“Onderhandelingen met Syriëstrijders die wensen terug te keren naar België zijn uitgesloten.” Dat zei premier Michel (MR) in een gesprek met VTM Nieuws. De eerste minister blikte bij VTM Nieuws terug op het voorbije en vooruit op het komende jaar. Michel is nu drie jaar premier van België en is in Vlaanderen één van de populairste premiers sinds lang. 

In de laatste peiling van VTM Nieuws stond Charles Michel derde op de populariteitsbarometer. Vooral in Vlaanderen is men al langer tevreden met hoe Michel zijn rol als premier vervult.

“Feiten spreken voor ons”

De regering-Michel I kreeg al snel de bijnaam een ‘kibbelkabinet’ te zijn. Vooral het onderling geruzie tussen de Vlaamse meerderheidspartijen was daarvoor de aanleiding. Michel zegt dat beeld niet te appreciëren. Hij gaat ook niet akkoord met Vlaams minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), die het eerder over een puur federale ziekte had.

“De feiten spreken echter voor ons”, zegt Charles Michel. Vooral over de taxshift en het zomerakkoord is de federale regeringsleider tevreden. “Er werd berekend dat er alleen al in 2017 70.000 jobs bijkwamen. Op vlak van jobcreatie was 2017 dan ook een jaar grand cru”, stelt Michel.

Ondanks de verwezenlijkingen blijft de sfeer tussen de regeringspartijen stroef verlopen. Vorige week zei CD&V-vicepremier Kris Peeters bij De Meulemeester in Debat dat N-VA oppositie voert vanuit de meerderheid. Premier Michel begrijpt dat elke meerderheidspartij de meerwaarde van diens deelname aan de regering wilt bewijzen. “Dat is op zich geen probleem”, meent Michel. “Wanneer een lid van de regering over de schreef gaat zal ik die persoon anderzijds ook terechtwijzen”, verwijst de premier naar Theo Francken. “Als premier sta ik borg voor de rust binnen de regering, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk”, aldus de MR-premier.

Kernuitstap 2025

Met 2018 en 2019 komen twee jaren aan waarin verkiezingen plaatsvinden. In oktober 2018 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen, enkele maanden later volgen in 2019 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Premier Michel benadrukt wat hij eerder zei in het parlement: “We blijven regeren tot de laatste dag”.

Momenteel wordt de politieke actualiteit beheerst door enkele gevoelige dossiers waarover de federale regering al dan niet belangrijke keuzes moet maken. Zo is er het debat rond de kerncentrales. Eerder werd besloten om over te gaan tot een kernuitstap in 2025. Dat lijkt echter buiten de N-VA gerekend. De grootste regeringspartij uitte openlijk kritiek op het zogenaamde energiepact waarmee de vier ministers van energie naar buiten kwamen. De N-VA plaatst grote vraagtekens achter de haalbaarheid van het pact en vraagt extra concrete informatie over het engagement.

Vandaag stelde de federale minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), in De Zevende Dag dat ze de vragen van de N-VA begrijpt. Toch blijft ze ervan overtuigd dat ze de N-VA zal kunnen overtuigen om een akkoord te sluiten begin 2018. Ook premier Michel wil dat er wordt vastgehouden aan de kernuitstap in 2025. “We moeten het engagement aangaan met respect voor de betaalbaarheid, de bevoorradingszekerheid, de veiligheid en de klimaatakkoorden”, stelt Michel. Vlaams minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), had het deze ochtend in De Zevende Dag ook over deze vier principes die hijzelf voorwaarden noemde.

Brussel

Een tweede actualiteitsthema is het geweld in Brussel. De rellen van enkele weken geleden bracht de discussie rond de eenmaking van de Brusselse politiezones opnieuw op de voorgrond. Van een eenmaking wil premier Michel echter niet weten. Volgens hem ligt het probleem niet bij de verschillende politiezones. Bovendien verwijst Michel naar het regeerakkoord waarin niets staat over een mogelijke eenmaking van de Brusselse politiezones.

Een derde gevoelig dossier dat vorige week de actualiteit beheerste was het (voorlopige) afketsen van het Eurostadion. Sommige betrokken partijen vroegen zich af waarom Charles Michel als premier van het land dit dossier niet naar zich heeft toegetrokken. Michel zelf zegt niet bevoegd te zijn om initiatief te nemen in het dossier. Wel was hij naar eigen zeggen steeds bereid om een samenwerking op te starten. De premier benadrukt echter dat hij ook besefte dat het project na verloop van tijd gewoon niet haalbaar bleek.

Buitenland

In het terug- en vooruitblikken kijkt de premier in de VTM-studio ook naar het buitenland. Daarbij is hij zeer duidelijk over Syriëstrijders die wensen terug te keren naar België: “Onderhandelen met oorlogsmisdadigers is onmogelijk”, stelt hij. De laatste weken kwamen enkele berichten van Syriëstrijders die in ruil voor informatie terug naar België wensten te komen om hier een verlichte straf te krijgen.

Een andere kwestie die binnenkort terug actueel wordt is de kwestie rond Catalonië. Op 21 december volgen er verkiezingen in de Spaanse regio die zich eind oktober eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Bij het referendum voorafgaand aan de onafhankelijkheidsverklaring trad de Spaanse politie gewelddadig op tegen Catalanen die wensten hun stem uit te brengen. Charles Michel keurde toen als premier van België als eerste het geweld af. Hij uitte meermaals kritiek over hoe de Spaanse regering de crisis aanpakte. Dat werd hem door die Spaanse regering niet in dank afgenomen. Michel stelt echter wel dat de Spaanse regering een partner van de Belgische regering is en ook blijft. Daaraan voegt Michel toe dat hij een duidelijke boodschap bracht, daar nog steeds achter staat en dat de plooien met de Spaanse regering ondertussen gladgestreken zijn.