilige Grafkerk voor de christenen. “Op één vierkante kilometer komen daar de drie grote religies bij elkaar. Dat is een religieuze splinterbom”, aldus Rudi Vranckx.

“Erkenning van de realiteit”

Amerikaans president Donald Trump (Rep.) zal vandaag – ondanks wereldwijd verzet – Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israël. Volgens Trump is het slechts een “erkenning van de realiteit”. Jeruzalem is nu eenmaal de zetel van de Israëlische regering en volgens Trump de facto al de hoofdstad. De Amerikaanse ambassade zal verhuisd worden naar Jeruzalem, al zal dat proces “jaren” in beslag nemen, benadrukt het Witte Huis.

Vanwege de hypergevoeligheid erkent de internationale gemeenschap Jeruzalem niet als hoofdstad en zijn daarom alle ambassades gelegen in Tel Aviv. Jeruzalem is cruciaal bij de vredesgesprekken tussen Israël en Palestina. De Palestijnen zien het oosten van Jeruzalem immers als de hoofdstad van hun toekomstige onafhankelijke staat Palestina. Palestijns president Abbas waarschuwde de president voor de “gevaarlijke gevolgen” van zijn beslissing. Er wordt gevreesd voor massale betogingen.

“Woede van de moslims”

Niet alleen Palestina verzet zich tegen de beslissing, het hele Midden-Oosten lijkt sterk tegen te zijn. Turkije heeft er gisteren mee gedreigd alle diplomatieke betrekkingen met Israël te verbreken indien Trump zijn plannen doorzet. Erdogan kondigde aan een top bijeenroepen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) in Istanboel. “Op deze top zullen we de hele islamitische wereld in beweging zetten”, zei hij.

Ook de Arabische Liga, de Palestijnse Autoriteit en Saoedi-Arabië verklaarden al dat dergelijke beslissing “de woede van de moslims” kan doen ontvlammen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen massaal betogingen en rellen uitbreken wanneer Trump zijn beslissing officieel bekend maakt. “Geweld, vlaggen die verbrand worden, je kent de rituelen. Er zullen wellicht doden bij vallen”, aldus Rudi Vranckx.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

15 REACTIES

 1. Als dit zo doorgaat. – onmiddellijke islam migratiestop want dit gaat gevolgen hebben in Europa. Erdogan gaat de Islamitische wereld ( Ook in Europa) in beweging zetten. Non stop rellen? Turkije en Albanië uit de NAVO zetten is een begin .

 2. Israël en hun schoothondje de VS zullen nu hun `ISIS` huurlingen leger uitgeschakeld is door Rusland het leger van Assad Iran de Hezbollah en de Koerden nu openlijk Assad gaan verwijderen en daarna de oorlog (wellicht dmv een `False Flag`) met Iran aangaan.
  Europa moet dankzij de bemoeienissen van beide eerstgenoemden rekenen op miljoenen en miljoenen extra zogenaamde vluchtelingen omdat de EU weer het kleine machteloze schoothondje van de VS en Israël is en zodoende ook verzwakt en weerloos kan worden.

 3. Bewondering voor PreS. TRUMP, Echt fantastisch wat hij doet tot algemene vreugde van de joden in Israel, de andere partij is minder vreugevol, maar ooit zullen wel moeten in binden voor de lieve vreugde

 4. Wij bezitten een Joods-Christelijke cultuur. Islam maakt daar geen deel van uit. Me dunkt is dit de start van een wereldwijde cultuuroorlog.

  • Het lijkt me dat deze al enkele jaren bezig is, met steun (2018: 534.000.000 EUR voor Erdogan) an de EC en een aantal lidstaten van de EU.

  • Wij bezitten een Joods-Christelijke cultuur (NBD). Heb ik iets gemist? De Europese geschiedenis staat bol van antisemitisme en joden vervolgingen. Zelfs de Belgische regering, Pierlot, Spaak en Janson, heeft ooit zonder enige scrupules duizenden joodse vluchtelingen willekeurig laten arresteren en deporteren naar concentratiekampen in Zuid-Frankrijk

   • Complex. Jezus was een Jood, en onze Bijbel bestaat voor de helft uit de Joodse Torah (Oud Testament). De Koran noemt zich het derde boek (na de Torah en de Bijbel). Onze cultuur heeft dus wel een koppeling met de Joden, maar niet met de Islam. Het is belangrijk te vermelden dat reeds in de Middeleeuwen de Joodse gemeenschappen in Europa werden getolereerd. Ze mochten zich groeperen en hun eigenheid bewaren. Antwerpen heeft een van de grootste gemeenschappen.

   • “We hebben oprecht geprobeerd op te gaan in de ons omringende gemeenschappen en slechts het geloof van onze vaderen te behouden. Het is ons niet toegestaan. Vergeefs zijn wij loyale patriotten, vergeefs brengen wij dezelfde offers van goed en bloed als onze medeburgers, vergeefs doen wij moeite om de roem van onze vaderlanden in kunsten en wetenschappen en hun rijkdom door handel en verkeer te verbeteren. In onze vaderlanden waar wij eeuwen geleefd hebben worden wij nog steeds voor vreemdelingen uitgekreten, dikwijls door mensen wier families nog niet in het land waren toen onze vaders daar al zuchtten…” dixit Theodor Herzl – 1896. Middeleeuwen: Joden werden vaak vervolgd of werden verbannen uit diverse Europese landen. De vervolgingsgolf bereikte zijn eerste piek tijdens de Kruistochten. Een grote verbanning van Joden vond plaats na de herovering van moslim-Spanje, die door de Spaanse Inquisitie (1492) werd gevolgd, waarin de volledige Spaanse Joodse bevolking van circa 200.000 Sefardische Joden werd verdreven. Dit werd gevolgd door verbanningen in 1493 in Sicilië (37.000 Joden) en Portugal in 1496. De verdreven Spaanse Joden vluchtten hoofdzakelijk naar het Ottomaanse Rijk en Noord-Afrika; anderen vluchtten naar gebieden in Europa buiten Iberië (o.a. Nederland). Ook was er een vlucht van Spanje naar Portugal tussen de twee inquisities. (Vervolg Wikipedia). Deze beknopte opsomming over jodenvervolgingen in Europa is onvolledig.

 5. de enige president met klo….. aan zijn lijf. hij heeft gelijk er is al 20 jaar een status-quo , en er is nog genoeg woestijn over voor de palestijnen.

 6. Ik staat niet aan de kant van terroristische en antisemitische groepen Hamas en Fatah, maar aan de kant van het enige baken van licht in een gitzwart Midden-Oosten, de democratische-rechtsstaat Israël. ..Elke Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem heeft geen enkele historische grond.Joden vestigden zich al in Jeruzalem, voordat de islam bestond.De Israëlitische koning David veroverde rond 1.000 v. Chr. de stad Jeruzalem op de Jebusieten(niet van Palestijnen!). Even later koos hij deze stad als hoofdstad voor zijn rijk.De Joodse Bijbel, die ook door het Christendom geaccepteerd is, staat vol van millenia oude intense relaties tussen Jeruzalem en het Joodse volk.In het Oude Testament, wordt Jeruzalem 656 maal bij name genoemd.Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).In de tijd van de Ottomaamse Turken, stond Jeruzalem nauwelijks in de belangstelling van de islam.De profeet Mohammed is er waarschijnlijk nooit geweest.De islamitische biografie van de profeet Mohammed is zeer compleet en noemt zeer duidelijk nergens dat hij het Arabisch schiereiland ooit heeft verlaten, laat staan dat hij naar Jeruzalem reisde.In de Koran komt de naam Jeruzalem niet voor.De moslims richten zich ook niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka.Gedurende duizenden jaren,deze de stad geen enkele rol van betekenis speelde in de Arabische wereld.Dat veranderde pas… wanneer Israël de stad heroverde op Jordanië(niet op Palestijnen!) tijdens de Zesdaagse Oorlog(het handvest van de PLO geen enkele keer Jeruzalem vermeldde of er zelfs op zinspeelde voor het jaar 1967!)…

Comments are closed.