Vandaag kwam het Noorse Centrale Bureau voor de Statistiek (SSB) met een rapport naar buiten over de misdaad onder migrantengroepen in Noorwegen. Daaruit blijkt dat migranten, en vooral de tweede generatie, oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Vooral moslimlanden en Afrikaanse landen van herkomst doen het slecht. Het SSB weigerde lange tijd het rapport, besteld door de nationaal-conservatieve Fremskrittspartiet (FrP), uit te brengen.

De conclusie van het rapport is klaar en duidelijk: “We stellen consequent vast dat immigranten als groep oververtegenwoordigd zijn onder daders en slachtoffers, hoewel er aanzienlijke verschillen zijn tussen verschillende immigrantengroepen.”

https://twitter.com/godrablos/status/940132824367104000

Moslimlanden oververtegenwoordigd

“Het aandeel van de daders was 6,7 procent onder migranten van de eerste generatie, 11,3 procent onder migranten van de tweede generatie en 4,5 procent onder de algemene bevolking”, luidt de conclusie. Het aandeel van daders blijkt dus het hoogst te zijn bij migranten van de tweede generatie. “Een nieuwe bevinding in de Noorse context, maar al eerder vastgesteld in gelijkaardige landen, zoals Zweden en Denemarken”, schrijft het SSB.

Het land van herkomst dat de meeste beschuldigden telt is Kosovo. Het rapport concludeert ook dat er een grote oververtegenwoordiging is van migranten uit het Midden-Oosten – met name Turkije, Iran, Irak en Afghanistan – en Afrika – bijvoorbeeld Somalië en Marokko – in de misdaadstatistieken. Zeven van de acht landen met de grootste oververtegenwoordiging zijn moslimlanden. West-Europeanen en Noord-Amerikanen zijn dan weer ondervertegenwoordigd.

Er zijn ook opmerkelijke verschillen per type migrant. Er is vooral een oververtegenwoordiging in de statistieken van migranten die als vluchteling, of in het het kader van gezinshereniging, naar Noorwegen kwamen.

Jarenlang geweigerd rapport uit te brengen

De laatste keer dat de SSB met een gelijkaardig rapport naar buiten kwam was 2011. Daarna heeft het Bureau jarenlang geweigerd een dergelijk rapport uit te brengen wegens “te duur” of “te tijdrovend”. Minister van Migratie en Integratie Sylvi Listhaug (FrP) bestelde het rapport daarom via het ministerie van Justitie, waarna het rapport er wel kwam.

De statistieken in het rapport zijn gebaseerd op het aantal veroordelingen in afgeronde strafrechtelijke zaken in de periode van 2010 tot 2013. Illegalen en niet erkende asielzoekers zijn niet in deze statistieken opgenomen.

9 REACTIES

  1. De statistieken hebben betrekking op de periode 2010-2013. Men kan zich voorstellen hoe de statistieken voor de latere jaren er moeten uitzien, zeker na de massale influx van “vluchtelingen” de voorbije jaren. Culturele “verrijking”, tja, voor de criminelen ongetwijfeld.

  2. Ik ben heel benieuwd of en zo ja hoeveel van deze informatie zal verspreid worden via de mainstream media deze week.

    Ik durf hopen dat de MSM de informatie toch publiceren via media die een groot publiek bereiken. Uiteraard verwacht ik dat de MSM ook alle relevante details geven die ouders van kinderen in staat stellen zich voor te bereiden.