De Brusselse rellen, het Eurostadion en de uitspraken van een Franstalige strafrechter lijken de communautaire vlam terug in de pan te krijgen, of op zijn minst de roep om een drastische hervorming van Brussel te versterken. Waar N-VA en sp.a gewonnen zijn voor een Brusselse staatshervorming, willen CD&V, Open Vld en Groen de oplossingen binnen het huidige kader zoeken. 

Afgelopen weken werd Brussel opgeschrikt door verschillende rellen verricht door Marokkaanse jongemannen en Afrikaanse betogers. In nasleep van deze fikse onregelmatigheden werd een oude breuklijn tussen Franstaligen en Nederlandstaligen opnieuw zichtbaar. Terwijl alle Nederlandstalige partijen voor een eengemaakte politiezone waren, schoten de Franstaligen dit meteen af.

Crombez: “Zo rap mogelijk werk van maken”

Niettemin kondigde sp.a vorige week al aan dat de partij verder wil gaan dan louter het fuseren van de Brusselse politiezones. Mocht het immers aan de Brusselse sp.a liggen, dan zou Brussel “één bestuur, één politiezone, één OCMW en één coherente visie” krijgen. Volgens gewestelijk minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) moet “de eerstvolgende staatshervorming […] een Brusselse […] zijn”. Ook sp.a-voorzitter John Crombez is een dergelijke mening toegedaan. “We moeten daar zo rap mogelijk werk van maken, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen”, zo stelt hij.

Ook N-VA kan zich hierin vinden. “Als er in 2019 nog geen draagvlak is voor een confederaal model, dan ben ik voorstander van een zevende staatshervorming voor Brussel’, betoogt Johan Van den Driessche, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement. “Onze partij gaat dat zeker op de agenda zetten”.

One Brussels – één Brussel

Brussel kan beter. Wij willen meer solidariteit tussen rijk en arm, een eenvoudiger en efficiënter bestuur en een eind aan de surrealismes voor de burger. Eén stad, één OCMW, één politiezone, minder politici, meer democratie en participatie van de Brusselaars. #OneBrussels !

Publiée par Pascal Smet sur mercredi 29 novembre 2017

Liberalen, christendemocraten en ecologisten aarzelen

Niet iedereen is echter een even grote voorstander van een nieuwe staatshervorming. Ondanks dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) onlangs nog het belang van een centrale aansturing benadrukte, wijst dit niet op enige animo voor een zevende staatshervorming. Zo stelt de voorzitter van de Brusselse CD&V dat Geens daarmee vooral bevestigde “dat onze partij al langer voorstander is van de fusie van de politiezones. Voor de rest pleiten we voor een graduele versterking van het Brussels Gewest ten opzichte van de gemeenten. Dat is veel realistischer”.

Groen-parlementslid Bruno De Lille stelt zich dan weer de vraag of de kosten tegen de baten opwegen. “Waarom weer die hele machine op gang trekken en over structuren palaveren als we vandaag al een paar kleine stappen kunnen zetten?”, vraagt hij zich af. Niettemin heeft Groen volgens De Lille “geen taboes”. Open Vld daarentegen kiest er dan weer voor om van de fusie van de politiezones een prioriteit te maken. “Dat is perfect mogelijk binnen het bestaande kader van de zesde staatshervorming zodat we geen zes jaar moeten wachten op een oplossing”, stelt de partij.

Kans gemist

Een Brusselse staatshervorming is niettemin een riskante aangelegenheid. Zo zouden er onvermijdelijk ook Vlaamse taboes – zoals de gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging – op tafel kunnen komen. Niettemin kreeg Brussel bij de laatste en tevens zesde staatshervorming een hele brok extra middelen. Zo spendeerden de onderhandelende partijen maar liefst 460 miljoen euro – zonder noemenswaardige voorwaarden – aan Brussel in de hoop de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde proper af te ronden.

Volgens politicoloog Dave Sinardet (VUB) werd daarmee echter de beste kans op verandering voor Brussel gemist. “Geen enkele partij maakte daar toen echt een prioriteit van”, stelt hij tegenover De Standaard. Doch volgens Sinardet is het niet de eerste keer dat men zich eerst om Vlaanderen en Wallonië bekommert. Zo werd ook tijdens de tweede staatshervoming Brussel even in de koelkast gestoken.

4 REACTIES

  1. N-VA en SP-A staan voor staatshervorming over Brussel (sic). Op de agenda de fusie van de Brusselse politiezones. Zeer merkwaardig omdat onderhavig N-VA standpunt haaks staat op het confederaal model dat diezelfde N-VA bij andere gelegenheden tracht te slijten in de media. In een confederaal model dopt iedere deelstaat (gewest in België) namelijk zijn eigen bonen. Om zijn plannen te realiseren mag BDW alvast zoeken naar een 2/3 meerderheid in het Be parlement + een meerderheid in elke taalgroep.