Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat weten dat Marokko en Tunesië dit jaar niet op de lijst van veilige landen van herkomst verschijnen. Francken had het Commissariaat-Generaal van Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) daarover om advies gevraagd, waarop het CGVS negatief oordeelde.

Een land wordt als veilig beschouwd indien er geen vervolging wegens ras, geloof of seksualiteit gebeurt en als er geen martelingen of andere onmenselijke behandelingen plaatsvinden. Asielzoekers uit landen met een veilige stempel maken weinig kans op asiel en dus versnelt de procedure in dat geval.

Acht landen

Op lijst staan nu acht landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië. Francken wilde daar ook Marokko, Tunesië, Moldavië en Oekraïne – met uitzondering van het oosten waar een burgeroorlog woedt – aan toevoegen.

De staatssecretaris vroeg daarover om een oordeel aan het CGVS en dat oordeelde negatief. Francken laat weten dit advies te zullen volgen. Vorig jaar ging Francken tegen het advies van het CGVS in, dat Georgië toen als onveilig land beschouwde. Dat land krijgt nu dus wel een positief advies.

“Positieve evolutie”

Francken stelt wel dat het commissariaat generaal “een positieve evolutie” ziet voor Marokko en Tunesië. Volgend jaar zouden die landen, volgens Francken, dus wel op de lijst kunnen verschijnen. Opvallend is dat Moldavië en Oekraïne een negatief advies krijgen, ook al gelden voor beide landen Europese visumvrijstellingen.

Francken wilde aanvankelijk ook advies vragen over Senegal en Algerije, maar hij stapte daar van af omdat de beoordeling al gauw erg negatief bleek te zijn. Voorts laat Francken weten dit jaar 1.200 dossiers van 1.600 asielzoekers uit veilige landen behandeld te hebben.

8 REACTIES

  1. Algerije, Marokko, Tunesië, Libië, Egypte: het zijn evenzoveel pijplijnen van de moderne,
    massale migratie uit Afrika naar Europa. Dat Europa danst vrolijk verder, terwijl aan haar zuidgrenzen fundamentele verschuivingen gebeuren. Vooral Algerije zou de politieke commentatoren moeten bezig houden. Maar helaas…

    Integendeel, zou men geneigd zijn te zeggen! In de maand oktober verklaarde de Franse ambassadeur in Algerije, Xavier Driencourt, aan de verzamelde pers in Algerije dat Frankrijk het aantal visa voor Algerijnen zou verdubbelen, van 200.000 per jaar naar 400.000.

    De meest recente Franse studies geven intussen aan – we hebben het dan over de studie van Gilbert Meynier, specialist van de geschiedenis van Algerije onder Frans bestuur, en Tahar Khalfoune – dat in Frankrijk in 2012 ongeveer 4 miljoen mensen leven van Algerijnse afkomst, waarvan 2 miljoen de dubbele nationaliteit hebben.

    De dood van Bouteflika ( die zwaar ziek is) zal in elk geval – bij ongewijzigd beleid, leiden tot een forse verhoging van de migratie naar Frankrijk – en naar de rest van West-Europa. De gevolgen (Islam) zijn nu al overduidelijk in de voorsteden van de grote agglomeraties…

  2. Voor de Belgische en internationale asielbusiness is België en dan meer bepaald Vlaanderen de veiligste en meest gastvrije bestemming, waar de kinderen op school Arabisch, Turks, Afghaans en Afrikaanse locale talen mogen spreken tijdens de lesuren. Voor verdere info > Theo asiel of tante nonneke Crevits.