De nieuwe regeling waarbij werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 1.000 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen, was dé trofee die Open Vld uit het zomerakkoord puurde. Niettemin blijkt niet iedereen zo’n voorstander te zijn van de wijze waarop dit in wetteksten werd gegoten. Zo geeft de Raad van State in een advies felle kritiek op het wetsontwerp.

Met dit advies van de Raad van State wankelen al twee van de drie zuilen van het moeizaam bereikte Zomerakkoord. Het evenwicht tussen de effectentaks van CD&V, de hervorming van de vennootschapsbelasting van N-VA en het bijklussen van Open Vld raakt zo zoek. Doch, ook de zuil van de vennootschapsbelasting kan gaan wankelen. In het Zomerakkoord werd namelijk overeengekomen dat deze hervorming budgetneutraal diende te zijn. Om te kijken of dit wel degelijk het geval is, bestelde de regering een studie bij de Nationale Bank. Valt deze studie echter tegen, dan staat er nog maar weinig recht van het laatste bouwwerk van de regering-Michel.

Dubbele discriminatie

Volgens het rechtscollege kan de regeling een dubbele discriminatie veroorzaken. Ten eerst acht de Raad van State het niet evident dat als een bijklusser een activiteit uitoefent, hij of zij daarop niet belast zou kunnen worden, terwijl een werknemer – die net dezelfde activiteit uitoefent – daar wel belastingen en socialezekerheidsbijdragen op zou moeten betalen.

Verder is de Raad van State van mening dat de het discriminerend is dat de regeling alleen maar beschikbaar is voor hij of zij die al een professionele hoofdactiviteit heeft of heeft gehad (gepensioneerden). Huisvrouwen, of mannen wie minder dan vier vijfde werken, komen immers niet in aanmerking voor de regeling. Om niet discriminerend te zijn, is het rechtscollege van mening dat zelfs werklozen in aanmerking moeten komen voor de regeling.

Het argument van de regering – dat enkel wie al voldoende sociale bescherming heeft opgebouwd, in een regeling zonder sociale bescherming kan stappen – accepteert de Raad van State niet. Volgens het rechtscollege gaat het om een omgekeerde redenering.

Groeiende ergernis

De Raad van State heeft niet voor het eerst kritiek op wetgevende initiatieven van de regering. Zo valt er volgens De Standaard in het advies te lezen dat het rechtscollege verwijst naar problemen die ze eerder al detecteerden.

Binnen de regering begint de ergernis hier echter om te groeien. “De Raad van State is een te politiek orgaan”, zo klonk het eerder al bij een aantal leden van de meerderheid. Dit was echter voor het rechtscollege opnieuw een element van het Zomerakkoord afschoot.

ADVERTENTIE