De nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir zal op de hoofdkwartieren van N-VA en Vlaams Belang niet slecht onthaald worden. Beide partijen – N-VA met 29,5 procent en Vlaams Belang met 10,4 procent – zetten een goede score neer. Bij de socialisten is het tegendeel echter waar. Zo flirt de partij van voorzitter John Crombez met de tienprocentgrens. 

De grootste partij blijft wederom N-VA. Mochten er nu verkiezingen plaatsvinden, dan zou maar liefst 29,5 procent van de Vlamingen voor de partij van voorzitter Bart De Wever stemmen. Hoewel dit een goed resultaat is, verliest de partij toch 0,7 procent ten opzichte van de vorige peiling in september. Doch, dit ‘verlies’ valt gelet op een foutenmarge van 3,3 procent enigszins te nuanceren.

Liberalen en socialisten krijgen klappen

Na de N-VA komt – bijna traditiegetrouw – CD&V, doch de afstand met ‘marktleider’ N-VA is wel groter geworden. De christendemocraten van voorzitter Wouter Beke halen in de laatste peiling nog ‘maar’ 14,1 procent. Dit is bijna meer dan twee procent minder dan in een eerdere peiling van in september en een verlies van ruim vier procent ten aanzien van de verkiezingen van 2014.

Belangrijker echter, Groen krijgt met 13,2 procent CD&V in het vizier. De partij van voorzitter Meyrem Almaci steekt zo de liberalen van Gwendolyn Rutten (12,2 procent) en de socialisten van John Crombez (10,9 procent) voorbij.

Vlaams Belang verdubbelt bijna zijn score

Bij de verkiezingen van 2014 haalde Vlaams Belang nog geen zes procent meer. Ook in een eerdere peiling, kwam de partij van voorzitter Tom Van Grieken niet meer boven de 10 procent uit. Dit lijkt nu echter niet meer het geval te zijn. In de huidige peiling kan Vlaams Belang op zo’n 10,4 procent van de kiesintenties rekenen.

10 REACTIES

   • Vlaams-nationalisten komen allen op voor de Vlaamse zaak, maar kwamen vaak onderling niet goed overeen. Een droevige zaak, daar de tegenstanders daar steeds gebruik van konden maken. Ik ben nochtans positief. De Belgische constructie is onherstelbaar bouwvallig en Brussel te ver ontspoort. Renovatie is onhaalbaar. Het staat in de sterren geschreven dat Vlaams-nationalisten ooit zullen samenwerken.

 1. Bij deze uitslag lijkt het erop dat het land zelfs zonder communautaire agenda bijna onbestuurbaar wordt , Duitsland en Nederland achterna dus wat regeringsvorming betreft. Links populistische groepen als de Partij van de Werklozen en het Moslimbroederschap (Groen) krijgen in dit scenario de hamer, sikkel en kromzwaard in handen om in naam van de ultieme herverdeling de laatste welvaart creatie onmogelijk te maken. De heropstanding van het Blok is hierbij maar een voetnoot.

 2. Toch wel eigenaardig dat de stemmen van het VB niet van de NVA blijken te komen, alhoewel het best zou kunnen dat er een verschuiving is ontstaan van NVA naar VB, en een verschuiving van stemmen die de drie traditionele partijen verloren naar de NVA. Het kunnen spannende verkiezingen worden. En wat dan met dat cordon ?

  • Wat zijn de grondredenen van het cordon en waarom een cordon tegen het VB en niet tegen N-VA? Europa en de poco’s promoten België als een immigratieland voor Afrikanen en volkeren van de derde wereldlanden en ondersteunen de asielbusiness van Juncker en co. Het VB pleit voor outer en heerd, dus voor de Vlaamse identiteit en tegen het open grenzenbeleid. N-VA heeft geen problemen met de kolonisatie van België en Vlaanderen door mensen uit de derde wereld en evenmin met de asielbusiness. Het Vlaams Belang eist onafhankelijkheid voor Vlaanderen. N-VA daarentegen legt zelf een cordon tegen Vlaamse zelfstandigheid intern en in het parlement. Dus blijft het VB vijand nr 1 voor alle Belgicistische politieke krachten, inclusief voor het neo-tricolore N-VA.

 3. Vooreerst nog maar eens een herhaling van de waarschuwing: een opiniepeiling is geen verkiezingsuitslag, maar is het resultaat van een reeks berekeningen aan de hand van duistere parameters. Parameters enkel gekend door een klein aantal personen werkzaam bij de firma die de peiling uitvoert. Ofte geen optelling van “stemmen” maar een verrekening van de bekomen antwoorden, een verrekening op zijn beurt omgezet naar percentages.

  Dit gesteld zijnde, als de percentages van vier kleine partijen [$Pa-Groen-ovlsd-Tsjeven] worden opgeteld, dan komt men aan 50,4 %. Letten jullie vooral op het begrip “kleine partijen”. Immers, door het systeem D’Hondt worden de kleine partijen benadeeld, zodat die samen nooit ofte nimmer aan 50 % van de zetels zouden komen, waarschijnlijk niet eens 45 %.
  En van de weeromstuit zou de enige grote partij dus een pak zetels meer halen dan het percentage van de uitgebrachte stemmen. Bijgevolg, om de nva uit de regeringen te houden zouden de trado’s samen moeten scheep gaan, en bovendien nog ‘t Blok, of de pvda+, of beiden aan boord nemen [voor zover de pvda+ de kiesdrempel zou halen, natuurlijk].
  Kortom, en zoals het reeds werd gesteld, we gaan een boeiend jaartje tegemoet.

 4. N-VA+VB = 40%. Nog 10% en we hebben een absolute meerderheid. Zou die 10% kunnen komen van Vlaamsgezinden binnen de CD&V? Maar zelfs met 50% kun je geen staatshervorming doorvoeren en de gebetonneerde federale wetten blijven andermaal op Vlaanderen van toepassing en zullen ons verder de dieperik in trekken. Brussel trekt op kop. Dus : spannende verkiezingen? Helemaal niet ! Men hoopt van alle verkiezingen dat het nu zal veranderen, maar er verandert niets. Ook niet toen N-VA in de federale regering stapte. En dat er niets verandert, is zelfs niet de schuld van de N-VA maar van diezelfde gebetonneerde wetten, waar ook N-VA niets aan kan doen. Een scenario van eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring, al dan niet gekoppeld aan burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij de federale belastingen op een Vlaamse rekening worden gestort in plaats van op een federale, of gewoon een revolutie, is veel realistischer dan hopen dat de volgende verkiezingen soelaas gaan bieden. Dat neemt niet weg dat stemmen op N-VA hoe dan ook de betere keuze is, gezien hun federale ervaring.