Krijgt u straks inspraak in de begroting van een beleidsdepartement? Als het van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld afhangt wel. Zo vragen de drie meerderheidspartijen in een ontwerpresolutie aan de Vlaamse regering om tegen de zomer van volgend jaar werk te maken van een ‘burgerbegroting’.

In het buitenland bestaan de burgerbegrotingen al. Zo startte Portugal vorig jaar al met een nationaal burgerbudget van drie miljoen euro. In Parijs, Frankrijk, bedraagt de burgerbegroting zelfs maar liefst 100 miljoen euro. Ook in Vlaanderen bestaan dergelijke initiatieven, doch de schaal is wel wat beperkter. Zo hebben het district Antwerpen, Gent, of de stad Kortrijk al burgerbegrotingen die als doel hebben burgers tussen de twee verkiezingen meer bij het beleid te betrekken.

Volgens initiatiefnemer en Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) zijn dergelijke initiatieven “iets voor het lokale niveau, het is dus niet zeker dat het zal werken op Vlaams niveau”. Doch “het wordt vooral zaak om de regio’s te doen samenwerken”.

Meer macht voor de burger?

Het voorstel van Schiltz kadert binnen een hele reeks maatregen die de burgerparticipatie moeten bevorderen. Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld pleiten nu ook voor het ‘recht om uit te dagen’. Met dit voorstel zouden burgerbewegingen en buurtcomités hun gemeente kunnen uitdagen om het beheer van bijvoorbeeld een zwembad beter te doen.

Verder verzoeken de meerderheidspartijen de regering ook om een ‘kennisplatform’ te ontwikkelen dat aan lokale besturen de nodige informatie aanreikt over burgerparticipatie.

Beperkt

Wie echter dacht dat burgers een blanco check zouden krijgen, is eraan voor de moeite. Uiteindelijk blijft de beslissingsmacht bij het Vlaams Parlement en bepaalt iedere minister binnen zijn eigen beleidsdomein hoeveel burgers precies mogen besteden. Vooralsnog is het nog niet duidelijk wie er over deze budgetten zal mogen beschikken. Een dergelijke beslissing gaat de regering pas nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

Hoewel de materie nog een uitvoerige regeling behoeft, experimenteert minister van van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), al volop met burgerparticipatie. Zo vraagt hij aan cultuurhuizen om een deel van hun overheidssubsidie open te stellen voor hun publiek.

5 REACTIES

  1. Mee beslissen? Ja graag… maar dan ook als het gaat over inplanting van moskeeën, windmolens, verbrandingsovens, parkeerautomaten, parkeerplaatsen voor zigeuners, kerncentrales, kippenkwekerijen enz enz. OK, akkoord,mooi initiatief, maar dan wel over alles … dat is toch het minste wat ik als burger vragen mag, ja ? En: uitvoeren wat beslist is … maar daarover heb ik mijne democratische bedenkingen over … helaas … zover is het reeds gekomen: er is namelijk ooit één referendum gehouden in pelgië… het gevolg was het tegenovergestelde van het resultaat van de stemming (of moet ik er nog een tekeningetje bij maken?).

Comments are closed.