N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft een klacht ingediend bij de korpschef van de gemeente Elsene. De reden hiertoe: nadat de N-VA’er had gevraagd om in het Nederlands te worden aangesproken door de Brusselse politie, konden acht agenten geen soelaas bieden en hoorde hij achter zijn rug “sale flamand”.  

Donderdag, na de Catalaanse betoging in Brussel, had N-VA-fractieleider Peter De Roover een incident voor met de Brusselse politie. Zo werd hij toen hij terug kwam door de politie gevraagd om zijn Catalaanse symbolen af te leggen in de neutrale zone. “Maar ze vroegen dat in het Frans. Ik heb gezegd dat ik geen Frans begrijp en dat ik uiteraard in Brussel in het Nederlands wens aangesproken te worden”.

Dit bleek kennelijk geen evidentie. “Op den duur stonden er acht, negen agenten rondom mij waarvan blijkbaar niemand in staat was om mij dat in het Nederlands te zeggen. Het was op den duur een overste die het in heel moeilijk Nederlands dan toch wist mee te delen. Als je dan in 2017 achter je rug ‘sale flamand’ moet horen – uitgesproken door politieagenten – dan word je toch wel heel erg boos”.

De Roover: “Klacht indienen, anders blijft dit gebeuren”

In een reactie aan SCEPTR laat Peter De Roover weten dat hij een brief heeft gestuurd naar de korpschef van Elsene en dat hij deze ook meteen heeft doorgestuurd naar Comité P (het orgaan dat toeziet op de werking van de politiediensten) en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Tegenover de bevoegde korpschef stelde de N-VA’er dat hij het niet vond kunnen dat hij werd omringd door “acht politieagenten en dat daarvan niemand in staat was om een zeer eenvoudige mededeling in het Nederlands te doen“. Verder wou hij weten hoe de korpschef dit denkt recht te trekken.

Het probleem is volgens De Roover echter dat veel mensen die dit tegenkomen in regel al tandenknarsend overschakelen op het Frans. De politie spreek je immers aan in noodomstandigheden wanneer je geholpen wil worden. “Daar heb ik overigens alle begrip voor. Je gaat doorgaans niet de taalstrijder uithangen in een noodsituatie, maar dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Stel u voor dat men je overvalt en dat wanneer je contact opneemt met de politie, men je daar niet in je eigen taal te woord kan staan. Nogmaals, ik heb er alle begrip voor dat mensen vanuit een zeker pragmatisme op het Frans overschakelen, maar hier moet wel klacht tegen worden ingediend, anders blijven dergelijke zaken gebeuren”, betoogt De Roover tegenover SCEPTR.

Omgekeerde wereld

Hoe vaak Nederlandstaligen hiervan het slachtoffer worden, kon De Roover niet meedelen. Wel stipte hij aan dat dergelijke zaken zelden worden gemeld en daardoor zelden tot geregistreerde klachten kunnen leiden. Dit is volgens hem echter het begin van de oplossing. “Iedereen die dit meemaakt, moet hiervan daadwerkelijk melding maken”.

Zelf wil het Kamerlid de zaak grondig opvolgen. “Het voordeel is dat ik daar vanuit mijn functie meer ruchtbaarheid aan kan geven en dat ik mensen kan aansporen om zulks niet blauw blauw te laten. Dit is een overtreding van de wet en moet als dusdanig worden geregistreerd”, aldus De Roover.

22 REACTIES

 1. Bruxelles hoofdstad van Vlaanderen? Dan liever Paris, daar zijn ze tenminste nog hoffelijk met de Vlamingen. In 1969, Parc des Princes, Tour de France, in een propvol stadion met o.m duizenden Vlaamse supporters van Eddy Merckx. De Franse organisators lieten de mededelingen in het Frans en Nederlands omgeroepen (sic). Dat heet respect en gastvrijheid. Vergelijk met de legendarische Vlamingehaat die deel uitmaakt van het DNA van Brusselse racistische primaten. Vlamingehaat die aangemoedigd wordt door de politieke overheden tot en met de magistratuur. Er is maar een plek op aarde waar Vlamingen omwille van hun taal worden gehaat, misprijst en vernederd: in casu BRUXELLES. Met dank aan de (cupide) Vlaamse politici die een racistische stad, Bruxelles, tot hoofdstad van Vlaanderen promoveerden. Compleet debiel.

  • Eens, de imbecielen van de Vlaamse politieke klasse zijn te achterlijk en te laf om alle instellingen uit dat hellhole weg te halen en te vestigen in Vlaanderen. Gedaan met de running joke als Brussel ‘hoofdstad van Vlaanderen’. Zou heel wat files voorkomen door decentralisatie en de Brusselse racisten op hun plaats zetten. Na zoveel jaar culturele genocide is dit de enige gepaste actie.

 2. Goed, Peter heeft dan toch nog actie ondernomen, weze het wat laattijdig na enkele kritieken op zijn persoontje door enkele participanten aan dit journaal. Maar, om het van de zonnige kant te bekijken, dat bewijst dan ook het nut van Scepter, en uiteindelijk mogen we nog best tevreden zijn.

 3. Brussel negeert de taalwet. Nochtans zijn de Brusselaars een minderheid. Een regio die financieel aan een Vlaamse baxter hangt en het zich permitteert zijn hoofdzakelijk Vlaamse financiers provocerend te schofferen. Behoudens het VB durft niemand het aan Brussel ter orde te roepen. N-VA kruipt op de barricade voor Catalonië. Maar kruipt in zijn schelp als de Brusselaars de wet overtreden. Welnu wat Vlaanderen nodig heeft is een minister-president met Vlaamse reflexen, die durft represailles treffen zolang men in Brussel de taalwet saboteert. Finaal voeren de Vlaamse beleidspartijen een gedoogbeleid tov het Brussels incivisme net als de Brusselse burgemeesters en justitie plegen te doen met allochtone amokmakers.

 4. Brussel was ooit een Vlaamse stad, waar er systematisch culturele genocide is uitgevoerd sinds 1830. Gezien de domme Vlamingen geen kaas hebben gegeten van machtspolitiek, houden ze krampachtig vast aan deze hellhole als ‘hun’ hoofdstad. Een hoofdstad waar 92% franstalig is, die door en door geislamiseerd raakt en waar Vlamingen nooit welkom waren en nog steeds niet zijn. De kwaliteit van de Vlaamse politieke vertegenwoordigers is navenant: parvenu’s als Vanhengel, Ampe en Smet maken er de dienst uit als flamands de service. Bijna allemaal aangespoelde provincialen die nu de cosmopolitische grootstedeling uithangen, maar er in weze een benepen dorpsmentaliteit op nahouden.

 5. Het kolonialisme heeft overduidelijk zijn vruchten afgeworpen in Brussel (en de rand) … Door de vele inwijkelingen breidt het zich op bijna natuurlijke wijze nog verder uit. De overige – eurocraten en co – don’t give a damn. Van mij mogen ze die stad laten schieten, ik heb er geen probleem mee. ALs het ooit zover komt krijgen we ze toch niet, en de vraag is: wil je dit nog wel?

 6. In historische zin was Brussel een Brabantse stad,net als Leuven,Breda enz.Het Frans was er niet onbekend maar beperkt tot het Boergondisich Hof en hun opvolgers.De “ordonnanciën”en andere documenten gericht tot het volk werden steevast in het “Diets”opgesteld.De eerste aanwijzingen van verfransing zijn al te vinden einde 18de eeuw(cf Verlooy),Franse annexatie,prestige van het Frans als internationale en diplomatieke taal,wat niet echt het volk raakte.
  De verfransing werd pas systematisch bij het ontstaan van België,door deze taal als enige officiële taal uit te roepen,ook de “gewone”mens in Wallonië sprak geen Frans,maar Picardisch,Waals of andere Romaanse dialecten,natuurlijk meer verwant aan het Frans dan aan het Nederlands.Bepalend voor de achteruitgang van het Nederlands is ook de wilde industriële revolutie in onze gewesten in de 19de eeuw,en later,die alleen Wallonië ten goede kwam,deze sociale dimentie wordt soms wel eens vergeten,de socialist Moyson zag het zeer scherp maar werd hierin niet gevolgd door de andere “Sossen”. Het is waar dat Bruxelles-Capitale” zich nogal “racistisch”kan opstellen tegenover de Vlamingen:zelf meegemaakt in een farmaceutisch bedrijf waar nog in de jaren ’60,wij horen moesten dat”Le patron n’aime pas qu’on parle flamand dans les couloirs”,of nog “beter”:een secretaresse:”je ne comprends pas le petit nègre”,toch nogal beledigend.Dit heeft van een goede Belg”een flamingant gemaakt.
  Over de hier geciteerde parvenu’s gaan wij het verder niet hebben…Te banaal om er woorden aan te verspillen…

  • En het Poolse Gdansk was vroeger een Duitse stad, en Lille was Rijsel enz. Maar moeten de Duisters daarom nu Gdansk blijven sponsoren? En moeten de Vlamingen centen blijven ophoesten voor een Franse stad? We hebben de slag om Brussel verloren. Laten we doen zoals de Russen toen Napoleon Moskou naderde: de stad verlaten en platbranden. In ons geval droogleggen. Vlaanderen is kapitaalkrachtig genoeg om de 75.000 Brusselse Vlamingen die dat wensen te hervestigen in de Vlaamse rand, desnoods ten koste van de Franstalige immigranten. En als de EU bezwaren maakt: Vlexit!

 7. Welk volk duldt er nu een hoofdstad, waarvan meer dan 90% een andere taal spreekt en met rasse schreden 45% van een ander ras is, en waar de gulle geldschieters om de haverklap geschoffeerd worden? Het lijkt wel alsof de N-VA via de heer De Roover nu pas ontdekt dat Vlamingen in Brussel al meer dan een halve eeuw tweederangsburgers zijn. Met dank aan de toenmalige Volksunie die omwille van een schijn van macht akkoord ging met dat derde gewest.

  • Er was ook nog de onvermijdelijke tsjeef, Gaston Eykens (CVP) die voor het verkrijgen van steun bij de eerste staatshervorming in 1970, aan de PRL (Franstalige liberalen) toezegde, om de naleving van de taalwetgeving in Bruxelles on hold te plaatsen. Net zoals in 2014 een Vlaamse politieke partij op haar beurt eenzijdige concessies deed, ten nadele van Vlaanderen, om in de Wetstraat een zitje te krijgen. Nietwaar N-VA ?

  • Wijlen Hugo Schiltz heeft inderdaad ,wat dit betreft,met de tijd gelijk gekregen,spijts zijn “Leve België”,vermoedelijk een “diplomatieke advocaten truc”…Het ter ziele gegane Egmont Pact was nogal ingewikkeld,maar dit is verleden tijd.
   Objectiviteit in geschiedenis is moeilijk maar een must,zeker om het heden beter te begrijpen,niet meer en niet minder..
   Destijds heb ik mijn beklag gemaakt bij de toenmalige minister van cultuur van het Brussels Gewest in verband met het ééntalige,franse opschrift in de buurt van het
   ‘ t Serclaes beeld,dat melding maakt van de familie Keldermans als “brabançonne”,een historisch anachronisme en non-sens,deze familie,actief in de hele Nederlanden,was Brabants,en heeft niets te maken met la”francité”,de reactie?Niets de moeite waard!
   Een typisch voorbeeld van Vlaams on-bewustzijn en knechten mentaliteit.Deze minister was toen nog lid van de Volksunie…Blijkbaar weten sommigen niet dat culturele recuperatie één van de meest subtiele vormen van denationalisering is en imperialisme.
   Welke Japanner, tussen al die duizenden toeristen dit de prachtige Grote Markt bewonderen,weet dat dit niets maar ook niets te maken heeft met de taal die de omgeving spreekt,met andere woorden met buurland Frankrijk?Er zijn ook nog Grieken die hopen op een teruggave van Constantinopel,op zijn minst van de Aya Sofia…Het is hen nog nooit gelukt…Inderdaad,laten we realistisch blijven,en als het niet anders kan:
   “Salut les Copains”,beter gezegd”Saluut en de kost”.

 8. Wat hebben wij als Vlamingen nog aan Brussel ? Hoe meer we onze best doen om er ons aanvaardbaar te maken, hoe meer die fransdolle bourgois op ons neerkijken en van onze goodwill proberen te profiteren om aan onze centen te zitten. Dan hebben we het nog niet over de criminaliteit en de verloedering door allerlei schorremorrie van vreemde oorsprong die er door de rode potentaten werd getolereerd en onrechtstreeks zelfs gesubsidieerd. Iemand heeft eens geschreven dat, wanneer je in Brussel wordt overreden door een “kansloze”, je veel kans hebt dat je onder de wielen van een BMW bent terechtgekomen. De enige manier om ze daar manieren te leren is alle Vlaamse diensten en de navenante voordelen voor Brussel terugtrekken uit dit voor ons vreemde broeinest van Vlaamshaterij. We zijn Brussel al lang kwijt. Daar waar er vroeger nog in sommige gemeenten nog echt Vlaamse burgemeesters waren zijn er nu quasi geen meer. En het ziet er niet naar uit dat dit met de huidige demografische evolutie zal verkeren of verbeteren. Integendeel ! Beter dit gezwel laten voor wat het is, en ons ervan afdoen. Voor het zich verder uitbreidt naar de randgemeenten, zoals nu al bezig is. Of niet soms ?

 9. Als ik me in Brussel van of naar het Station laten rijden met de taxi , begin ik altijd in het Nederlands te praten, waarop de taxi-chauffeur ELKE keer antwoordt met “pardon ????”, omdat hij weigert Nederlands te spreken of het echt niet verstaat, ik herhaal ELKE keer.