Waar tien jaar geleden het leesniveau van de Vlaamse leerlingen internationaal nog een achtste plaats opleverde, moeten we nu tevreden zijn met een 32ste plaats. In Europa doen enkel Frankrijk, Georgië, de Franstalige gemeenschap en Malta het nog slechter. Rusland daarentegen staat bovenaan

Vlaamse tienjarigen gaan er volgens de ‘Progress in International Reading Literacy Study’ (PIRLS) op achteruit. Zo daalde het leesniveau in Vlaanderen het scherpst van alle deelnemende landen. Tien jaar geleden echter, scoorde Vlaanderen nog zo’n 547 punten waardoor we ons internationaal op de achtste plaats konden nestelen. Nu echter eindigen Vlaamse leerlingen met een score van 525 punten op een 32ste plaats.

(Lees verder onder de tweet.)

Steeds minder leerlingen halen een hoog niveau

De testen werden afgenomen bij gemiddeld zo’n 4.000 leerlingen per land. Om bij de absolute top te behoren, moest je het gehanteerde taalgebruik kunnen bespreken, de gebeurtenissen kunnen interpreteren en uit verschillende delen van een tekst complexe informatie halen.

Tien jaar geleden was zo’n 7 procent van de Vlaamse tienjarigen hiertoe in staat. Verder bevond toen bijna de helft van de leerlingen (49 procent) zich in het niveau net daaronder. Vandaag echter, behaalt nog geen 5 procent van de tienjarigen (4 procent) dit hoogste niveau. Ook in het niveau daaronder zitten minder Vlaamse leerlingen. Zo nestelt net 35 procent van de leerlingen zich in dit tweede niveau.

(Lees verder onder de tweet.)

(Te) weinig nadruk op succes?

Kinderen die uit een welvarend gezin komen of waar men thuis uitsluitend Nederlands spreekt (536 punten) scoren aanzienlijk beter dan kinderen die uit een gezin komen waar men dat niet doet (486 punten). Niettemin scoren ook zij met 486 punten beter dan het internationale gemiddelde van 433 punten.

Wat volgens de krant De Morgen opvalt is dat amper twee procent van alle Vlaamse scholen de nadruk op succes legt. Ook spendeert men met 84 uur per jaar bijna nergens zo weinig tijd op school aan pure leesvaardigheid. Dit terwijl het gemiddelde 156 uur per jaar is. Hiernaast is het ook opmerkelijk dat Vlaamse scholieren over het algemeen niet graag lezen. Zo geeft amper 24 procent van de tienjarigen aan graag te lezen. Alleen Noren, Denen en Zweden lezen nog minder graag, al scoren zij in deze test wel hoger.

8 REACTIES

    • Grammatica is immers saai, en kinderen beladen met vervelende taken wordt door weldenkende pedagogen gezien als een vorm van kindermishandeling. Dat ze uiteindelijk niet kunnen lezen, schrijven of denken, dat moeten we er maar bij nemen. Ze kunnen wel dansen op de moderne, door technobeats bedorven sinterklaasliedjes.

  1. Het mantra, “gelijkheid”, zorgde en zorgt voor een nivellering naar beneden. De verloedering van ons onderwijs gaat schrikwekkend snel. Iedereen kent de oorzaken maar de linkse onderwijs potentaten voelen zich gesteund door media en politiek en kunnen dus hun vernietigend werk rustig verder zetten.

    • Dat is inderdaad de ironie. De egalitaire types die met hun rampzalige initiatieven kwalitatief onderwijs onmogelijk maken, zorgen ervoor dat het enige onderwijs dat nog enige waarde heeft slechts toegankelijk zal zijn voor mensen met de financiële mogelijkheden om hun kinderen wél een degelijke scholing te geven. Het plebs, waartoe ondergetekende zichzelf rekent, zal zijn kinderen naar scholen moeten sturen waar makke middelmatigheid de norm is; een soort veredelde kinderopvang. Uiteindelijk zal het oorspronkelijke ideaal van sociale mobiliteit, namelijk dat je je ongeacht je socio-economische afkomst door middel van inzet en excelleren kan verbeteren, steeds verder teruglopen.

  2. Geen verrassing. Bekijk eens een gemiddeld schoolboek van het secundair onderwijs: het lijkt meer op een spelletjes- of quizboek; chaotisch, onoverzichtelijk, gespeend van structuur die essentieel is voor het leerproces. Men stelt de leefwereld van de jongeren centraal, vanuit het idiote idee dat onderwijs niet saai moet zijn maar ‘opgeleukt’ dient te worden. Dat deze vorm van infotainment jongeren net in hun ‘jongerencultuur’ opsluit en hen de toegang tot de volwassen wereld van intellectuele ontwikkeling en hoge cultuur belemmert, daar staan de halfopgeleiden die verantwoordelijk zijn voor deze pedagogische inzichten natuurlijk niet bij stil.

  3. Wat wil je als 1 of hooguit 2 leerlingen van bij ons samen zet met een dertigtal van die apen die nog nooit 1 (een) letter zo groot als een huis van kortbij hebben gezien ? Dat het niveau verbetert of in het slechtste geval hetzelfde blijft ? Ja , dag Jan . Het lijkt mij veel eenvoudiger een koe met mes en vork te leren eten .