Le Pen op anti-migratieconferentie: “EU intern ten val brengen”

2
2038

Op zaterdag 16 december hielden verschillende rechtse Europese partijen onder het thema ‘For a Europe of Sovereign Nations’ een bijeenkomst in Praag om een nieuw model te introduceren voor Europese en intercontinentale samenwerking. Marine Le Pen, leider van de Franse rechtsnationalistische partij Front National (FN), zei op die Europese anti-migratieconferentie dat ze hoopt dat de Europese Unie van binnenuit omvergeworpen wordt.  

De conferentie ‘Voor een Europa van soevereine staten’ stond in het teken van een nieuw samenwerkingsmodel “voor een betere toekomst voor de volkeren van Europa”. Naast Le Pen was ook Geert Wilders van de Nederlandse Partij voor Vrijheid (PVV) present. De voorzitter van het rechtse Front National, Marine Le Pen, drong er bij de Europese anti-migratiebijeenkomst in Praag op aan om “de Europese naties te bevrijden van de ketenen van de Europese Unie” en zei dat de EU zich in een periode van verval bevindt.

Nieuw samenwerkingsmodel ‘Europa van soevereine landen’

Het evenement werd georganiseerd door de ‘Movement for a Europe of Nations and Freedom’ (MENF), een politieke beweging/partij gelieerd aan de ‘Europe of Nations and Freedom’ (ENF)-fractie in het Europees Parlement. MENF bestaat uit zes nationale politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in Frankrijk, België (door Vlaams Belang), Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Italië met daarnaast verschillende individuele leden uit het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Duitsland. Onlangs werd Gerolf Annemans voorzitter van MENF.

Vertegenwoordigers uit die 10 landen gaarden in de Tsjechische hoofdstad Praag achter gesloten deuren bijeen om te ijveren voor een nieuw model van (inter)continentale samenwerking, dat ver verwijderd ligt van het huidige Europese beleid onder de EU.

https://twitter.com/menleuropa/status/938453218547335169

Europese naties uit “klauwen van totalitaire EU”

“De Europese Unie verliest zijn adem. Ik hoop dat we de Europese Unie van binnenuit zullen omverwerpen. We moeten ons als overwinnaars gedragen. Europese naties moeten zichzelf bevrijden van de ketenen van de Europese Unie “, zo zei Le Pen op de persconferentie volgend op de bijeenkomst.

In de conferentiezaal bekritiseerden partijleiders de Europese Unie en haar beleid van massamigratie. Geert Wilders (PVV) feliciteerde de Tsjechische Republiek met het getoonde verzet en zei dat hij hoopte dat het land zijn deuren gesloten zou houden voor migranten.

Wilders waarschuwde echter dat het grote plaatje in Europa zorgwekkend is. “Over 30 of 50 jaar zal de Tsjechische Republiek omringd zijn door landen waar 20 procent van de bevolking moslim zal zijn.” Wilders vervolgde met: “Dat is alsof de Tsjechische Republiek een Gazastrook wordt. We moeten massale migratie voorkomen, ook al betekent dit dat we een muur moeten bouwen.”

De gastheer van de conferentie Tomio Okamura, de leider van de Tsjechische partij Freedom and Direct Democracy (Svoboda a přímá demokracie), wees er op dat de toekomst van Europa in de politieke en economische decentralisatie ligt. Dat terwijl Brussel het continent momenteel probeert te veranderen in een “enkele totalitaire staat”.

“We zijn geïnteresseerd in een nauwe samenwerking tussen de soevereine Europese landen op basis van wederzijds voordeel en we verwerpen het dictaat van de huidige supranationale structuur die parasiteert op de eenwording van de Europese naties,” aldus Okamura.

Europa van nationale identiteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid

Tegelijkertijd koesterde Tomio Okamura de toon van eenheid. Hij sprak over de noodzaak om te werken voor een Europa dat nationale identiteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid respecteert. “Alles wat we van de Europese Unie willen behouden, is het vrije verkeer van mensen, goederen, kapitaal en diensten.”

De partij van Vrijheid en Directe Democratie kwam naar voren als een sterke kracht in de parlementsverkiezingen van oktober dit jaar, waarbij ze een derde plaats met bijna 11 procent van de stemmen behaalden. Desondanks werd de verklaarde wens om deel uit te maken van de Tsjechische regering, als een mogelijke coalitiepartner, gemeden door de winnende ANO-partij.

ANO is een Tsjechische centristische, populistische partij die werd opgericht door Andrej Babiš, de op één na rijkste persoon in Tsjechië. Met alle stemmen geteld, sleepte zijn centrische partijbeweging ANO met een aandeel van bijna 30% de verkiezingsoverwinning in de wacht.

Migratiesceptische conferentie onder luid boegeroep onthaald

Niet alle Tsjechen waren echter opgezet met de organisatie van deze Europese anti-migratieconferentie. Mensen verzamelden zich in het centrum van de Tsjechische hoofdstad, vlakbij het Top Hotel om te protesteren tegen het Congres van Europese anti-migratiequota partijen.

Honderden politieagenten stonden paraat om de orde te handhaven, terwijl Le Pen en de zwaar bewaakte Wilders naar het hotel liepen. Sommigen werden snel naar binnen gesmokkeld maar toen demonstranten geleidelijk alle toegangswegen naar het hotel blokkeerden werden anderen, zoals Janice Atkinson – een onafhankelijk lid van het Europees Parlement en voormalig lid van UKIP van Groot-Brittannië, gedwongen om de beledigingen aan te horen en zich een weg te banen door de boze menigte.

Voormalige Tsjechoslowaakse dissidenten en linkse intellectuelen spraken de menigte toe voorafgaand aan de betoging. Ze pleitten voor solidariteit met vluchtelingen en garantie van hun rechten in de Europese Unie. Het totale aantal deelnemers aan de anti-nationalistische demonstraties bedroeg niet meer dan duizend burgers. Volgens de politie waren er geen incidenten. Sommige protestanten scandeerden ook anti-Russische slogans.

EU neemt gerechtelijke stappen tegen landen die migratiequota verwierpen

Eerder nog, op donderdag 7 december, besliste de Europese Commissie om door te gaan met de gerechtelijke stappen tegen Tsjechië, Hongarije en Polen, omdat zij zich niet hadden gehouden aan hun door de EU opgelegde verplichtingen met betrekking tot de verdeling van migranten en asielzoekers.

Slowakije, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Roemenië stemden tegen de realisatie van het opgelegde migratiequota-besluit in de EU-Raad en verzochten het Europese Hof van Justitie om het decreet te vernietigen. Echter werden de juridische acties afgewezen omdat, volgens de EU-functionarissen, het quotaplan door de EU-instellingen werd aangenomen om doeltreffend te kunnen reageren op de toestroom van migranten en vluchtelingen.

2 REACTIES

 1. Samenvatting:
  Dit is wat Europa wil en is: Een samenzwering van verschillende machten en krachten tegenover zijn bevolkingen. Rechtstreekse verkiezingen voor de leiders zijn een noodzaak
  geworden.

  In een toespraak tot het EU Fundamental Right Collogium in mei 2016 zei de vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans dat Brussel er alles aan moet doen om monoculturele
  staten uit te wissen, en het proces van omzetting naar de multiculturele diversiteit bij iedere afzonderlijke staat wereldwijd te versnellen. De toekomst van de mensheid, aldus Timmermans, zou niet langer berusten op individuele naties en culturen, maar op een gemengde Supercultuur. De massa-immigratie naar Europa zou een middel tot dit doel zijn. Geen land mag ontkomen aan de onvermijdelijke vermenging, veelmeer dienen de immigranten ertoe worden aangespoord ook de ‘verst verwijderde plekken van de planeet te bereiken om te garanderen dat er nergens meer homogene samenlevingen blijven bestaan’.

  https://youtu.be/gHUgjgts1nE

  Timmermans is een van de eerste EU-leiders die zijn masker heeft laten vallen over het
  plan van de Europese Unie om monoculturele staten door middel van massa-immigratie uit te roeien. Mensen die vast willen houden aan hun identiteit als volk of land hebben volgens Timmermans geen enkele plaats in de toekomst. Het streven van de EU is dus geheel in lijn met de ideeën van Coudenhove-Kalergi.

  http://onafhankelijkdelft.nl/omvolken/

  vorig weekend waren er in ons land verkiezingen voor een vertegenwoordiger bij de ​Sociaaleconomische ​Raad van Europa van mensen zonder papieren (Illegalen) in ons land. ​ De
  uiteindelijke verkozene is sinds 2011 illegaal in België. “Dat is surrealistisch”, vindt Filip Dewinter van Vlaams Belang.​

  Het ondemocratische karakter en de afstand die deze raad graag houdt tot de burgers komen tot uiting in de wijze waarop zijn zgn. Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa tot stand komt. Een andere aanwijzing dat de raad liever niet te veel wordt gezien door de bevolking bestaat in hun website, die uitsluitend in het Engels en Frans beschikbaar is, en daarmee ontoegankelijk voor een groot deel van de bevolking van de deelnemende staten.

  http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp

  Het is opmerkelijke dat statuten van de RvE het lidmaatschap voorbehouden aan staten in Europa, maar Europa niet omschrijven. De Raad van Europa te Straatsburg (met 47 lidstaten)
  verschilt van de EU te Brussel (met 28 nu 27 lidstaten). De Raad van Europa wil door conventies en daarmee door gelijklopende nationale wetgeving evenals door de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de democratie,de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa zeker stellen. Hoe het handelen de doelstelling ondermijnt. De islam staat haaks op democratie, de rechtsstaat en mensenrechten. In plaats van de islam te bestrijden, bestrijdt de Raad van Europa kritiek op de islam en wordt de islam gefaciliteerd.
  Van achterkamertjesresolutie 1743 en 1605 , waarmee in Europa de islam versterkt en de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord.

  https://www.alertgroepen.nl/2016/08/21/raad-van-europa-versterkt-islam-en-islamisering-in-europa-doelbewust/

  http://www.dutchfreepress.nl/council-europe-resolutie-1605-islamophobia-bestrijden-en-islam-faciliteren/

  https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1980&VOLGNR=1&LANG=nl

  De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities het leven van de gewone Europeanen te verpesten. Deze leugenresolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op. Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.

  De Raad van Europa geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en zijn bevolking. Deze raad heeft nauwe banden met de Europese Unie, maar is niet identiek. Zo neemt bijvoorbeeld ook Turkije deel en levert zelfs de voorzitter voor de Assemblee in 2010 nl de Turkse conservatief Mevlüt Çavuşoğlu , Hij werd in 2012 opgevolgd door de Fransman Jean-Claude Mignon. In 2014 werd de Luxemburgse Anne Brasseur de voorzitter. Opdoeken die raad want niet democratisch verkozen.

 2. Europa is van langs om meer verworden tot een bron van inkomsten voor carriërepolitiekers, eerder dan een gezagsorgaan dat zich bezighoud of rekening houdt met de behoeften, noden en verlangens van de meerderheid van Europeanen. De manier waarop ze zijn omgegaan met de ongecontroleerde invasie van integratie-onwillige moslims is daar een overduidelijke exponent van. In de Oost-Europese landen hebben ze het al zeer duidelijk begrepen en laten blijken. Hier blijft men met een ongepaste halsstarrigheid weigeren de werkelijkheid onder ogen zien. Hoelang nog ? Tot er een burgeroorlog van komt ? Of een soort reconquista ?