Waar tien jaar geleden het leesniveau van de Vlaamse leerlingen internationaal nog een achtste plaats opleverde, moeten we nu tevreden zijn met een 32ste plaats. In Europa doen enkel Frankrijk, Georgië, de Franstalige gemeenschap en Malta het nog slechter. Rusland daarentegen staat bovenaan

Vlaamse tienjarigen gaan er volgens de ‘Progress in International Reading Literacy Study’ (PIRLS) op achteruit. Zo daalde het leesniveau in Vlaanderen het scherpst van alle deelnemende landen. Tien jaar geleden echter, scoorde Vlaanderen nog zo’n 547 punten waardoor we ons internationaal op de achtste plaats konden nestelen. Nu echter eindigen Vlaamse leerlingen met een score van 525 punten op een 32ste plaats.

(Lees verder onder de tweet.)

Steeds minder leerlingen halen een hoog niveau

De testen werden afgenomen bij gemiddeld zo’n 4.000 leerlingen per land. Om bij de absolute top te behoren, moest je het gehanteerde taalgebruik kunnen bespreken, de gebeurtenissen kunnen interpreteren en uit verschillende delen van een tekst complexe informatie halen.

Tien jaar geleden was zo’n 7 procent van de Vlaamse tienjarigen hiertoe in staat. Verder bevond toen bijna de helft van de leerlingen (49 procent) zich in het niveau net daaronder. Vandaag echter, behaalt nog geen 5 procent van de tienjarigen (4 procent) dit hoogste niveau. Ook in het niveau daaronder zitten minder Vlaamse leerlingen. Zo nestelt net 35 procent van de leerlingen zich in dit tweede niveau.

(Lees verder onder de tweet.)

(Te) weinig nadruk op succes?

Kinderen die uit een welvarend gezin komen of waar men thuis uitsluitend Nederlands spreekt (536 punten) scoren aanzienlijk beter dan kinderen die uit een gezin komen waar men dat niet doet (486 punten). Niettemin scoren ook zij met 486 punten beter dan het internationale gemiddelde van 433 punten.

Wat volgens de krant De Morgen opvalt is dat amper twee procent van alle Vlaamse scholen de nadruk op succes legt. Ook spendeert men met 84 uur per jaar bijna nergens zo weinig tijd op school aan pure leesvaardigheid. Dit terwijl het gemiddelde 156 uur per jaar is. Hiernaast is het ook opmerkelijk dat Vlaamse scholieren over het algemeen niet graag lezen. Zo geeft amper 24 procent van de tienjarigen aan graag te lezen. Alleen Noren, Denen en Zweden lezen nog minder graag, al scoren zij in deze test wel hoger.