Vrijwilligers van het Rode Kruis in Wallonië hebben hun ongenoegen geuit over het verwijderen van kruisbeelden uit enkele lokale afdelingen. De organisatie deed dat naar eigen zeggen om haar secularisme te benadrukken.

Het Belgische Rode Kruis beroept zich voor de beslissing op twee van haar basisprincipes: onpartijdigheid en neutraliteit. De organisatie eist, naar eigen zeggen, om die redenen de verwijdering van de kruisbeelden uit haar lokale afdelingen.

“Sinterklaas”

“Na een e-mail van het Provinciaal Comité van het Rode Kruis in Luik, die werd verstuurd naar de 28 afdelingen van het Rode Kruis in de provincie, werd ons gevraagd de principes van het Rode Kruis te respecteren, dit wil zeggen: geen tekens die op basis van religie of ras een onderscheid maken”, zegt André Rouffart, voorzitter van het Rode Kruis van Verviers. Die afdeling kreeg heel wat kritiek naar aanleiding van deze beslissing.

“Ik denk dat het een storm is in een glas water. Het heeft niets te maken met het verwijderen van het kruis van Sinterklaas, klinkt het verder. Een groot deel van de vrijwilligers van het Rode Kruis lijkt het daar niet mee eens te zijn. Daarbij wordt verwezen naar de wijziging van een aantal begrippen die zich in de samenleving voltrekt.

Breken met tradities en wortels

Volgens hen breekt men op deze manier met onze tradities en onze wortels. “Laten we de dingen laten zoals ze zijn”, zegt een van hen. “We zeiden eerst kerstvakantie, nu wintervakantie. De kerstmarkt in Brussel is Winterpret geworden.” De klachten maken duidelijk deel uit van een bredere maatschappelijke onvrede.

“Voor een bepaald deel van de bevolking liggen moslims aan de basis van de verwijdering van de kruisbeelden uit de afdelingen van het Rode Kruis en, meer in het bijzonder, uit die van Verviers.  Dat heeft daar helemaal niets mee te maken”, benadrukt Rouffart, die stelt dat andere religieuze symbolen ook verboden zijn.

15 REACTIES

   • Ja, Freddy, kruisbeelden horen m.I. niet thuis in lokalen van het rode kruis, maar het Rode kruis gaat terug tot de Zwitserse vlag, en dat is een seculier symbool. Toch heeft men daar in de Islamitische wereld ophef over gemaakt, en het kruis vervangen door een halve maan. In de meeste van de 57 officieel Islamitische landen spreekt men nu van de Rode halve maan. In sommige van die landen, met nog wat kristelijke resten, is het een halve maan met een kruisje. Ik vrees dus dat de zogenaamde Islamitische gesprekspartners van de landen met een groeiende islamistische minderhneid, ook zullen eisen dat er een halve maan samen met het rode kruis op de vlag komt. Het is een van de actiepunten van de Muslim broederschap. De Muslimbroeders infiltreren waar ze kunnen in de overlegorganen met de regering en het rode kruis.

   • Paul, als atheist heb ik er inderdaad geen probleem mee dat kruisbeelden worden gebannen. Waar ik wel problemen mee heb, is het feit dat diegenen die dit eisen wel bv het dragen van hoofddoeken door moslimas propageren. Mag ik me als vrijzinnige hier aan ergeren? Mag ik me ergeren dat in de lerarenopleiding er nog altijd een enorme discriminatie is van toekomstige leraren ‘niet confessionele zedenleer’?

   • Of het nu dezelfde zijn die de hoofdoek propageren, weet ik niet, maar er zullen zeker overlappingen zijn. Een hoofdoek is inderdaad een geloofsstatement. Het is alsof gelovigen een opzichtig kruisbeeld op hun hoofd zouden dragen, zo een beetje als de primaat van de Russiche orthodoxe kerk. Die hoofddoeken zijn inderdaad ergerlijk, je zou niet in een Islamitisch land moeten proberen om;met een te opzichtig kruisbeeld rond te lopen, je zou zeker reactie krijgen. Die hoofdoekentoestand zie ik als een provocatief uitdragen van een overuiging die hier niet thuishoort. .

  • Dat is al lang werkelijkheid, Paul:

   “In 1876 werd voor het eerst een Rode Halve Maan gebruikt in de Russisch-Turkse oorlog. De Rode Halve Maan werd later door verscheidene andere islamitische landen overgenomen, omdat het kruis er werd geassocieerd met de kruistochten en als christelijk symbool onaanvaardbaar bleek. In 1929 werd dit als tweede embleem door de Staten in de Verdragen van Genève erkend. In hetzelfde verdrag werd ook de Rode Zon en Leeuw, die door het toenmalige Perzië werd gebruikt, erkend. Er werd eveneens afgesproken geen bijkomende emblemen op te nemen, om een woekering van emblemen te voorkomen. Heel wat landen wilden immers hun eigen nationaal symbool als embleem erkend zien. Sinds de Islamitische Revolutie in 1979 heeft Iran de voorkeur gegeven aan het gebruik van de Rode Halve Maan.” (Bron: Wikipedia)

   • Sandor, onze commentaren hebben mekaar gekruist,of in deze context mekaar gehalvemaand. Ik ben benieuwd hoelang het zal duren voor ook hier een maantje naast het kruis zal staan. Ik dacht dat ik het al eens gezien had op een sticker die hier verkocht werd.

   • Laten we onze vingers gekruist houden opdat het niet gebeurd, maar ik vrees dat het om een evolutie gaat die zich in kruissnelheid zal voltrekken.

   • Over de lange rivier schuift de energieke halve maan steeds verder en verder (Naar van Ostayen). Niemand lijkt ze te kunnen stoppen, niemand wil ze stoppen. Ik lees hier vlak naast wat ik schrijf: “Moslimbevoling kan verdrievoudigne tegen 2050″. En ik vraag me af of dit geen te optimistische inschatting is. Junker:’Europa heeft immigratie uit Afrika nodig”, Goed, geen bootjes meer, maar we gaan ze gaan halen met vliegtuigen!.

 1. En zo gaat het maar verder en verder:de sluikse maar onafgebroken vernietiging van onze identiteit waarin het christendom,naast andere levensvisies,ontegensprekelijk deel van uit maakt,wat in geen geval de islam is.
  Dit met de medeplichtigheid van alle politiek correcte nuttige idioten.

 2. Het Rode Kruis wed opgericht door Henri Dunant:

  “Dunant was de eerste zoon van een Geneefse zakenman. Zijn hele familie was streng calvinistisch en had een sterke invloed in Genève. Zijn ouders streden voor het behoud van sociaal werkers en waren er fel op tegen toen de gemeente probeerde deze mensen minder te betalen. Zijn vader hielp de wezen en de zieken terwijl zijn moeder de gewonden en de armen verzorgde. Dit verklaart waarschijnlijk waarom Dunant later in zijn leven een weldoener is geworden. Hij was er namelijk al mee opgegroeid.” (Bron: Wikipedia)

  Wie had ooit kunnen bedenken dat ‘naastenliefde’ geen ‘neutraal’ concept is, maar een peiler van het Christelijk geloof? Dat het Rode Kruis nu afstand neemt van het geloof dat aan de basis ligt van haar bestaan, heeft vooral te maken met culturele zelfhaat (oikofobie).

 3. Overal moet het kruis wijken , op zich ben ik daar helemaal niet rouwig om want ik heb en wil in de verste verte ook helemaal niets te maken hebben met die kliek die het als hun symbool beschouwt . Tot daar geen enkel probleem . Waar ik wel problemen mee heb is het feit dat de viezeriken die zich iSSlamiet noemen en er blijkbaar prat op gaan dat ze “waarden” als pedofilie , veelwijverij , vrouwenmishandeling …etc verdedigen en bovendien hier op onze kosten de boel komen verzieken met medeweten van onze politieke smeerlappen kunnen beslissen wat kan en niet kan . Hoeveel lager kun je als politieke RAT nog zakken ?