N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft een klacht ingediend bij de korpschef van de gemeente Elsene. De reden hiertoe: nadat de N-VA’er had gevraagd om in het Nederlands te worden aangesproken door de Brusselse politie, konden acht agenten geen soelaas bieden en hoorde hij achter zijn rug “sale flamand”.  

Donderdag, na de Catalaanse betoging in Brussel, had N-VA-fractieleider Peter De Roover een incident voor met de Brusselse politie. Zo werd hij toen hij terug kwam door de politie gevraagd om zijn Catalaanse symbolen af te leggen in de neutrale zone. “Maar ze vroegen dat in het Frans. Ik heb gezegd dat ik geen Frans begrijp en dat ik uiteraard in Brussel in het Nederlands wens aangesproken te worden”.

Dit bleek kennelijk geen evidentie. “Op den duur stonden er acht, negen agenten rondom mij waarvan blijkbaar niemand in staat was om mij dat in het Nederlands te zeggen. Het was op den duur een overste die het in heel moeilijk Nederlands dan toch wist mee te delen. Als je dan in 2017 achter je rug ‘sale flamand’ moet horen – uitgesproken door politieagenten – dan word je toch wel heel erg boos”.

De Roover: “Klacht indienen, anders blijft dit gebeuren”

In een reactie aan SCEPTR laat Peter De Roover weten dat hij een brief heeft gestuurd naar de korpschef van Elsene en dat hij deze ook meteen heeft doorgestuurd naar Comité P (het orgaan dat toeziet op de werking van de politiediensten) en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Tegenover de bevoegde korpschef stelde de N-VA’er dat hij het niet vond kunnen dat hij werd omringd door “acht politieagenten en dat daarvan niemand in staat was om een zeer eenvoudige mededeling in het Nederlands te doen“. Verder wou hij weten hoe de korpschef dit denkt recht te trekken.

Het probleem is volgens De Roover echter dat veel mensen die dit tegenkomen in regel al tandenknarsend overschakelen op het Frans. De politie spreek je immers aan in noodomstandigheden wanneer je geholpen wil worden. “Daar heb ik overigens alle begrip voor. Je gaat doorgaans niet de taalstrijder uithangen in een noodsituatie, maar dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Stel u voor dat men je overvalt en dat wanneer je contact opneemt met de politie, men je daar niet in je eigen taal te woord kan staan. Nogmaals, ik heb er alle begrip voor dat mensen vanuit een zeker pragmatisme op het Frans overschakelen, maar hier moet wel klacht tegen worden ingediend, anders blijven dergelijke zaken gebeuren”, betoogt De Roover tegenover SCEPTR.

Omgekeerde wereld

Hoe vaak Nederlandstaligen hiervan het slachtoffer worden, kon De Roover niet meedelen. Wel stipte hij aan dat dergelijke zaken zelden worden gemeld en daardoor zelden tot geregistreerde klachten kunnen leiden. Dit is volgens hem echter het begin van de oplossing. “Iedereen die dit meemaakt, moet hiervan daadwerkelijk melding maken”.

Zelf wil het Kamerlid de zaak grondig opvolgen. “Het voordeel is dat ik daar vanuit mijn functie meer ruchtbaarheid aan kan geven en dat ik mensen kan aansporen om zulks niet blauw blauw te laten. Dit is een overtreding van de wet en moet als dusdanig worden geregistreerd”, aldus De Roover.