Vrijwilligers van het Rode Kruis in Wallonië hebben hun ongenoegen geuit over het verwijderen van kruisbeelden uit enkele lokale afdelingen. De organisatie deed dat naar eigen zeggen om haar secularisme te benadrukken.

Het Belgische Rode Kruis beroept zich voor de beslissing op twee van haar basisprincipes: onpartijdigheid en neutraliteit. De organisatie eist, naar eigen zeggen, om die redenen de verwijdering van de kruisbeelden uit haar lokale afdelingen.

“Sinterklaas”

“Na een e-mail van het Provinciaal Comité van het Rode Kruis in Luik, die werd verstuurd naar de 28 afdelingen van het Rode Kruis in de provincie, werd ons gevraagd de principes van het Rode Kruis te respecteren, dit wil zeggen: geen tekens die op basis van religie of ras een onderscheid maken”, zegt André Rouffart, voorzitter van het Rode Kruis van Verviers. Die afdeling kreeg heel wat kritiek naar aanleiding van deze beslissing.

“Ik denk dat het een storm is in een glas water. Het heeft niets te maken met het verwijderen van het kruis van Sinterklaas, klinkt het verder. Een groot deel van de vrijwilligers van het Rode Kruis lijkt het daar niet mee eens te zijn. Daarbij wordt verwezen naar de wijziging van een aantal begrippen die zich in de samenleving voltrekt.

Breken met tradities en wortels

Volgens hen breekt men op deze manier met onze tradities en onze wortels. “Laten we de dingen laten zoals ze zijn”, zegt een van hen. “We zeiden eerst kerstvakantie, nu wintervakantie. De kerstmarkt in Brussel is Winterpret geworden.” De klachten maken duidelijk deel uit van een bredere maatschappelijke onvrede.

“Voor een bepaald deel van de bevolking liggen moslims aan de basis van de verwijdering van de kruisbeelden uit de afdelingen van het Rode Kruis en, meer in het bijzonder, uit die van Verviers.  Dat heeft daar helemaal niets mee te maken”, benadrukt Rouffart, die stelt dat andere religieuze symbolen ook verboden zijn.